Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H291101  Info block
Constructie van metaalstructuren  Info block
Andere benamingen
Aftekenaar scheepsbouw (m/v)  Info block
Aftekenaar van metaalconstructies (m/v)  Info block
Bankwerker scheepsbouw (m/v)  Info block
Gebintemaker-aftekenaar van metaalconstructies (m/v)  Info block
Gebintemaker metaalconstructies (m/v)  Info block
Gebintemaker stalen constructies (m/v)  Info block
IJzerbewerker-bankwerker (m/v)  Info block
Industrieel gebintemaker (m/v)  Info block
Industrieel gebintemaker-metaalbewerker (m/v)  Info block
Industrieel gebintemaker metaalconstructies (m/v)  Info block
Industrieel gebintemaker metalen structuren (m/v)  Info block
Industrieel gebintemaker-monteur (m/v)  Info block
Industrieel metaalbewerker-bankwerker (m/v)  Info block
Industrieel metaalwerker (m/v)  Info block
Industrieel monteur van metaalconstructies (m/v)  Info block
Lasser-monteur (m/v)  Info block
Metaalbewerker industriële gebinten (m/v)  Info block
Monteur metaalconstructies (m/v)  Info block
Monteur scheepsbouw (m/v)  Info block
Monteur staalbouw (m/v)  Info block
Monteur staalconstructies (m/v)  Info block
Monteur van metaalconstructies en stalen gebinten (m/v)  Info block
Monteur van staalbouwelementen (m/v)  Info block
Productiearbeider metalen gebinten (m/v)  Info block
Scheepstimmerman metaalconstructies (m/v)  Info block
Voorbereider-metaalbewerker metalen gebinten (m/v)  Info block
Voorbereider metalen gebinten (m/v)  Info block
Definitie
Maakt onderdelen of volledige metalen constructies op basis van balken, liggers en verbindingselementen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ter plaatse de opstelling en de definitieve montage van de structuren uitvoeren, de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De assemblagebewerkingen en de benodigde materialen bepalen op basis van instructies, technische dossiers, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Maakt eenvoudige hulptekeningen ter specificatie van de aangeleverde technische informatie
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
De maten en afmetingen noteren op de materialen en de nodige aftekeningen uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren
- Maakt aftekeningen en plaatst merktekens op de materialen  Info block
Kennis van technieken voor het uitzetten van maten  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Het snij- of vormgereedschap afstellen en de elementen (profielen, buizen, platen, ...) snijden of vervormen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap (sleutel, tang, zaag, schuurmachine, …)
- Bedient conventionele, automatische of CNC-gestuurde werktuigmachines
- Stelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd af
- Spant plaatmateriaal op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van thermische snijtechnieken  Info block
Kennis van vervormingsprocedés  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Structuurelementen, las- en assemblagepunten, ... plaatsen en markeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bepaalt de positie van structuurelementen, las- en assemblagepunten, …
- Plaatst merktekens op de materialen
- Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren  Info block
Kennis van technieken voor het uitzetten van maten  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
De structuurelementen assembleren en bevestigen volgens de montageplannen en -richtlijnen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, …)
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Kiest de juiste materialen naargelang de opdracht
- Bouwt onderdelen voorlopig samen door middel van hechtlassen
- Verbindt onderdelen definitief door middel van boutverbindingen, klinknagels, lijm, eenvoudige las- en soldeerbewerkingen, …
- Monteert en demonteert structuurelementen op de werf  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van riggingtechnieken  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Afmetingen, vormen, lasnaden, ... controleren en de nodige bijwerkingen, afstellingen of aanpassingen uitvoeren bij vervormingen of fouten in de uitlijning  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, micrometer, …)
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, oppervlaktestaat, lasfouten, …)
- Lijnt de werkstukken uit en stelt ze indien nodig bij
- Voert nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, polijsten, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van uitlijntechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkstukken voorbereiden of in elkaar zetten:
Hulpdraagconstructies  Info block
Zware draagconstructies  Info block
Werken met materialen:
Aluminium en legeringen  Info block
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Gietijzer  Info block
Inox  Info block
Laswerken uitvoeren volgens een proces:
Autogeenlassen  Info block
Hardsolderen  Info block
Metaal Actief Gas (MAG)  Info block
Metaal Inert Gas (MIG)  Info block
Met beklede elektrode (MMA)  Info block
Met gevulde draad onder actief beschermgas  Info block
Met gevulde draad onder inert beschermgas  Info block
Met gevulde draad zonder extra beschermgas  Info block
Onder poederdek  Info block
Plasma, microplasma  Info block
Puntlassen  Info block
Solderen  Info block
Tungsten Inert Gas (TIG)  Info block
Scheidende en vervormende bewerkingen uitvoeren:
Knippen  Info block
Laser-, plasmasnijden  Info block
Snijbranden  Info block
Trimmen, ponsen  Info block
Walsen  Info block
Zagen, afsteken  Info block
Een bewerking uitvoeren:
Boren  Info block
Slijpen  Info block
Uitvlakken, vijlen  Info block
Schuren, polijsten  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Verreiker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Een mal (in hout, metaal) en een detailtekening van een structuurelement maken  Info block
- Maakt eenvoudige uitslagen en berekeningen op basis van technische informatie (maatvoering, sterkte, …)
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Basiskennis van wiskundige berekeningen  Info block
Basiskennis van driehoeksmeting  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Ter plaatse de opstelling, plaatsing en definitieve montage van een structuur uitvoeren (gebinte, grondplaat, ...)  Info block
- Zet de constructie ter plaatse uit en meet de te monteren elementen op (kolommen, liggers, …)
- Voert indien nodig kleine aanpassingen uit (gaten boren, inkorten, …)
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (katrol, lier, lift, verreiker, …)
- Zekert lasten bij het verplaatsen
- Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Brengt de last manueel of met een koevoet op de plaats van montage
- Monteert de elementen met bouten, lasverbindingen, …
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, …)
- Controleert de gemonteerde elementen op visuele gebreken (degelijk vastgezet, waterpas, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmeter, schuifmaat, waterpas, ...)  Info block
Kennis van montagetechnieken  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van riggingtechnieken  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Bouw  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Montage  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Op grote hoogte  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven, in industriële bedrijven en op scheepswerven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...) of klanten. Je werk varieert naargelang de sector, de gebruikte apparatuur (conventioneel, automatisch) en de vervaardigde constructies. Je maakt soms verplaatsingen naar werven of werkt in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt op hoogte, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Constructie van metaalstructuren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten werknemers die op een stelling werken, een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7214