Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H291301  Info block
Manueel lassen  Info block
Andere benamingen
Autogeenlasser (m/v)  Info block
Booglasser (m/v)  Info block
Buislasser (m/v)  Info block
Braseerder (m/v)  Info block
Constructielasser (m/v)  Info block
Elektrodelasser (m/v)  Info block
Fotolasser (m/v)  Info block
Halfautomaatlasser (m/v)  Info block
Hardsoldeerder (m/v)  Info block
Hoeknaadlasser (m/v)  Info block
Hoofdlasser (m/v)  Info block
Insteller-bediener van een lasmachine (m/v)  Info block
Lasser halfautomatisch vlambooglassen (m/v)  Info block
Lasser met gevulde draad (m/v)  Info block
Lasser met vlam (m/v)  Info block
Lasser-monteur (m/v)  Info block
Lasser-soldeerder (m/v)  Info block
MAG-lasser (m/v)  Info block
Manueel lasser (m/v)  Info block
Microplasmalasser (m/v)  Info block
MIG-lasser (m/v)  Info block
MMA-lasser (m/v)  Info block
Pijplasser (m/v)  Info block
Plaatlasser (m/v)  Info block
Plasmalasser (m/v)  Info block
Soldeerder (m/v)  Info block
TIG-lasser (m/v)  Info block
Vlambooglasser (m/v)  Info block
Definitie
Assembleert geprefabriceerde of voorbewerkte metalen structuren, onderdelen of buizen door het smelten en toevoegen van metaal. Beweegt het gereedschap manueel over de platen, buizen en profielen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de uitvoeringsvereisten (termijnen, kwaliteit...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De materialen en de laswijzen bepalen op basis van instructies, technische documenten, plannen, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (lasmethodebeschrijving, montageplan, …)
- Bepaalt de lasmethode, materialen en toevoegmaterialen, afwerking, …
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van de symbolische weergave van lasprocessen, materialen en hoofdafmetingen  Info block
Het materieel controleren en de lasparameters (intensiteit, debiet, ...) regelen volgens het materiaal en de uit te voeren lasverbindingen  Info block
- Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Maakt de massakabel vast op of bij het laswerkstuk zonder de uitvoering van de las te hinderen
- Stelt de parameters op de laspost in (stroomsoort, stroomsterkte, spanning, uitsteeklengte, draadsnelheid, gasdebiet, pulsfrequentie, …)
- Voert een testlas uit en regelt de parameters bij (inbranding, …)  Info block
Kennis van soorten elektroden en hun eigenschappen  Info block
Kennis van de warmtegeleidbaarheid van metalen  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De verbindingen voorbereiden en de stukken, platen, buizen of profielen onderling of op een drager positioneren  Info block
- Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving en het montageplan
- Verwijdert bramen en maakt de te hechten onderdelen zuiver
- Controleert de afmetingen van de te lassen onderdelen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...)
- Tekent de plaats en de positie van de te lassen onderdelen af
- Klemt het laswerkstuk vast met snelspanners
- Verwarmt het laswerkstuk indien nodig voor met een gasbrander of in een oven
- Monteert het laswerkstuk onder de voorgeschreven hoek en/of vooropening
- Houdt rekening met de invloed van krimp
- Lijnt platen en pijpen uit
- Hecht het laswerkstuk met een beperkt aantal hechten  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van hechtmethodes  Info block
Kennis van de verschillende lasnaden (V-, X-, Y-naad)  Info block
Verschillende elementen onderling of op een drager assembleren en lassen  Info block
- Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving
- Beheerst de lengte van de vlamboog om de warmte op het laswerkstuk te regelen
- Houdt de elektrode, het laspistool of de lastoorts onder een constante hoek (in lengte- en dwarsrichting) en voortloopsnelheid
- Voert de las uit met een gelijkmatige inbranding of doorlassing
- Schermt de werkomgeving af voor stralingslicht van de lasinstallatie en lasspatten
- Werkt spanningsloos
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (laskap of handlasscherm, lashandschoenen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van soorten elektroden en hun eigenschappen  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De conformiteit van het laswerk, de constructies en de assemblages controleren  Info block
- Controleert de las visueel (rechtlijnigheid, vorm, lagen en snoeren, lastekening, inkarteling, insluiting, scheuren, vervorming, aanvloeiing, …)
- Voert metingen uit (keelhoogte, beenlengte, overdikte, lasbreedte, …)
- Maakt bindingsfouten en haarscheurtjes aan het lasoppervlak zichtbaar door penetrantonderzoek  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van soorten lasfouten en hun gradaties  Info block
Fouten evalueren en de nodige hernemingen of afwerkingsbewerkingen uitvoeren (lasnaden, afzettingen, oppervlaktestaat, ...)  Info block
- Verwijdert slak en lasspatten met hamer en beitel, een bikhamer of een slijpmachine
- Borstelt de las met een staalborstel aangepast aan het materiaal van het werkstuk
- Herstelt lasfouten met slijpen of gutsen
- Vermijdt beschadigingen aan de las en het metaaloppervlak
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van soorten lasfouten en hun gradaties  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Soorten verbindingen uitvoeren:
