Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290901  Info block
Montage en assemblage in de metaalindustrie  Info block
Andere benamingen
Afdichter mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Arbeider mechanische montage in de luchtvaart (m/v)  Info block
Assemblagemonteur (m/v)  Info block
Assemblagetechnicus (m/v)  Info block
Assemblagetechnicus mechatronica (m/v)  Info block
Assembleerder-monteur (m/v)  Info block
Fabricatiemedewerker mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Gekwalificeerd operator voor montage van voertuigen (m/v)  Info block
Hersteller horlogemakerij (m/v)  Info block
Hersteller in de optische industrie (m/v)  Info block
Hulplasser mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Hulpmechanicus mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Hulpmonteur mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Instrumentmaker (m/v)  Info block
Lasser in de optische industrie (m/v)  Info block
Lijnmonteur autoproductie (m/v)  Info block
Lijnoperator mechanische montage (m/v)  Info block
Machinebouwer (m/v)  Info block
Machine- en apparatenbouwer (m/v)  Info block
Machinemonteur (m/v)  Info block
Medewerker mechanische assemblage (m/v)  Info block
Medewerker mechanische montage (m/v)  Info block
Medewerker mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Montagearbeider (m/v)  Info block
Montage- en assemblagearbeider (m/v)  Info block
Montagearbeider in de automobielindustrie (m/v)  Info block
Montagearbeider mechanische assemblage (m/v)  Info block
Montageoperator mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Monteur aan de lopende band (m/v)  Info block
Monteur-afsteller van precisie-instrumenten (m/v)  Info block
Monteur brillenmakerij (m/v)  Info block
Monteur mechanische precisieassemblage (m/v)  Info block
Monteur-tester mechatronica (m/v)  Info block
Monteur van productielijnen (m/v)  Info block
Monteur van stukken (m/v)  Info block
Monteur verloren was techniek (m/v)  Info block
Operator mechanische assemblage (m/v)  Info block
Operator montage en assemblage (m/v)  Info block
Polyvalent operator mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Productiemedewerker mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Productieoperator mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Puntlasser montage (m/v)  Info block
Retoucheur elektriciteit in de automobielindustrie (m/v)  Info block
Retoucheur plaatwerk in de automobielindustrie (m/v)  Info block
Retoucheur-zetelmaker in de automobielindustrie (m/v)  Info block
Definitie
Monteert componenten van mechanische gehelen met behulp van gereedschappen en machines, volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De handelingen voor montage, assemblage en aanpassingen bepalen
De bevoorrading en het gereedschap van de werkpost controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Meldt materiaaltekorten aan de verantwoordelijke
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Controleert de goede werking van de installaties
- Gaat de aanwezigheid en goede staat na van veiligheidsvoorzieningen, noodbedieningen, collectieve beschermingsmiddelen, signalisatie, …
- Kalibreert meet- en controle-instrumenten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
De te assembleren onderdelen controleren, plaatsen en vastzetten (frames, profielen, structuren, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Maakt aftekeningen en plaatst merktekens op de materialen
- Lijnt onderdelen uit en bouwt ze voorlopig samen door middel van hechtlassen
- Voegt onderdelen samen met behulp van eenvoudige las- en soldeerbewerkingen of bevestigingstechnieken (klik- of schroefverbindingen, bouten en moeren, pennen en circlips, lijm, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, rolmeter, micrometer, ...)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van assemblagetechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De mechanische installatie bevoorraden en toezicht houden op de montage en assemblage van de stukken en onderdelen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd af
- Start de installatie op of stopt ze
- Plaatst stukken in de machines of installaties
- Controleert de plaatsing of de automatische aanvoer en uitneming van stukken in de machines op de productielijn
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Bewaakt de doorstroom van grondstoffen en (half)fabricaten op de productielijn
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes langs de installaties op de eigen lijn  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van productieprocessen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De montage en assemblage controleren (uitzicht, evenwijdigheid, speling, stevigheid, werking, ...) en de nodige aanpassingen uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Voert de eindafstelling uit na montage
- Stelt de werkstukken na controle bij indien nodig
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De kwaliteit controleren, de stukken markeren en niet-conforme stukken apart houden  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, ruwheidsmeter, 3D-meetinstrumenten, ...)
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, oppervlak)
- Voert voorgeschreven testprocedures uit op mechanische, elektrotechnische, hydraulische en pneumatische componenten
- Analyseert de testresultaten
- Verwijdert werkstukken die niet voldoen of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Rapporteert meetgegevens en testresultaten aan de hand van checklists  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Autolaadkraan  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Storingen aan de installatie opsporen en de nodige corrigerende maatregelen treffen  Info block
- Legt de productie stil indien nodig
- Regelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De installaties controleren en onderhouden (reinigen, smeren, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Geautomatiseerde productieapparatuur afstellen (parameters invoeren, resetten, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Bedient computergestuurde installaties met behulp van beeldschermen en toetsenborden
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Manuele precisiemontages en -assemblages uitvoeren (kleinschalige metaalbewerking, micromechanica, optica, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, …)
- Gebruikt optische toestellen voor het uitvoeren van precisiemontages
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, micrometer, 3D-meetinstrumenten, …)  Info block
Basiskennis van micromechanica  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
De stukken manueel bewerken of afwerken (boren, afvlakken, afbramen, gladschuren, ...)  Info block
- Voert nabewerkingen uit (slijpen, schuren, ontbramen, …)
- Gebruikt manuele of elektrische machines (slijpmachine, schuurmachine, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Materialen injecteren tijdens de montage of assemblage (schuim, isolatiemateriaal, hars, lijm, ...)  Info block
- Bereidt de te injecteren onderdelen voor
- Stelt injectiesystemen af en zorgt voor aanvoer en doorstroming van grondstoffen
- Reinigt de onderdelen na injectie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Elektrische bedradingen aanbrengen  Info block
- Stelt eenvoudige elektrische, hydraulische en pneumatische componenten samen
- Monteert (fijn)mechanische, elektrotechnische, pneumatische of hydraulische componenten en sluit ze aan (koppelingen, aandrijvingen, bewegingsoverbrengingen, lagers, …)
- Plaatst motoren en sluit ze aan
- Bouwt optische en lasertoepassingen in en sluit ze aan
- Regelt span- en aandrijfsystemen af  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Oppervlakken bij- of afwerken (plaatwerk, verfwerk, ...)  Info block
- Bereidt oppervlakken voor (schuren, ontvetten, …)
- Voert bij- of afwerkingshandelingen uit (richten, spuiten, retoucheren, …)  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
De stukken beschermen (afdekken, verpakken, ...) en verzenden  Info block
- Verpakt onderdelen volgens de kwaliteitsnormen
- Brengt gegevens aan op de verpakking
- Gebruikt software voor voorraadbeheer en verzending
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (transpallet, heftruck, …)  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, ...), het type apparatuur (conventioneel, digitaal, ...) en het type producten dat wordt gemaakt. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Montage en assemblage metaalindustrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Operator montage en assemblage , het beroep Machinebouwer , het beroep Metaalconstructeur en het beroep Technicus mechanische constructie en productie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8211, 8219, 9329