Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H320101  Info block
Installaties in de kunststoffen bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener van een injecteerpers (m/v)  Info block
Bediener van een spuitgietmachine (m/v)  Info block
Bediener van extrusiepers (m/v)  Info block
Buizenmaker kunststoffen (m/v)  Info block
Extrudeur rubber en kunststoffen (m/v)  Info block
Operator productie luchtbanden (m/v)  Info block
Gieter van industrieel rubber (m/v)  Info block
Glanzer van industrieel rubber (m/v)  Info block
Kalanderaar van industrieel rubber (m/v)  Info block
Kunststofverwerker (m/v)  Info block
Operator blaasextrusie (m/v)  Info block
Operator blaasfolie-extrusielijn (m/v)  Info block
Operator extrusie van rubber en plastic (m/v)  Info block
Operator extrusielijn (m/v)  Info block
Operator extrusievormblazen (m/v)  Info block
Operator injectie van rubber en plastic (m/v)  Info block
Operator kunststofspuitgieten (m/v)  Info block
Operator-monteur van industrieel rubber (m/v)  Info block
Operator op machines om kunststoffen en rubber vorm te geven (m/v)  Info block
Operator profiel-buisextrusie (m/v)  Info block
Operator spuitgietmachine (m/v)  Info block
Operator thermovormen (m/v)  Info block
Operator van een extrusiemachine voor rubber en plastic (m/v)  Info block
Operator van injectiepersen voor rubber en plastic (m/v)  Info block
Operator van persen om rubber en plastic te vormen (m/v)  Info block
Operator van rubber- en plasticpersen (m/v)  Info block
Bediener van vormgevingsmachines voor plastic en rubber (m/v)  Info block
Operator van vormgevingsmachines voor rubber (m/v)  Info block
Operator van vulkaniseerpersen (m/v)  Info block
Operator vlakfolie-plaatextrusie (m/v)  Info block
Plasticcoater (m/v)  Info block
Plastiekbewerker (m/v)  Info block
Plastiekgieter (m/v)  Info block
Rubbercoater (m/v)  Info block
Rubber- en plasticextrudeur (m/v)  Info block
Schoeninjecteerder (m/v)  Info block
Schoenlasser (m/v)  Info block
Schoenvulkaniseerder (m/v)  Info block
Thermoplastisch vormgever (m/v)  Info block
Thermoplastisch vormgever-bewerker (m/v)  Info block
Thermovormgever (m/v)  Info block
Vormgever-bewerker van thermoplastische stoffen (m/v)  Info block
Vormgever-lamineerder door centrifugatie (m/v)  Info block
Vormgever-lamineerder door persen (m/v)  Info block
Vormgever-lamineerder door profieltrekken (m/v)  Info block
Vormgever-lamineerder door spoelvorming (m/v)  Info block
Vulkaniseerder van industrieel rubber (m/v)  Info block
Medewerker galvanoplastische verwerking (rubber) (m/v)  Info block
Medewerker voor de verwerking van kunststoffen (m/v)  Info block
Bak- en confectiemedewerker industrieel rubber (m/v)  Info block
Kunststofbewerker (m/v)  Info block
Operator kunststofverwerking (m/v)  Info block
Productiemedewerker kunststofverwerking (m/v)  Info block
Kunststoflasser (m/v)  Info block
PE-lasser (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op of bedient één of meerdere geautomatiseerde verwerkingsmachines van kunststof producten, rubber of composietmateriaal. Houdt zich aan de regels van de veiligheid en de productievereisten (kwaliteit, kosten, termijn, ...). Voert conformiteitscontroles uit tijdens het productieproces.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties afstellen, basisonderhoud uitvoeren, manuele handelingen uitvoeren tijdens het productieproces (afwerking, verpakking, ...), de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleren of de productie-installaties werken en veilig zijn  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, veiligheidsvoorschriften, …)
- Doet veiligheids- en controlerondes
- Volgt de alarmen (geluidsignalen, lampen) aan de machines op
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing van de procesapparatuur
- Evalueert risico’s
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Toezicht houden op de werkingsparameters (temperatuur, druk, debiet, ...) van machines en installaties  Info block
- Volgt informatie zowel ter plaatse als via beeldschermen op
- Verzamelt de controlegegevens (curves, temperaturen, …)
- Merkt afwijkingen van de parameters op
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
De doorstroom van materiaal of producten bij het begin of het einde van de productie controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Houdt de voorraad grondstoffen op peil
- Voorziet de machine van grondstoffen en additieven
- Verwijdert materiaal en afgewerkte producten van de productielijn
- Voorziet bijkomend materieel noodzakelijk voor de productie van een bepaald order  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Het uitzicht van een product controleren  Info block
- Merkt afwijkingen aan de producten visueel op (verbranding, overschot braam, ongevuld product, slechte wanddiktespreiding, rimpels, te weinig glans, ...)
