Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290801  Info block
Mallen maken in niet-metalen materialen  Info block
Andere benamingen
Kernmaker keramiek (m/v)  Info block
Kernmaker niet-metalen materialen (m/v)  Info block
Mallenmaker (m/v)  Info block
Mallenmaker-vormmaker (m/v)  Info block
Matrijsmaker keramiek (m/v)  Info block
Meesterknecht modellenmakerij (m/v)  Info block
Modellenmaker (m/v)  Info block
Modellenmaker composietmaterialen (m/v)  Info block
Modellenmaker gieterij (m/v)  Info block
Modellenmaker gips (m/v)  Info block
Modellenmaker hars (m/v)  Info block
Modellenmaker hout (m/v)  Info block
Modellenmaker keramiek (m/v)  Info block
Modellenmaker-keramist (m/v)  Info block
Modellenmaker niet-metalen materialen (m/v)  Info block
Modellenmaker op niet-metalen materialen (m/v)  Info block
Modellenmaker-plamuurder (m/v)  Info block
Modellenmaker plastics (m/v)  Info block
Ontwerper-modellenmaker (m/v)  Info block
Technicus-modellenmaker (m/v)  Info block
Technisch modellenmaker (m/v)  Info block
Traditioneel modellenmaker (m/v)  Info block
Traditioneel modellenmaker keramiek (m/v)  Info block
Vormmaker (m/v)  Info block
Vormmaker keramiek (m/v)  Info block
Definitie
Maakt niet-metalen gereedschappen (modellen, matrijzen, gietvormen, ...) voor de vormgietindustrie (gieterij, keramiek, kunststofverwerking, ...). Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: originele modellen ontwikkelen, gietvormen voor serieproductie maken en testen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De ontwerpfases of de bewerkingshandelingen van de mallen bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Reikt praktische oplossingen aan of meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Gebruikt CAD/CAM-software  Info block
Basiskennis van technieken voor het vormgeven van materialen met mallen  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van mallen  Info block
De materialen die nodig zijn voor de productie van de mallen voorbereiden en modellen, profielen, ... aanpassen of bewerken  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...)
- Controleert de conformiteit van de aangeleverde werkstukken
- Werkt de aangeleverde werkstukken indien nodig bij  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van mallen  Info block
De maten noteren op de materialen en verbindingsvlakken, de schuintelijnen bepalen en aftekeningen uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...)
- Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Materialen vormen door te bewerken, modelleren, versnijden, vormen, beitelen, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt handwerktuigen (vijl, zaag, schaaf, houtbeitel, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)
- Bedient conventionele, automatische of CNC-gestuurde machines
- Voert verschillende bewerkingstechnieken uit (zagen, snijden, draaien, frezen, lijmen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van houtbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van de verschillende eigenschappen van kunststoffen en de manier van bewerken  Info block
De elementen overeenkomstig de montagevolgorde assembleren en vastmaken  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bedient hijsmaterieel voor het verplaatsen van zware stukken (rolbrug, takel, hijsband, …)
- Bouwt onderdelen samen (schroef- en boutverbindingen, lijmen, gieten, …)  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Op basis van een model een eerste vorm of moedervorm maken door aanstamping, bekisting, gieten van gips, ...  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Realiseert een prototype volgens de opgegeven technieken en materialen  Info block
Kennis van aanstampingstechnieken  Info block
Kennis van stempelperstechnieken  Info block
Kennis van de verloren was-techniek  Info block
Kennis van lamineertechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van vormgips  Info block
De oppervlakken van de modellen, gietvormen, ... afwerken  Info block
- Ziet technische onvolkomenheden en merkt afwerkingsfouten op
- Voert nabewerkingen uit (schuren, plamuren, polijsten, …)
- Herhaalt de nabewerkingen tot de vereiste kwaliteit is bekomen  Info block
Kennis van criteria voor het uitnemen uit een vorm (lossingsschuinte, ...)  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van afwerkingstechnieken  Info block
De conformiteit van de gemaakte mallen controleren  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...)
- Voert controles en metingen uit (maatvoering, oppervlaktestaat, beschadigingen, …)
- Verwijdert werkstukken die niet voldoen of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Productie- en verwerkingshandelingen uitvoeren met:
Bewerkingscentra  Info block
CNC-gestuurde werktuigmachines  Info block
Conventionele houtbewerkingsmachines  Info block
Conventionele werktuigmachines  Info block
Rapid prototyping-machines  Info block
Werken met materialen:
Composietmaterialen  Info block
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Hout  Info block
Keramiek, mineralen  Info block
Non-ferrometalen (aluminium, zink, ...)  Info block
Plastic, composiet  Info block
Was  Info block
Beschermings- of uitneemproducten aanbrengen op delen van de vorm, matrijs, ...  Info block
- Controleert de viscositeit van de beschermings- of uitneemproducten vóór gebruik
- Dompelt of spuit de gietoppervlakken en laat ze uitharden
- Werkt de aangebrachte beschermings- of uitneemproducten indien nodig handmatig bij  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Gietvormen voor serieproductie maken  Info block
Gebruikt gietbanken  Info block
Kennis van giettechnieken  Info block
Plannen opstellen voor niet-metalen gereedschap (modellen, vormen, matrijzen, ...) op basis van een functioneel lastenboek  Info block
- Maakt schetsen en berekeningen op basis van de technische informatie (maatvoering, drukweerstand, …)
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Basiskennis van wiskundige berekeningen  Info block
Nieuwe producten of modellen ontwerpen en voorstellen aan verschillende partijen (klanten, verkopers, ...)  Info block
- Tekent modellen en prototypes uit in technische plannen
- Bepaalt gebruikte materialen en productietechnieken
- Presenteert nieuwe stukken op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van materialen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Niet-metalen mallen, vormen, matrijzen, ... aanpassen, ombouwen of herstellen  Info block
- Bouwt gereedschappen om of regelt ze bij voor productveranderingen
- Voert herstellingen uit aan mallen (gietoppervlakken, breuken of andere beschadigingen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Hout  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen (knielen, hurken, kruipen)  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële of ambachtelijke bedrijven voor modelmakerij, gieterij, vormgieterij, ... samen met verschillende diensten (methodieken, studiebureau, productie, commerciële dienst, ...). Je werk varieert naargelang de sector (keramiek, kunststofverwerking, ...) en de automatiseringsgraad van de site. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt in werkplaatsen, soms in zones met hoge temperatuur. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, ...)  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Mallen maken in niet-metalen materialen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7211, 7522