Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H330101  Info block
Machinaal verpakken  Info block
Andere benamingen
Bediener van een afstapelaar (m/v)  Info block
Bediener van een etiketteermachine (m/v)  Info block
Bediener van een onduleermachine (m/v)  Info block
Bediener van een opstapelaar (m/v)  Info block
Bottelaar (m/v)  Info block
Inpakker aan machines (m/v)  Info block
Lijnverantwoordelijke voor verpakkingen (m/v)  Info block
Operator machinaal in zakken verpakken of op paletten plaatsen (m/v)  Info block
Operator machinaal op paletten plaatsen (m/v)  Info block
Operator van bottelmachines of een bottellijn (m/v)  Info block
Operator van etiketteermachine (m/v)  Info block
Operator van machines voor verpakking (m/v)  Info block
Operator van stapelmachines (m/v)  Info block
Operator verpakkingslijn (m/v)  Info block
Operator van verpakkingslijn (m/v)  Info block
Operator verpakkingsinstallaties (m/v)  Info block
Operator van verpakkingslijnen (m/v)  Info block
Operator verpakkingsmachines (m/v)  Info block
Operator van verpakkingsmachines (m/v)  Info block
Operator vulmachine (m/v)  Info block
Verpakkingsbediende van spoelen (m/v)  Info block
Verpakkingsmedewerker op geautomatiseerde machines (m/v)  Info block
Medewerker palletiseren (m/v)  Info block
Definitie
Verpakt producten met een geautomatiseerde verpakkings-, bottel-, palettiseringsmachine. Werkt volgens de hygiëne- en veiligheidsregels alsook volgens de productievereisten (termijnen, hoeveelheden, kwaliteit). Stuurt bij in geval van storingen aan apparatuur en non-conformiteit van productverpakkingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: apparatuur afstellen en onderhouden, producten merken, opslaan en etiketteren, ... of een team coördineren (medewerkers goederenbehandeling, operatoren, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De netheid van de apparatuur (vulmachines, zakverpakking, etiketteren, ...) en van het materiaal controleren en onderhouden  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Houdt de eigen werkplek schoon
- Bergt de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Controleren of de installaties werken en veilig zijn  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, veiligheidsvoorschriften, …)
- Doet veiligheidscontroles, controlerondes en/of volgt informatie op de beeldschermen op
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Controleert of de machine operationeel is
- Draait proef met de apparatuur  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Controleert de identiteit van het materiaal en de producten
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Werkt volgens de interne codering
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert controlegegevens
- Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Toezicht houden op de werking van de verpakkingsmachine of -lijn en de controleapparatuur
Aanpassingen doorvoeren in geval van afwijkingen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Volgt informatie op zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Regelt parameters bij volgens de analyse en de productspecificaties (temperatuur, snelheid, samenstelling, druk, volume, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie via noodstop, …)
- Past verpakkingstechnieken toe
- Voert ingepakte goederen af  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van het verpakkingsproces  Info block
Kennis van verpakkingsmethodes  Info block
De productverpakking (waterdichtheid, gewicht, temperatuur, ...) controleren  Info block
- Merkt afwijkingen aan de verpakking op
- Neemt productstalen volgens de voorschriften voor staalname (hoeveelheid, tijdstip, …)
- Voert metingen uit met meetinstrumenten (mal, weegschaal, ...)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Storingen aan de machines en toestellen identificeren
Eenvoudige interventies uitvoeren indien nodig  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Merkt storingen ter plaatse of via beeldschermen op
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing (apparatuur, productieproces, …)
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Gegevens voor productie- en verpakkingsopvolging registreren  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, waarden, afwijkingen, productiestoringen, gebruik van het materiaal, …)
- Houdt gegevens bij over onderhoud
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (rapportage)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van CPMS  Info block
Kennis van kantoorsoftware  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Stapelaar  Info block
Reachtruck  Info block
Machines en apparatuur instellen en afstellen (snelheid, afmetingen van de film, configuratie van de lijn, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productfiche en technische fiche
- Stelt machineonderdelen af en parameters in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Leest een datadrager in
- Start de productieverpakkingslijn op of stopt ze  Info block
Het uitzicht van een product controleren  Info block
De verpakte producten of loten van een etiket voorzien
De referenties van de producten, de datum, de leesbaarheid van de informatie, ... controleren  Info block
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren  Info block
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, tang, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, …)
- Past verbindingstechnieken toe
- Controleert of de onderdelen conform de technische voorschriften, waterpas en degelijk vastgezet zijn  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van de machineonderdelen  Info block
Bedienen van:
Een eenvoudige machine  Info block
Een automatisch gestuurde machine  Info block
Een complexe machine  Info block
Verschillende machines tijdens één en dezelfde shift  Info block
Werkzaamheden uitvoeren:
Aanbrengen van decoratie op verpakking  Info block
Bottelen  Info block
Een film aanbrengen  Info block
In balen verpakken  Info block
Verpakking op maat snijden of knippen  Info block
In karton verpakken  Info block
In zakken verpakken  Info block
Op paletten plaatsen  Info block
Pakketten maken  Info block
Papier en karton bewerken  Info block
Plastic en rubber bewerken  Info block
Sorteren, kalibreren  Info block
Vacuüm verpakken  Info block
Verpakken van spoelen  Info block
Verpakken voor transport, zending  Info block
Etiketteren  Info block
Kennis van regels voor Good Manufacturing Practice (GMP)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt (mee) de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Draait proef met de toestellen  Info block
Een lijnopruiming uitvoeren  Info block
- Controleert de machine op overgebleven grondstoffen of producten en verwijdert deze
- Documenteert de lijnopruiming  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van de procedures  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Farmaceutische industrie  Info block
Glas  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Verpakkingsindustrie  Info block
Voeding  Info block
Handel  Info block
Hout  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Herhaalde bewegingen maken  Info block
In een koelzone  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Werken in ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op een industriële productiesite (voedings-, farmaceutische industrie, ...), in een groothandel of verpakkingswinkel. Je bedient min of meer complexe machines, die naargelang de site apart, in serie of in groep werken. Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Het bottelen kan interne of externe verplaatsingen (mobiele verpakkingseenheid) inhouden. Je werkt in een atelier, soms in een zone met gecontroleerde atmosfeer, in koude omgevingen of buiten (cementsite, ...) en soms hanteer je lasten. Soms is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machinaal verpakken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

ISCO-08-code:8183