Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H310101  Info block
Papier- of kartonmachines bedienen  Info block
Andere benamingen
Medewerker in de papier- en kartonproductie (m/v)  Info block
Operator glansmachines in de papierindustrie (m/v)  Info block
Operator lamineermachines in de papierindustrie (m/v)  Info block
Operator onduleermachines (m/v)  Info block
Operator papier- of kartonmachines (m/v)  Info block
Operator productiemachines van papier en karton (m/v)  Info block
Operator snijmachines in de papierindustrie (m/v)  Info block
Operator wikkelmachines papierindustrie (m/v)  Info block
Operator verwerkingsmachines van papier en karton (m/v)  Info block
Droger in de papierindustrie (m/v)  Info block
Technicus productie van papier en karton (m/v)  Info block
Glanzer in de papierindustrie (m/v)  Info block
Basisoperator papier- of kartonmachines (m/v)  Info block
Hulpdroger in de papierindustrie (m/v)  Info block
Lijnbediener in de papierindustrie (m/v)  Info block
Operator afwikkelen – snijden op formaat in de papierindustrie (m/v)  Info block
Herwikkelaar in de papierindustrie (m/v)  Info block
Oproller-afroller in de papierindustrie (m/v)  Info block
Oproller in de papierindustrie (m/v)  Info block
Productietechnicus in de papierindustrie (m/v)  Info block
Productieoperator papier en karton (m/v)  Info block
Controleoperator lamineren in de papierindustrie (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger in de papierindustrie (m/v)  Info block
Operator van productie- en afwerkingsmachines van papier (m/v)  Info block
Bediener van een pulppers (m/v)  Info block
Bediener van een droogmachine (m/v)  Info block
Operator herwikkelen in de papierindustrie (m/v)  Info block
Wikkelaar in de papierindustrie (m/v)  Info block
Productiemedewerker papier en karton (m/v)  Info block
Definitie
Controleert en regelt één of meerdere fasen in de productie van papier of karton op geautomatiseerde machines (uitlekken, persen, glanzen, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels, de milieunormen en de productie-eisen (kwaliteit, kwantiteit, termijn, ...). Controleert het papier of karton en stuurt bij.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: wikkelen, lamineren, stalen nemen, exploitatiegegevens analyseren en rapporten opmaken (productie, energieverbruik, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleren of de installaties werken en veilig zijn  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (overzicht, plannen, schema’s en veiligheidsvoorschriften)
- Draait proef met de installaties
- Doet veiligheids- en controlerondes
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing van de apparatuur
- Evalueert risico’s
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van de machineonderdelen  Info block
Parameters invoeren (snelheid, debiet, temperatuur, …)
Het opstarten van de machine of lijn controleren  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPMS, …)
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt parameters, inclusief veiligheidsparameters, in
- Respecteert de volgorde van het instellen van de parameters
- Streeft bij de opstart zo nauwkeurig mogelijke parameters na  Info block
Basiskennis van regeltechnieken  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
Toezicht houden op de verwerkingscycli van papier of karton  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes  Info block
Kennis van het productieproces van papier  Info block
De werking van de machines en uitrusting tijdens de productie controleren  Info block
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur (spanningsmeter, sensoren, ...)
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Lost kleine technische storingen op
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens instructies  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van het productieproces van papier  Info block
Kennis van de machineonderdelen: terminologie en werking  Info block
De producten controleren (weerstand, afmetingen, gewicht, ...)
Afwijkingen opsporen  Info block
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur (viscosimeter, ...)
- Voert berekeningen en metingen uit
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met de technische specificaties  Info block
Kennis van chemie en fysica van papier en karton  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De instellingen van machines en uitrustingen bijstellen, rekening houdend met het soort product (gewicht, vochtigheidsgraad, weerstand, ...)  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Regelt parameters en machineonderdelen bij volgens de analyse
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen  Info block
Basiskennis van regeltechnieken  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad)
- Brengt de gegevens in het netwerk in  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Organiseren van of toezicht houden op één of meerdere productiefasen:
Coaten  Info block
Drogen  Info block
Gladmaken  Info block
Glanzen  Info block
Lamineren  Info block
Oprollen  Info block
Persing  Info block
Uitlekken  Info block
Kennis van chemische kenmerken van papierpulp  Info block
Kennis van kenmerken van gerecycleerde papierpulp  Info block
Kennis van mechanische kenmerken van papierpulp  Info block
Kennis van thermomechanische kenmerken van papierpulp  Info block
Onderdelen selecteren (rollenstangen, opzetstukken, ...) en handelingen uitvoeren:
Bobijnen op maat snijden  Info block
Bobijnen van een referentie voorzien  Info block
Controleren van het op- en afrollen  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Stapelaar  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Specifieke handelingen op installaties uitvoeren:
Manueel bevoorraden van machines met materialen of grondstoffen  Info block
Lamineren (vilt, weefsels, ...)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Stalen van materialen of producten nemen en analyseren  Info block
- Gebruikt instrumenten voor staalname
- Houdt zich aan voorschriften voor staalname
- Neemt representatieve stalen op de gegeven punten
- Labelt stalen
- Past basistechnieken voor laboanalyse toe  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Gegevens voor productieopvolging analyseren (exploitatiebalans, energieverbruik, ...)
Bijsturingsacties bepalen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPMS, GMP, ...)
- Identificeert de oorzaken van complexere problemen
- Reageert op deze problemen en realiseert binnen de gegeven omstandigheden een zo optimaal mogelijk productieverloop
- Werkt een oplossing uit voor de problemen volgens prioriteiten
- Werkt volgens procedures met normen en voorschriften
- Brengt de gevolgen van de gekozen oplossing op het productieverloop in kaart  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Tussenkomsten van personeel op de machines, de lijn of de werkplaats coördineren en controleren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Rapporteert met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
Kennis van werkpostorganisatie  Info block
Kennis van het productieproces  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt de installatie (mee) veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van hulpmiddelen om de werkzaamheden uit te voeren  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Atelier voor kartonproductie  Info block
Atelier voor papierproductie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Aan installaties  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële ondernemingen voor papier- en kartonproductie (verpakken, bedrukken, ...). Je werkt samen met de afdelingen pulp, onderhoud, kwaliteit, ... Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een werkplaats, aan installaties, in een stuurkamer, in een bedieningscabine en soms in risicovolle omgeving. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, bril, handschoenen, overall, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Papier- of kartonmachines bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3139, 8171