Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H330301  Info block
Industriële grondstoffen en producten voorbereiden (mengen, malen, ...)  Info block
Andere benamingen
Bereider in de chemische industrie (m/v)  Info block
Bereider in de leerlooierij of zeemlooiing (m/v)  Info block
Bereider in de papierindustrie (m/v)  Info block
Bereider in leerlooierijen (m/v)  Info block
Bereider van appretbaden (m/v)  Info block
Bereider van coatingproducten (m/v)  Info block
Bereider van drukpasta’s (m/v)  Info block
Bereider van grondstoffen (m/v)  Info block
Bereider van kleurstoffen (m/v)  Info block
Bereider van lijm (m/v)  Info block
Bereider van materialen (m/v)  Info block
Bereider van materialen in de kunststofverwerking (m/v)  Info block
Bereider van mengsels in de industrie (m/v)  Info block
Bereider van mengsels in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Bereider van papierdeeg (m/v)  Info block
Bereider van producten voor verven, appreteren en bedrukken (m/v)  Info block
Bereider van recepten (m/v)  Info block
Bereider van samenstellingen voor het bedrukken (m/v)  Info block
Bereider van verfbaden (m/v)  Info block
Bereider van voedingsaroma's (m/v)  Info block
Bereider van zand in de metaalgieterij (m/v)  Info block
Bereider-voorbereider van industriële grondstoffen en producten (m/v)  Info block
Maker van glas (m/v)  Info block
Kleurenbereider in de industrie van soepele materialen (m/v)  Info block
Kleurensnijder (m/v)  Info block
Kneder-menger (m/v)  Info block
Medewerker samenstelling in de glasindustrie (m/v)  Info block
Operator bereiding van materialen en producten in de industrie (m/v)  Info block
Operator bevoorrading en bereiding in de industrie (m/v)  Info block
Operator breekmachines (m/v)  Info block
Operator breekmolens (m/v)  Info block
Operator ontvangst en bewerking van aarde in de keramieksector (m/v)  Info block
Operator van breekmachines in de chemische industrie (m/v)  Info block
Operator van breekmachines in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van graangewassilo's (m/v)  Info block
Operator van mengtoestellen in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van mengtoestellen voor rubber (m/v)  Info block
Operator van silo's in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van silo's in de zuivelindustrie (m/v)  Info block
Operator voor het wegen van materialen (m/v)  Info block
Koffiebrander (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt mengsels van vaste en vloeibare materialen (afwegen, ...) en verwerkt ze (vermalen, mengen, ...). Werkt met geautomatiseerde installaties of manueel. Grijpt in volgens de hygiëne- en de veiligheidsregels alsook de productievereisten (kwaliteit, termijnen, kwantiteit, ...). Houdt toezicht op de werking van de installatie. Voert verpakkingswerkzaamheden uit.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het opslaan van materialen of producten begeleiden en basisinterventies op de installatie uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De materialen of producten (kleurstoffen, ingrediënten, (kiezel) aarde, ...) nodig voor de bereiding (verfbaden, glassamenstelling, ...) bepalen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieprocedures (recepten, cycli, mengsels, ...)  Info block
De grondstoffen of producten op weegschalen, in weegbakken, … plaatsen (ingrediënten, kleurstoffen, korrels, ...)
Wegen en doseren  Info block
- Gebruikt weeg- en doseermateriaal (weegschaal, doseerglas, ...)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Gebruikt, indien nodig, collectieve beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieprocedures (recepten, cycli, mengsels, ...)  Info block
Kennis van regels voor de conversie van meeteenheden  Info block
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Controleert de identiteit van het materiaal en de producten
- Werkt volgens de interne codering
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert controlegegevens
- Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De werking van de installatie (breekmachines, mengtoestellen, ...) controleren
Toezicht houden op de opstart van de machines  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Interpreteert controlegegevens
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De bereiding controleren (vloeibaarheid, textuur, ...) en afwijkingen bepalen (reactie van producten, ...)  Info block
- Gebruikt controle-instrumenten
- Neemt stalen van de producten
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, geur, smaak, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie (alarmprocedure, tijdelijk stilleggen installatie, …)
- Houdt gegevens bij over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieprocedures (recepten, cycli, mengsels, ...)  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
- Gebruikt verpakkings- of conditioneringstoestellen
- Markeert of labelt de ingepakte producten
- Controleert of de verpakking voldoet aan de vereisten  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkingsmethodes  Info block
Kennis van werkmethodes om in zakken te verpakken  Info block
Kennis van werkmethodes om vaten te vullen  Info block
Productieafval verwijderen
Machines, installaties, containers (vaten, teilen, ...) en de opslagzones schoonmaken  Info block
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan het onderhoudsplan- en richtlijnen
- Bergt de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Gebruikt, indien nodig, collectieve beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, waarden, afwijkingen, productiestoringen, gebruik van materiaal, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Producten klaarmaken:
Aroma's, specerijen, extracten (voeding, ...)  Info block
Coatings  Info block
Formules voor bedrukken  Info block
Granen  Info block
Kleurstoffen (voeding, textiel, ...)  Info block
Lijm  Info block
Textielappret  Info block
Verf  Info block
Lak, vernis, inkt  Info block
Zandmengsels (groenzand, gebonden zand, siliciumzand, ...)  Info block
- Gebruikt een automatische installatie (bereiden, ...)
- Gebruikt manuele apparatuur (mixer, kneedmachine, schudmachine, ...)  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van kenmerken van hulpproducten voor textielbehandeling (verf, appret, bedrukken, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van pigmenten en kleurstoffen  Info block
Kennis van stofbehandelingsprocedés  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Stapelaar  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
De producten lossen en ze over de opslag- of montagezones verdelen  Info block
- Past de richtlijnen voor opslag toe  Info block
Kennis van opslagprocedures en -planning  Info block
De opslagzones voor grondstoffen of producten bepalen
De aankomst en het wegen van materialen begeleiden  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van voorschriften over opslag van specifieke producten (gevaarlijke producten, producten onder geleide temperatuur, pesticiden, ...)  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Toezicht houden op het vullen van de kuipen (silo's, ...) en de doorstroom van materialen, producten tijdens de productie  Info block
De klant informeren over de kenmerken van de producten
De klant adviseren bij zijn keuze  Info block
Kennis van kenmerken van fytosanitaire producten  Info block
De samenstelling van een bereiding controleren (vochtigheid, korrelgrootteverdeling, ...)  Info block
Bereidingen testen op de materialen of producten (weefsel, hout, ...)
Doseringen aanpassen (toevoegen van fixeerstof, kleurstof, ...)  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt (mee) de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Draait proef met de toestellen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Silo  Info block
Opslagplaats  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Glas  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Leerindustrie  Info block
Voeding  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Textiel  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
In een vochtige ruimte  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
In ploegen  Info block
Werken met chemische producten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in de industriële verwerking en behandeling (chemie, voeding, kunststofverwerking, ...), het bedrukken van textiel, huiden of leer. Je werkt samen met verschillende diensten (logistiek, labo, productie, ...). Soms werk je in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een magazijn, een productieatelier of buiten. Soms werk je in zones met gecontroleerde atmosfeer, risicozones, ... of hanteer je lasten. Soms draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …) of een hygiënische uitrusting (haarnetje, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industriële grondstoffen en producten voorbereiden (mengen, malen, ...). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Koffiebrander (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Menger (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:8189