Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H291201  Info block
Productiemachines regelen en afstellen  Info block
Andere benamingen
Industrieel regelaar-programmeur (m/v)  Info block
Mechanisch regelaar (m/v)  Info block
Ovenregelaar (m/v)  Info block
Productieregelaar (m/v)  Info block
Regelaar-afsteller (m/v)  Info block
Regelaar-afsteller van productiemachines (m/v)  Info block
Regelaar assemblagelijnen (m/v)  Info block
Regelaar CNC-machines (m/v)  Info block
Regelaar CNC-werktuigmachines (m/v)  Info block
Regelaar cokesvorming (m/v)  Info block
Regelaar draaibanken (m/v)  Info block
Regelaar geautomatiseerde productielijnen (m/v)  Info block
Regelaar gerobotiseerde lasinstallaties (m/v)  Info block
Regelaar industriële machines (m/v)  Info block
Regelaar kartonproductielijnen (m/v)  Info block
Regelaar lasrobots (m/v)  Info block
Regelaar-mechanicus (m/v)  Info block
Regelaar-mechanicus breigoednijverheid (m/v)  Info block
Regelaar-mechanicus van confectiemachines (m/v)  Info block
Regelaar metaalbewerking (m/v)  Info block
Regelaar-monteur snij- en dieptrekpersen (m/v)  Info block
Regelaar-monteur van spin- en weefmachines (m/v)  Info block
Regelaar productiemachines (m/v)  Info block
Regelaar snij- en dieptrekpersen (m/v)  Info block
Regelaar splijt- en kniplijnen (m/v)  Info block
Regelaar transfermachines (m/v)  Info block
Regelaar twijnapparatuur (m/v)  Info block
Regelaar van bewerkingsinstallaties (m/v)  Info block
Regelaar van cokesovens (m/v)  Info block
Regelaar van comprimeermachines (m/v)  Info block
Regelaar van gietmachines (m/v)  Info block
Regelaar van industrieel gereedschap (m/v)  Info block
Regelaar van industriële productieapparatuur (m/v)  Info block
Regelaar van kerfmachines (m/v)  Info block
Regelaar van koudstuikmachines (m/v)  Info block
Regelaar van Leaverskantmachines (m/v)  Info block
Regelaar van machines en gereedschap voor metaalvervorming (m/v)  Info block
Regelaar van productieapparatuur (m/v)  Info block
Regelaar van textielmachines (m/v)  Info block
Regelaar van weefgetouwen (m/v)  Info block
Regelaar van werktuigmachines (m/v)  Info block
Regelaar verpakkingslijnen (m/v)  Info block
Regelaar werktuigmachines (m/v)  Info block
Technicus-regelaar van koudstuikmachines (m/v)  Info block
Definitie
Stelt productieapparatuur en conventionele of automatische machines af voor de productie van individuele stukken of reeksen, volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit, ...). Zorgt ervoor dat vooraf bepaalde vormen, afmetingen, toleranties en snelheden worden behaald.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De afstellingen van apparatuur en gereedschap (snelheid, doorvoer, ritme, ...) bepalen op basis van de technische dossiers, lastenboeken, capaciteit van de apparatuur, ...  Info block
- Volgt vooraf vastgelegde procedures op (veiligheid, kwaliteit, termijnen, …)
- Houdt zich aan de technische vereisten bij het afstellen van parameters en machineonderdelen (soort bewerking, materiaalsoort, kwaliteitseisen, …)
- Gebruikt CAM-software  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procesengineering  Info block
Gereedschappen monteren, demonteren en afstellen (werktuigen, mallen, klemmen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Bevestigt gereedschappen in de machine of installatie en stelt ze af (uitlijnen, balanceren, …)
- Meet de positie van mechanische onderdelen op en vergelijkt ze met de opgegeven waarden
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, 3D-meetinstrumenten, ...)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van mechanica  Info block
Kennis van dimensies en coördinatenstelsel (x, y, z)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De gegevens programmeren of de parameters manueel regelen (snelheid, doorvoer, aanslag, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Basiskennis van meet- en regeltechniek  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
De apparatuur in werking zetten en tests en proeven uitvoeren (kalibratie, pre-productie, ...)  Info block
- Start de installatie op of stopt ze
- Bedient computergestuurde installaties met behulp van beeldschermen en toetsenborden
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De productie controleren, afwijkingen (gelijkvormigheid, doorstroom, ...) identificeren en de parameters bijstellen  Info block
- Bewaakt de doorstroom van grondstoffen en (half)fabricaten op de productielijn
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Voert tussentijds metingen en controles uit of neemt stalen
- Volgt meetresultaten en gegevens met betrekking tot het procesverloop op
- Vergelijkt waarden van stalen en tests met richtwaarden
- Legt de productie stil indien nodig
- Regelt machineonderdelen of parameters manueel of computergestuurd bij volgens de analyse
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, 3D-meetinstrumenten, ...)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Kennis van productieprocessen  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Basiskennis van statistische procescontrole  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Doet verbetervoorstellen over het productieproces
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
- Gebruikt Computerized Production Management System  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van mechanica  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Installaties afstellen:
Assemblage-, verpakkingslijn  Info block
Bewerkingscentrum, flexibele bewerkingscel  Info block
Tripode, hexapode werktuigmachine  Info block
Frees, boormachine, draadsnijmachine, ...  Info block
Geautomatiseerde productielijn  Info block
Gereedschappen  Info block
Industriële naaimachine  Info block
Kotterbank  Info block
Mechanisch en automatisch confectiegetouw  Info block
Meerspillige bank  Info block
Oven  Info block
Robot, lasrobot, programmeerbare automaat  Info block
Sensoren, instrumenten  Info block
Snij-, dieptrekpers  Info block
Snijmachine  Info block
Transfermachine  Info block
Veerproductiemachine  Info block
Vormgevingsmachine  Info block
Vormmachine, koudstuikmachine  Info block
Werktuigmachine met meerdere assen  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Een productieprogramma en een programma voor de verplaatsing en routering van gereedschappen ontwikkelen of wijzigen (coderen, decoderen)  Info block
- Past de programmering van automatische installaties of CNC-machines aan binnen de gestelde grenzen
- Programmeert automatische installaties of CNC-machines op basis van technische informatie
- Gebruikt CAD/CAM-software  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Kennis van dimensies en coördinatenstelsel (x, y, z)  Info block
Onderhoudsprocedures, werkwijzen, technische fiches, opvolginstrumenten ontwikkelen en verbeteren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, key-equipment, lijnefficiëntie, tacttijden, …
- Stelt technische procedures en instrumenten op  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van statistische procescontrole  Info block
Slijtage controleren en mechanische systemen, gereedschap, instrumenten, onderdelen en installaties herstellen  Info block
- Merkt de nood aan preventief en curatief onderhoud op
- Merkt afwijkingen aan onderdelen, gereedschappen en installaties op
- Voert metingen en controles uit
- Voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit (onderdelen en gereedschappen vervangen, herstellen, slijpen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, 3D-meetinstrumenten, ...)  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Meewerken bij het in dienst nemen van nieuwe machines of installaties  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, constructeursvoorschriften, …)
- Volgt opleidingen en instructies van leveranciers
- Assisteert leveranciers bij het plaatsen en in gebruik stellen van nieuwe installaties
- Test de nieuwe installaties en past parameters of onderdelen indien nodig aan  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Staalgieterij  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Communicatie  Info block
Confectie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Hout  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Textiel  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (productie, onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, glas- of textielnijverheid, ...), de automatiseringsgraad van de installaties en de vervaardigde producten. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productiemachines regelen en afstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7223