Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H330201  Info block
Manueel assembleren sorteren of verpakken  Info block
Andere benamingen
Inpakker met de hand (m/v)  Info block
Manueel inpakker (m/v)  Info block
Medewerker manuele afwerking en verpakking (m/v)  Info block
Medewerker manuele assemblage sortering of verpakking (m/v)  Info block
Medewerker manuele controle en verpakking (m/v)  Info block
Medewerker manuele handelingen (m/v)  Info block
Medewerker manuele handelingen in de verwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Medewerker manuele verpakking (m/v)  Info block
Medewerker polyvalente productie in de industrie (m/v)  Info block
Operator kalibrering (m/v)  Info block
Operator manueel verpakken (m/v)  Info block
Operator manuele afwerkingen (m/v)  Info block
Operator manuele verpakkingen (m/v)  Info block
Sorteerder (m/v)  Info block
Sorteerder-controleur in de verwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Controleur-sorteerder in de verwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Sorteerder in de verwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Sorteerder-inpakker in de verwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Sorteerder-selecteerder in de verwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Sorteerder van bekleding (m/v)  Info block
Staalnemer van weefsels (m/v)  Info block
Verpakkings- en verwerkingsmedewerker (m/v)  Info block
Vertegenwoordiger van glaswaren (m/v)  Info block
Weger-controleur (m/v)  Info block
Controleur-sorteerder (m/v)  Info block
Verpakker (m/v)  Info block
Inpakker (m/v)  Info block
Definitie
Sorteert, assembleert, monteert en verpakt diverse stukken of producten manueel (kunststofverwerking, voeding, optica, ...). Werkt op een werkblad of aan een geautomatiseerde productielijn (vooral op het einde van de lijn, ...). Grijpt in volgens de productievereisten en de hygiëne- en veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een machine bevoorraden, producten afwerken, etiketteren en controleren bij levering of een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Werkt volgens de interne codering
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Zichtbare afwijkingen aan producten opsporen, lokaliseren en ze sorteren (oppervlakte, kleur, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen aan de producten op (uitzicht, geur, op de tast, …)
- Voert metingen uit
- Gebruikt controle- en/of meetinstrumenten (binoculair vergrootglas, weegschaal, meetlat, ...)
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures voor de afvoer van afval  Info block
Stukken monteren, assembleren en bevestigen
Controleren of de assemblage correct is gebeurd (gebruik, uitzicht)  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Vergelijkt de assemblage met een prototype  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gebruikt verpakkings- of conditioneringstoestellen
- Markeert of labelt de ingepakte producten
- Controleert of de verpakking voldoet aan de vereisten  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De producten of het afval naar de opslag-, verzendings-of recyclagezones, ... vervoeren  Info block
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Stapelt de verpakkingen volgens de voorschriften
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van opslagprocedures en -planning  Info block
Kennis van procedures voor de afvoer van afval  Info block
De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken, ...)  Info block
- Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
- Houdt de eigen werkplek schoon
- Bergt de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Activiteitengegevens registreren (aantal stukken, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de activiteit
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (rapportage)
- Bereidt documenten voor verzending voor  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Sorteren volgens:
Bestemming van de behandeling van producten (vers, diepvries, bewerking, ...)  Info block
Commerciële bestemming van producten (eerste keuze, tweede keuze, ...)  Info block
Te kalibreren producten  Info block
Producten verwerken:
Koken  Info block
Versnijden  Info block
Ontvormen  Info block
Leest controlegegevens  Info block
Stukken assembleren-monteren of bevestigen door:
Lassen  Info block
Lijmen  Info block
Mof (pers- of krimpverbinding, ...)  Info block
Nieten  Info block
Vastschroeven  Info block
Plaatsen van inzetstukken, felsen  Info block
Producten afwerken, drukken of versieren:
Aanbrengen van versieringen (kleurenlitho, ...)  Info block
Afbramen van producten in kunststof of rubber  Info block
Bekleden, glanzen, ...  Info block
Boren  Info block
Gritstralen  Info block
Inkorten van producten in kunststof of rubber  Info block
Merken door middel van warmte  Info block
Ontbramen  Info block
Ontglanzen, mat maken van oppervlakten  Info block
Polijsten van producten in kunststof  Info block
Slijpen van producten in kunststof of rubber  Info block
Weken in een schoonmaakmiddel  Info block
Gladschuren  Info block
Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, ...)  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Reachtruck  Info block
Stapelaar  Info block
Toezicht houden op de doorstroom en de voortgang van producten op een productie- of transportlijn
Indien nodig elementen deblokkeren en verwijderen  Info block
- Volgt informatie op beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Merkt storingen aan de machine of afwijkingen aan de producten op
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke (ploegbaas, operator, …)
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
De producten van een etiket voorzien, merken en de gegevens controleren (houdbaarheidsdatum, ...)  Info block
Kennis van de levensduur van producten (houdbaarheidsdatum, uiterste verkoopdatum, ...)  Info block
De producten bij ontvangst, bij klaarmaken van de bestelling of bij verzending controleren  Info block
Werkzaamheden uitvoeren:
Bandstaal aanbrengen  Info block
Bottelen  Info block
Een film aanbrengen  Info block
Inblikken, in kisten, bakjes, ... plaatsen  Info block
In zakken verpakken  Info block
Monteren, plooien, bekleding binnenkant van verpakkingen  Info block
Op paletten plaatsen  Info block
Opstapelen, ontstapelen  Info block
Vacuüm verpakken  Info block
Verpakken en verzamelverpakkingen samenstellen (loten, ...)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud
- Stelt (mee) de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Meldt problemen aan de technicus of de verantwoordelijke  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van de procedures  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Beschutte werkplaats  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Landbouwbedrijf  Info block
Vereniging  Info block
Werkplaats  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Glas  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Verpakkingsindustrie  Info block
Voeding  Info block
Vrijetijdsbesteding  Info block
Confectie  Info block
Hout  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Herhaalde bewegingen maken  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Zittend werk  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in productie- of verpakkingsdiensten (industrieel of ambachtelijk bedrijf, werkplaats, landbouwbedrijf, winkel of vereniging) voor voedings-, glas-, plastic producten, ... Soms werk je in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een productieatelier (op het einde van de lijn, ...), een afwerkingsatelier, controleatelier, in een magazijn of thuis, in een zone met gecontroleerde atmosfeer of in een koelkamer. Soms draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …) of een hygiënische uitrusting (haarnetje, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Manueel assembleren sorteren of verpakken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Verpakker en het beroep Productiemedewerker vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:9321