Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290701  Info block
Metaalovens bedienen  Info block
Andere benamingen
Arbeider gieterij (m/v)  Info block
Arbeider metallurgie (m/v)  Info block
Arbeider-smelter (m/v)  Info block
Bediener-gieter van vlamboogovens (m/v)  Info block
Bediener van aluminium injectiepersen (m/v)  Info block
Bediener van continugietinstallaties (m/v)  Info block
Bediener van gietmachines (m/v)  Info block
Bediener van gietovens (m/v)  Info block
Bediener van gietpannen (m/v)  Info block
Bediener van gietpannen in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Bediener van hoogovens (m/v)  Info block
Bediener van inductieovens (m/v)  Info block
Bediener van installaties voor metaalproductie (m/v)  Info block
Bediener van inwarmovens voor de eerste bewerking van metalen (m/v)  Info block
Bediener van koepelovens (m/v)  Info block
Bediener van ovens in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Bediener van ovens voor elektrometallurgie (m/v)  Info block
Bediener van persgietmachines (m/v)  Info block
Bediener van sinteringinstallaties in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Bediener van smeed- en vormpersovens (m/v)  Info block
Bediener van smeltovens in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Bediener van smeltovens in een gieterij (m/v)  Info block
Bediener van vormmachines in een gieterij (m/v)  Info block
Bediener-voorverwarmer in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Exploitatiemedewerker metaalproductie (m/v)  Info block
Exploitatietechnicus in de metaalproductie (m/v)  Info block
Fusiesmelter in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Gietarbeider in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Gieter in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Gieter-smelter in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Gietoperator in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Gietvloerarbeider in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Helper metallurgieovens (m/v)  Info block
Hoofd smelterij in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Hoogovenbediener (m/v)  Info block
Hoogovenoperator (m/v)  Info block
Koepelovenbediener in een gieterij (m/v)  Info block
Kuipovenarbeider in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Lijngieter in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Machinebediener metallurgie (m/v)  Info block
Metaalstroomregelaar (m/v)  Info block
Operator affinage in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Operator controlezaal hoogoven (m/v)  Info block
Operator metaalovens (m/v)  Info block
Operator metaalproductie (m/v)  Info block
Operator sintering in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Operator sinteringsinstallaties (m/v)  Info block
Operator van installaties voor metaalproductie (m/v)  Info block
Ovenbaas in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Ovenist metallurgie (m/v)  Info block
Ovenman (m/v)  Info block
Productieoperator in een gieterij (m/v)  Info block
Productietechnicus in de staalnijverheid (m/v)  Info block
Productietechnicus in een gieterij (m/v)  Info block
Schelpgieter in een gieterij (m/v)  Info block
Smeltarbeider in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Smelter (m/v)  Info block
Smelter en gieter van aluminium (m/v)  Info block
Smelter-gieter in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Smelter in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Smelter op sites in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Staalarbeider (m/v)  Info block
Stookplaatsoperator in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Teamleider productie in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Teamleider smelten in een gieterij (m/v)  Info block
Technisch productiemedewerker gieterij (m/v)  Info block
Transformatietechnicus in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke smelterij in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Voorbewerker-gasman (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op en regelt één of meerdere fases in de warme metaalproductie (sinteren, smelten, gieten, affineren, ...) om nieuw metaal, halffabricaten (platen, staven, ...) of afgewerkte producten te bekomen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, milieunormen en productievereisten (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Controleert de staat van de installaties en voert er onderhoud aan uit.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties vanop afstand aansturen, manuele of machinale vormgietbewerkingen uitvoeren, een nieuwe productiereeks opstarten (testen, afstellingen, ...), exploitatiegegevens analyseren en een resultatenbalans opmaken (productie, energieverbruik, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de installatie en de uitrustingen controleren (verdeler, giettafel, elektroden, refractoren, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (productieorders, controlegegevens, …)
- Draait proef met de installaties of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De belangrijkste parameters controleren (verbranding, temperatuur, ...) en het metaal tijdens de bewerking opvolgen  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Start de installatie op of stopt ze
- Bedient computergestuurde installaties met behulp van beeldschermen en toetsenborden
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Voert metingen en controles uit
- Anticipeert op wisselvalligheden of afwijkingen in de productie
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Basiskennis van regeltechnieken  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Basiskennis van fysica  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Kennis van smeltprincipes van metalen  Info block
