Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
H291401  Info block
Pijpfitten  Info block
Andere benamingen
Buizenfitter-aftekenaar (m/v)  Info block
Buizenfitter-buiger (m/v)  Info block
Buizenfitter hoge druk (m/v)  Info block
Buizenfitter in nucleaire omgevingen (m/v)  Info block
Buizenfitter instrumentatie (m/v)  Info block
Buizenfitter lage druk (m/v)  Info block
Buizenfitter-lasser (m/v)  Info block
Buizenfitter-lasser thermoplastics (m/v)  Info block
Buizenfitter luchtvaart (m/v)  Info block
Buizenfitter-monteur (m/v)  Info block
Buizenfitter non-ferrometalen (m/v)  Info block
Buizenfitter plastics (m/v)  Info block
Buizenfitter roestvast staal (m/v)  Info block
Buizenfitter scheepsbouw (m/v)  Info block
Hulpbuizenfitter (m/v)  Info block
Industrieel buizenfitter (m/v)  Info block
Industrieel pijpfitter (m/v)  Info block
Pijpfitter (m/v)  Info block
Pijpfitter-brigadier (m/v)  Info block
Pijpfitter-fabriceur (m/v)  Info block
Pijpfitter-monteur (m/v)  Info block
Teamleider buizenfitten (m/v)  Info block
Werfleider-buizenfitter (m/v)  Info block
Definitie
Vervaardigt onderdelen van buisleidingen voor transport van vloeistoffen en gassen (pneumatica, hydraulica, ...) op basis van metalen buizen en appendages (bochten, afsluiters, flenzen, ...). Staat in voor de montage ter plaatse volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uit te voeren bewerkingen en de benodigde materialen en elementen bepalen op basis van technische dossiers, plannen, ...  Info block
- Verzamelt de nodige werkvergunningen en houdt zich aan de voorschriften ervan
- Kiest materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …  Info block
Kennis van het isometrisch perspectief  Info block
Kennis van leidingcomponenten  Info block
De maten en afmetingen noteren op de materialen en de nodige aftekeningen uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (isometrisch plan, overzichtsplan, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmaat, gradenboog, waterpas, …)  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het uitzetten van maten  Info block
Elementen uitsnijden en in de juiste vorm en afmeting brengen door plooien, buigen, snijbranden, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (isometrisch plan, overzichtsplan, ...)
- Bedient manuele, automatische en CNC-gestuurde machines (slijpmachine, snijbrander, frees, plooibank, ...)
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit
- Brengt buizen op maat en vervaardigt segmentbochten en leidingaftakkingen
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmaat, gradenboog, waterpas, ...)
- Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, ...)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, ...)  Info block
Kennis van buigtechnieken  Info block
Kennis van thermische snijtechnieken  Info block
Kennis van vervormingsprocedés  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Hulpstukken, lasnaden en schroefverbindingen voorbereiden en aanpassen  Info block
- Schuint laskanten af en maakt ze zuiver met slijpschijven, schuurmachines, …
- Zet leidingdelen met de lasnaden tegenover elkaar met hulpmiddelen  Info block
Kennis van de verschillende lasnaden (V-, X-, Y-naad)  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Leidingen en appendages (secties, hulpstukken, bochten, ...) vooraf assembleren, verbinden en fixeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (isometrisch plan, overzichtsplan, …)
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Monteert flenzen (voorlasflens, brilflens, …) en lijnt ze uit
- Dicht flensverbindingen af met een pakking (in teflon, grafiet, rubber, …)
- Verbindt leidingdelen met verbindingsstukken (t-stuk, mof-verbinding, bocht, …)
- Gebruikt sleutels (steeksleutel, momentsleutel, …)  Info block
Kennis van assemblagetechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De lekdichtheid van de secties, de leiding en de installatie controleren en de nodige aanpassingen uitvoeren  Info block
- Voert de eindafstelling van de leidingonderdelen uit na montage
- Voert metingen en visuele controles (maatvoering, oppervlak) uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmaat, gradenboog, waterpas, …)
- Controleert lekdichtheid met een druktest
- Stelt de leidingonderdelen indien nodig bij  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan soorten leidingen:
Hogedrukleidingen  Info block
Lagedrukleidingen  Info block
Leidingen met grote diameter  Info block
In koude omgevingen  Info block
In warme omgevingen  Info block
Werken met materialen:
Aluminium en legeringen  Info block
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Inox  Info block
Koper en legeringen  Info block
Plastic, composiet  Info block
Laswerken uitvoeren volgens een proces:
Autogeenlassen  Info block
Hardsolderen  Info block
Metaal Actief Gas (MAG)  Info block
Metaal Inert Gas (MIG)  Info block
Met beklede elektrode (MMA)  Info block
Solderen  Info block
Tungsten Inert Gas (TIG)  Info block
Controles uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Lekdichtheid  Info block
Penetrantonderzoek  Info block
Visueel onderzoek  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
PE-lasser  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken aan flenzen – Flensmonteur  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Rolbrug  Info block
Wijzigingen aan een installatie vastleggen (te verwijderen, toe te voegen en te vervangen elementen)
Plannen opstellen of wijzigen (maatinschrijving, positionering, ...)  Info block
- Meet leidingdelen, leidingcomponenten (flenzen, bochten, t-stukken, …) en appendages (kranen, afsluiters, kleppen, manometers, …) op
- Berekent uitslagen en segmentbochten
- Schetst een isometrisch plan op basis van opmetingen op de werf  Info block
Kennis van technieken voor het uitzetten van maten  Info block
Kennis van het isometrisch perspectief  Info block
Basiskennis van DIN, ASME en EN normen  Info block
Basiskennis van driehoeksmeting  Info block
Kennis van ruimtemeetkunde  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Een mal voor leidingelementen maken (dimensioneel, geometrisch, ...)  Info block
- Plooit een ISO draadmal  Info block
Kennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van het isometrisch perspectief  Info block
De aansluitingen, afsplitsingen of ontluchtingen van de leidingen uitvoeren  Info block
- Monteert geprefabriceerde leidingdelen (spools) op de werf en sluit ze aan
- Monteert appendages (kranen, afsluiters, kleppen, manometers, …) op de leidingen of bouwt ze in
- Gebruikt sleutels (steeksleutel, momentsleutel, …)  Info block
Kennis van assemblagetechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Herstellingen of wijzigingen aanbrengen aan leidingen (reinigen, onderdelen demonteren, secties versnijden, ...)  Info block
- Verifieert of leidingen buiten gebruik zijn genomen en geen gevaarlijke stoffen meer bevatten alvorens ze te demonteren
- Monteert tijdelijke supports met bouten
- Opent flenzen met manueel gereedschap (flenzenspreider, pakkingsmes, sleutels, …)
- Maakt het afdichtingsvlak van de flenzen schoon met een schuurborstel en flenzenschraper
- Verwijdert leidingdelen met een snijbrander
- Maakt leidingdelen schoon (beitsen, passiveren, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van demontagetechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Houdt toezicht op de uitvoering van de werken
- Controleert of het werk van onderaannemers voldoet aan de contractvoorwaarden (kwaliteit, werkprocedures, veiligheid, uitvoeringstermijn, …)
- Woont de oplevering bij  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Koeltechnieken  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Verwarming  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...) of klanten. Je werk varieert naargelang de sector (energie, onderhoud, ...), het type apparatuur en installaties. Soms werk je op hoogte, in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je maakt verplaatsingen, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, handschoenen, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Pijpfitten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7126