Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H320201  Info block
Installaties in de kunststoffen regelen  Info block
Andere benamingen
Afsteller machines voor de verwerking van kunststoffen (m/v)  Info block
Hulpregelaar in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Machineregelaar blaasextrusie (m/v)  Info block
Machineregelaar extrusielijn (m/v)  Info block
Machineregelaar extrusievormblazen (m/v)  Info block
Machineregelaar kunststofspuitgieten (m/v)  Info block
Machineregelaar kunststofverwerking (m/v)  Info block
Machineregelaar profiel-buisextrusie (m/v)  Info block
Machineregelaar spuitgietmachine (m/v)  Info block
Machineregelaar thermovormen (m/v)  Info block
Machineregelaar vlakfolie-plaatextrusie (m/v)  Info block
Monteur in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Monteur-regelaar extrusie (m/v)  Info block
Monteur-regelaar injectie (m/v)  Info block
Operator-monteur in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Operator-regelaar van een injectielijn (m/v)  Info block
Operator van centrifugale gietmachines (m/v)  Info block
Operator van een injectielijn in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Procesmonteur in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Regelaar extrusie (m/v)  Info block
Regelaar-monteur van gietvormen in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Regelaar van blaasextrusiemachines (m/v)  Info block
Regelaar van blaasmachines voor plastic en rubber (m/v)  Info block
Regelaar van compressiemachines voor plastic en rubber (m/v)  Info block
Regelaar van extrusiemachines voor plastic en rubber (m/v)  Info block
Regelaar van injectiemachines voor plastic en rubber (m/v)  Info block
Regelaar van injectiepersen (m/v)  Info block
Regelaar van rubberpersen (m/v)  Info block
Regelaar van thermovormingsmachines (m/v)  Info block
Regelaar van thermovormingspersen voor plastic (m/v)  Info block
Regelaar van verwerkingsmachines voor plastic (m/v)  Info block
Regelaar van verwerkingsmachines voor thermoplastisch materiaal (m/v)  Info block
Set-up man blaasextrusie (m/v)  Info block
Set-up man extrusielijn (m/v)  Info block
Set-up man extrusievormblazen (m/v)  Info block
Set-up man kunststofspuitgieten (m/v)  Info block
Set-up man profiel-buisextrusie (m/v)  Info block
Set-up man spuitgietmachine (m/v)  Info block
Set-up man thermovormen (m/v)  Info block
Set-up man vlakfolie-plaatextrusie (m/v)  Info block
Steller blaasextrusie (m/v)  Info block
Steller extrusielijn (m/v)  Info block
Steller extrusievormblazen (m/v)  Info block
Steller kunststofspuitgieten (m/v)  Info block
Steller profiel-buisextrusie (m/v)  Info block
Steller spuitgietmachine (m/v)  Info block
Steller thermovormen (m/v)  Info block
Steller vlakfolie-plaatextrusie (m/v)  Info block
Technicus extrusie in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Technicus gewapend plastic (m/v)  Info block
Technicus in een kunststofverwerkings- of rubberatelier (m/v)  Info block
Technicus injectie in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Technicus kunststofproductie (m/v)  Info block
Technicus productie van composietmaterialen (m/v)  Info block
Technicus productie van plasticmaterialen (m/v)  Info block
Technicus-regelaar in de plastic- en rubberindustrie (m/v)  Info block
Technicus-regelaar injectie (m/v)  Info block
Technicus-regelaar kunststofverwerking (m/v)  Info block
Technicus rubberproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kunststofinjectie (m/v)  Info block
Definitie
Installeert machineonderdelen en regelt de installatie voor de productie van kunststof of rubberonderdelen. Werkt volgens de veiligheidsregels en de productievereisten (snelheid, specificaties, ...). Biedt technische steun in geval van afwijkingen en storingen aan de machines en de randapparatuur (afstellen, ...). Start de productie op en voert productieveranderingen door.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een nieuwe uitrusting opstarten, het onderhoud van de uitrusting uitvoeren, manuele handelingen uitvoeren (bevoorraden van de machines, verpakken, ...), een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De machineonderdelen selecteren in functie van het product en de staat controleren (matrijs, trekplaten, messen, …)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Voert controles uit (maatvoering, oppervlaktestaat, beschadigingen, …)  Info block
De machineonderdelen en de apparatuur op de machines demonteren, monteren en afstellen (matrijs, trekplaten, messen, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, veiligheidsvoorschriften, …)
- Stelt machineonderdelen om
- Stelt machineonderdelen af
- Past eenvoudige montage- en demontagetechnieken toe
- Gebruikt gereedschap  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulische circuits  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Het programma identificeren volgens de productie
De parameters van de apparatuur displayen (temperatuur, verhittingstijd, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt parameters, inclusief veiligheidsparameters, in
- Respecteert de volgorde van instellen van de parameters
- Reinigt de machine inwendig bij productiewissel volgens de reinigingsprocedures
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Leest een datadrager in  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van kenmerken van rubber  Info block
Kennis van kenmerken van kunststof  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
De veiligheidsvoorzieningen controleren en de machines opstarten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, veiligheidsvoorschriften, …)
- Doet controlerondes
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt maatregelen
- Controleert of de machine operationeel is
- Streeft bij de opstart van een nieuw product zo nauwkeurig mogelijke parameters na  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
De eerste geproduceerde stukken nazien in functie van de opstart van de productie en indien nodig aanpassingen aanbrengen  Info block
- Merkt afwijkingen aan de producten visueel op (verbranding, overschot braam, ongevuld product, slechte wanddiktespreiding, rimpels, te weinig glans, ...)