Hoeknaadverbindingen  Info block
Plaatverbindingen  Info block
Pijpverbindingen  Info block
Laswerken uitvoeren volgens een proces:
Autogeenlassen  Info block
Laserlassen  Info block
Metaal Actief Gas (MAG)  Info block
Metaal Inert Gas (MIG)  Info block
Met beklede elektrode (MMA)  Info block
Met gevulde draad onder actief beschermgas  Info block
Met gevulde draad onder inert beschermgas  Info block
Met gevulde draad zonder extra beschermgas  Info block
Onder poederdek  Info block
Plasma, microplasma  Info block
Puntlassen  Info block
Solderen  Info block
Tungsten Inert Gas (TIG)  Info block
Ultrasoonlassen  Info block
Werken met materialen:
Aluminium en legeringen  Info block
Bekleed staal (verzinkt, gegalvaniseerd, verlood, gealuminiseerd, geplastificeerd)  Info block
Hittevaste legeringen, superlegeringen  Info block
Inox  Info block
Koper, nikkel  Info block
Staal en legeringen  Info block
Titanium, magnesium  Info block
Werken op verschillende plaatdiktes:
van 0,5 tot 5 mm  Info block
van 5 tot 20 mm  Info block
> 20 mm  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Internationaal diploma IIW – E2 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – E2 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – E4 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – E4 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – E6 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – E6 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – M2 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – M2 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – M4 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – M4 –Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – M6 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – M6 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – T2 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – T2 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – T4 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – T4 – Staal  Info block
Internationaal diploma IIW – T6 – Roestvast staal  Info block
Internationaal diploma IIW – T6 – Staal  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
PE-lasser  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Duikbrevet  Info block
Werken in een hyperbare omgeving  Info block
Werken op hoogte  Info block
Controles uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Destructieve controle  Info block
Met camera's  Info block
Penetrantonderzoek  Info block
Visueel onderzoek  Info block
Wervelstroomonderzoek  Info block
Ultrasoon onderzoek  Info block
Radiografisch onderzoek  Info block
Magnetisch onderzoek  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Controleert het toevoegmateriaal op beschadiging en vochtigheid
- Controleert de staat van het materieel (lastang, laspistool, tigtoorts, massakabel, …)
- Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Het laswerk thermisch behandelen (koolstofstaal, ...)  Info block
- Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving
- Brengt isolatiemateriaal aan
- Bedient een oven en stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Plaatst werkstukken in een oven en laat afkoelen afhankelijk van het type metaal  Info block
Kennis van thermische snijtechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Wijzigingen voorstellen en mee de werkwijze voor het lassen bepalen  Info block
- Overlegt met collega’s en de verantwoordelijke
- Doet voorstellen ter verbetering op basis van technische gegevens, kwaliteitsnormen en veiligheidsregels
- Stelt een lasmethodebeschrijving op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de symbolische weergave van lasprocessen, materialen en hoofdafmetingen  Info block
De geldigheid van de kwalificatie van de lassers opvolgen en controleren (licenties, ...)  Info block
Kennis van keuringsnormen voor lassers  Info block
Kennis van certificatie  Info block
De kostprijs van laswerkzaamheden berekenen  Info block
- Berekent de benodigde grondstoffen (metalen, elektrodes, toevoegmateriaal, …) en werkuren voor een bepaald werk  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Chemie  Info block
Elektriciteit  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Gespecialiseerde maritieme activiteiten (offshore)  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Openbare werken  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan intense lichtsterkte  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Herhaalde bewegingen maken  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...) of klanten. Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, energie, ...), de werkplek (atelier, werf), de aard van het werk (productie, onderhoud, renovatie), het type apparatuur en materiaal. Soms werk je op hoogte, in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (laskap of handlasscherm, vollegelaatsscherm, lashandschoenen, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Manueel lassen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder kan in het kader van normlassen een laskeuring of een internationaal diploma (IIW) worden gevraagd.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7212, 7541