Kennis van vloeistofmechanica  Info block
Kennis van kenmerken van ferrometalen (staal, gietijzer, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van non-ferrometalen (aluminium, koper, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van legeringen van metalen  Info block
Het verloop van de metaalbewerkingsfases bewaken  Info block
- Interpreteert controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, alarmen, …)
- Stuurt het verbruik van grondstoffen en energie bij om de installatie optimaal te doen renderen
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
- Regelt parameters bij volgens de analyse  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van het productieproces van metaal  Info block
Kennis van metaalverwerkingsinstallaties (werking, terminologie, ...)  Info block
Storingen aan de installatie opsporen en de nodige corrigerende maatregelen treffen  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse of via beeldschermen op
- Legt de productie stil indien nodig
- Regelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
- Gebruikt Computerized Production Management System  Info block
Basiskennis van regeltechnieken  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De installaties controleren en onderhouden (reinigen, smeren, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van industriële elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Productiegegevens opvolgen en updaten  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (productiviteit, tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van het productieproces van metaal  Info block
De verschillende betrokkenen (rolbrugbedieners, operatoren, ...) informeren over het verloop van de productie (behandelingen op de werkvloer, incidenten, productiegegevens, ...)  Info block
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Geeft collega’s op de werkvloer eenduidige seinen of instructies  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een fase in de metaalproductie uitvoeren:
Cokesvorming  Info block
Elektrometallurgie  Info block
Gieterij (persgieten, ...)  Info block
Hoogoven  Info block
Sinteren van metalen  Info block
Smelten (met een inductieoven, ...)  Info block
Staalgieterij (continu-warmgietlijn, convertor, ...)  Info block
Werken met materialen:
Hoogwaardig staal (inox, ...)  Info block
Aluminium en legeringen  Info block
Edelmetalen  Info block
Non-ferrometalen (aluminium, zink, ...)  Info block
Gietijzer  Info block
Staal en legeringen  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Elektrische transpallet  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Vormgietbewerkingen uitvoeren:
Door zwaartekracht (zand, schelp)  Info block
Onder druk  Info block
Vacuüm  Info block
Materiaalmonsters nemen en de conformiteit controleren van grondstoffen, staal, emissies (rook, ...)  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
- Gebruikt instrumenten voor het nemen van warme stalen (sondes, spectrometer, radioscoop, …)
- Houdt gegevens over de metingen bij (tijdstip, waarden, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kenmerken van emissies  Info block
De materiaaltoevoer naar de installatie voorbereiden of controleren (mineralen, metalen, legeringen, ...)  Info block
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Volgt de informatie van beeldschermen op  Info block
De gietvloer voorbereiden voor het kanaliseren van het gietmetaal  Info block
Boort en ontgast  Info block
Dicht het gietgat af en maakt het schoon  Info block
Herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de ovens en installaties (herstelling van refractoren, gietpannen, ...)  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …)
- Voert eenvoudig metselwerk uit
- Voegt nieuw metselwerk op of vernieuwt voegwerk in slechte staat
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Afvalstoffen afvoeren (stof uit de koepeloven, ontzwaveling, slakken, ...)  Info block
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Nieuwe productreeksen opstarten en de afstelling van de installaties testen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt parameters en machineonderdelen manueel of computergestuurd in
- Draait proef met de installaties of voert een simulatie uit
- Voert metingen en controles uit en regelt de parameters en de machineonderdelen bij volgens de analyse  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van het productieproces van metaal  Info block
Instrumenten en werkwijzen voor product- of onderhoudsbeheer implementeren en de gegevens analyseren  Info block
Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Interventies van medewerkers op het terrein coördineren en controleren (inspectierondes, werkzaamheden opstarten, instructies overbrengen, ...)  Info block
- Geeft aanwijzigingen aan collega’s
- Volgt aanwijzigingen van collega’s en verantwoordelijke op
- Communiceert via communicatieapparatuur, ook in afwijkende omstandigheden
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Verleent hulp en advies bij technische problemen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang het domein (gieterij, cokesfabriek, staalgieterij, ...), het type en de grootte van de apparatuur (oven, hoogoven, convertor, ...) en het soort metaal (aluminium, ferrometalen, legeringen, ...). Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je kan wachtdiensten doen. Je werkt in een werkplaats, op een werkvloer, aan installaties, in bedieningsruimtes of besturingscabines, in lawaaierige omgevingen en in de buurt van smeltend metaal. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, bril, helm, handschoenen, brandbestendig pak, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Metaalovens bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3135