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Voert berekeningen en metingen uit
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Past, indien dit nodig gebleken is uit de na analyse, de productiefiche aan  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De parameters van de apparatuur nazien en indien nodig aanpassen  Info block
- Volgt informatie zowel ter plaatse als via beeldschermen op
- Interpreteert controlegegevens
- Regelt parameters bij volgens de analyse en de productspecificaties
- Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van kenmerken van rubber  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van kenmerken van kunststof  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De machineonderdelen onderhouden en opbergen (staat van de matrijzen, trekplaten, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (smeren, …)  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, waarden, afwijkingen, productiestoringen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (productie-, kwaliteits- en veiligheidsverantwoordelijke)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Stelt productiefiches op
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Instellen van of toezicht houden op een verwerkingsmachine voor kunststof- of rubbermateriaal:
Afwerking  Info block
Blaasextrusie  Info block
Centrifugaal gieten  Info block
Compressie  Info block
Extrusie (trekplaat, profielijzers en buizen, ...)  Info block
Gasbinnendruk extrusie  Info block
Glanzen, coating  Info block
Injectie  Info block
Thermovorming  Info block
Nabehandelen  Info block
Vulkaniseren  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Stapelaar  Info block
De machine bevoorraden met materialen of hulpgoederen (storten en zuigen van materialen in de trechter, ...)
De doorstroming van onderdelen controleren  Info block
- Leest en interpreteert de receptuur, al dan niet op computer
- Controleert de identiteit en de hoeveelheid van de grondstoffen en additieven
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen (basisgranulaat, kleurkorrels, additieven) af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Houdt de voorraad op peil
- Werkt volgens de interne codering
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
De grondstoffen en de producten in de loop van de productie controleren (stalen nemen,..)  Info block
- Neemt productstalen volgens de voorschriften voor staalname (hoeveelheid, tijdstip, …)
- Voert berekeningen uit
- Voert metingen uit met meetinstrumenten (mal, weegschaal, ...)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden  Info block
Kennis van modaliteiten van fysische testen (compressie, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van rubber  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van kenmerken van kunststof  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Leest nood aan onderhoud af aan de hand van parameters op het scherm
- Merkt de nood aan onderhoud op aan de installatie of machine
- Meldt de nood aan onderhoud aan de technische ploeg
- Stelt (mee) de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Draait proef met de machines  Info block
Meewerken bij het in dienst nemen van nieuwe machines of installaties  Info block
Kennis van testmodaliteiten op pilootmachines  Info block
Kennis van testmodaliteiten op productiemachines  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Waakt over de productieplanning opdat achterstanden vermeden worden
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Lokaliseert het productieprobleem
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Gebruikt meetinstrumenten
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters volgens de analyse
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Neemt deel aan verbeteringsprojecten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Technische hulp verlenen aan operatoren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Geeft uitleg over de technische fiche en geeft instructies aan de operatoren bij lancering van een productie
- Volgt de alarmen (geluidsignalen, lampen) aan de machines op
- Bedient en stuurt de machines bij complexe en cruciale fasen in het productieproces (opstarten, stoppen, incidenten, …)
- Ziet toe op het naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
De voorraad opvolgen en bestellingen van producten opmaken  Info block
- Ontvangt en controleert de grondstoffen en additieven
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Overlegt met leveranciers  Info block
De eigen werkplek onderhouden en organiseren  Info block
- Houdt zich aan housekeeping plan en richtlijnen
- Bergt de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op
- Houdt zich aan de richtlijnen voor het sorteren van rest- en productieafval (afval, braam en afgekeurde producten)  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Industrieel schrijnwerk  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Meubelsector  Info block
Schoenen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Verpakkingsindustrie  Info block
Verwerking van materialen  Info block
Voeding  Info block
Metaalbewerking  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Aan installaties  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen productieondernemingen van plastic, rubber- of composietartikelen, in samenwerking met het productieteam en verschillende diensten (onderhoud, methodiek, kwaliteit, ...). Soms werk je in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een productieomgeving, soms in de nabijheid van warme materialen en soms hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, …). Naargelang de organisatie en de productie van het bedrijf ben je verantwoordelijk voor de af- en bijstelling van één machine of meerdere machines.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties in de kunststoffen regelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator kunststoffen (machineregelaar) (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:8141, 8142