- Voert berekeningen uit
- Voert metingen uit en met meetinstrumenten (mal, weegschaal, ...)
- Vergelijkt waarden van testen met richtwaarden  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Rest- en productieafval sorteren en naar de recyclage- of afvoerzones brengen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen voor sorteren  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Gegevens voor productie- en verpakkingsopvolging registreren  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, productiestoringen, gebruik van materiaal, …)
- Wisselt informatie uit met collega’s, de machineregelaar, de technicus en de verantwoordelijke (rapportage)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke (machineregelaar, technicus, ploegbaas, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Materialen (kunststof, rubber, ...) verwerken op:
Plaatextrusiemachine  Info block
Profielextrusiemachine  Info block
Vormblaasmachine  Info block
Vulkaniseermachine  Info block
Blaasextrusiemachine  Info block
Centrifugale gietmachine  Info block
Compressiemachine  Info block
Extrusiemachine (trekplaat, profielijzers en buizen, ...)  Info block
Gasbinnendrukmachine  Info block
Glans-, coatmachine  Info block
Injectiemachine  Info block
Thermovormingsmachine  Info block
Neemt stukken uit de vorm  Info block
Herstellingen, afwerkingen of assemblages uitvoeren door:
Boren, vastschroeven  Info block
Galvaniseren  Info block
Lassen  Info block
Lijmen  Info block
Merken door middel van warmte  Info block
Monteren  Info block
Ontbramen, gladschuren  Info block
Stempeldrukken  Info block
Uitboren  Info block
Versnijden  Info block
Vulkaniseren  Info block
Zeefdrukken  Info block
Zagen  Info block
Draaien  Info block
Frezen  Info block
Plooien  Info block
Warmvervormen  Info block
Breken  Info block
Siliconen mallen maken en toepassen  Info block
Mechanisch verbinden  Info block
- Last via heetelement, hetelucht, mof, elektromof, extrusie ultrasoon, wrijving en hoogfrequent
- Lijmt via specifieke adhesie of adsorptie, diffusie of absorptie en mechanische adhesie
- Verbindt mechanisch via schroefdraad op leidingen, flens, schroeven, inserts, schroefdraad en snapverbindingen  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
PE-lasser  Info block
Grondstoffen controleren en klaarmaken met het oog op de productie  Info block
- Houdt zich aan de receptuur
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Weegt manueel de grondstoffen en additieven af
- Volgt informatie van beeldschermen op  Info block
Kennis van kenmerken van rubber  Info block
Kennis van kenmerken van kunststof  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
De werkingsparameters van machines en installaties ingeven en aflezen
Parameters aanpassen bij afwijkingen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt machineonderdelen af of bij
- Stelt parameters in of bij
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Leest een datadrager in
- Start de productielijn op of stopt ze  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Producten markeren, verpakken en de verpakking controleren  Info block
- Gebruikt verpakkings- of conditioneringstoestellen
- Verpakt de producten volgens de verpakkingsvoorschriften
- Stapelt de verpakkingen volgens de voorschriften  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt (mee) de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Draait proef met de toestellen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Stalen nemen  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (hoeveelheid, tijdstip, …)
- Vergelijkt waarden van stalen met richtwaarden  Info block
De eigen werkplek onderhouden en organiseren  Info block
- Houdt zich aan het housekeeping plan en richtlijnen
- Bergt de eigen gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Industrieel schrijnwerk  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Meubelsector  Info block
Papier en verpakking  Info block
Schoenen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Verpakkingsindustrie  Info block
Verwerking van materialen  Info block
Voeding  Info block
Metaalbewerking  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die onderdelen en eindproducten uit kunststof, rubber- of composietmaterialen maken. Naargelang de organisatie en de productie van het bedrijf werk je aan één product of verschillende producten, één machine of meerdere machines. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een productieomgeving en soms draag je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties in de kunststoffen bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Kunststofbewerker en het beroep Productiemedewerker kunststofverwerking vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker kunststofverwerking (m/v)

ISCO-08-code:8141, 8142