Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
H340201  Info block
Oppervlaktebehandeling via afzetting  Info block
Andere benamingen
Galvaniseerder (m/v)  Info block
Galvaniseerder van metalen en onderlagen (m/v)  Info block
Industrieel anodiseerder (m/v)  Info block
Industrieel beitser (m/v)  Info block
Industrieel cadmeerder (m/v)  Info block
Industrieel chromeerder (m/v)  Info block
Industrieel emailleerder (m/v)  Info block
Industrieel fosfaatlaagaanbrenger (m/v)  Info block
Industrieel galvaniseur (m/v)  Info block
Industrieel galvaniseerder (m/v)  Info block
Industrieel kitaanbrenger (m/v)  Info block
Industrieel koperbekleder (m/v)  Info block
Industrieel ontvetter (m/v)  Info block
Industrieel pistoolmetalliseerder (m/v)  Info block
Industrieel plastificeerder (m/v)  Info block
Industrieel plombeerder (m/v)  Info block
Industrieel rodiumaanbrenger (m/v)  Info block
Industrieel rubberbekleder (m/v)  Info block
Operator-industrieel beitser (m/v)  Info block
Industrieel vernikkelaar (m/v)  Info block
Industrieel vertinner (m/v)  Info block
Industrieel verzilveraar (m/v)  Info block
Industrieel verzinker (m/v)  Info block
Lijnoperator oppervlaktebehandeling (m/v)  Info block
Medewerker oppervlaktebehandeling (m/v)  Info block
Metalliseringsarbeider (m/v)  Info block
Operator poedercoating (m/v)  Info block
Operator van een oppervlaktebehandelingsbad (m/v)  Info block
Operator van installaties voor oppervlaktebehandeling (m/v)  Info block
Plasmametalliseerder (m/v)  Info block
Ploegbaas galvaniseren (m/v)  Info block
Rodiumvergulder (m/v)  Info block
Operator-galvaniseerder (m/v)  Info block
Operator van een galvanisatielijn (m/v)  Info block
Operator industriële baden (m/v)  Info block
Metaalvergulder (m/v)  Info block
Vertinner-verzinker (m/v)  Info block
Oppervlaktebehandelaar diverse materialen (m/v)  Info block
Definitie
Voert een elektrochemische oppervlaktebehandeling uit om nieuwe of gebruikte werkstukken en producten tegen slijtage of corrosie te beschermen en/of te decoreren. Werkt volgens de veiligheidsregels en de productievereisten (termijnen, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkstukken en de behandelingsgeschiktheid controleren (vorm, staat, afmetingen, ...)
De uitrusting (lijnen, baden, ...) en de hulpstukken (zeef, ton, ...) klaarmaken  Info block
- Leest plannen
- Gebruikt meetinstrumenten
- Meet en berekent dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Monteert of demonteert hulpstukken
- Voegt additieven toe aan de baden volgens de opdracht
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd in
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu
- Controleert de veiligheidsuitrusting van de installaties en apparatuur
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werkstukken klaarmaken (schoonmaken, beschermen, afdekken, ...), plaatsen of bevestigen  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, ...)
- Gebruikt hulpmiddelen voor het manipuleren van de werkstukken
- Controleert de reinheid van het oppervlak
- Stelt problemen met de ondergrond vast en werkt ze bij (impregneren, …)
- Schermt niet te behandelen onderdelen af
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De uitrusting, de baden of producten voor de behandeling regelen of controleren (vloeibaarheid, temperatuur, ...)  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Houdt toezicht op het continu filteren van de baden
- Merkt storingen aan de machines en apparatuur ter plaatse of via beeldschermen op
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van fysica  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De behandelingen en het in baden plaatsen uitvoeren en opvolgen (ontvetten, afkrabben, aanbrengen, passiveren, ...)  Info block
- Brengt een grondlaag, tussenlaag en eindlaag aan
- Bepaalt de inwerktijd en houdt zich aan de instructies
- Houdt rekening met omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van fysica  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De behandeling van oppervlakken controleren (uitzicht, afzetting, ...) en aanpassingen uitvoeren  Info block
- Leest technische fiches (normbladen, ...)
- Gebruikt controle- en meetapparatuur
- Merkt afwijkingen aan de uitvoering op  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van normbladen  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie of uitvoering
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Oppervlakken behandelen door:
Anodiseren  Info block
Chromateren  Info block
Elektrolytisch bad  Info block
Fosfateren  Info block
Galvaniseren  Info block
Projecteren  Info block
Reactief gasbad  Info block
Ultrasoon geluid  Info block
Vacuümafzetting  Info block
Zuurbad  Info block
Poedercoaten  Info block
Leest plannen  Info block
Behandelingen uitvoeren:
Automatische, halfautomatische behandelingsketen  Info block
Droogkamer, oven  Info block
Koudwalslijn, -trein  Info block
Kuip, bad  Info block
Vacuümuitrusting  Info block
- Bestuurt vanuit een bedieningsruimte
- Gebruikt controlesoftware  Info block
Materialen behandelen:
Ferrometalen (staal, gietijzer, ...)  Info block
Mineralen, glas, keramiek  Info block
Non-ferrometalen  Info block
Plastic, rubber, composiet  Info block
Een bekleding aanbrengen:
Metaal (nikkel, koper, ...)  Info block
Non-ferrometalen  Info block
Behandelingen op een product uitvoeren:
Continu proces (bandijzer, band)  Info block
Micromechanica  Info block
Omvangrijke, zware, grote producten  Info block
Precisiewerk  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rolbrug  Info block
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Stukken afwerken of aanpassen  Info block
- Gebruikt een borstel, rol, spuitpistool, …
- Houdt zich aan de droogtijd van de producten
- Houdt rekening met omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, …)  Info block
Stukken verpakken en verzenden  Info block
- Gebruikt plastiekfolie, mousse, golfkarton, …
- Gaat de aanwezigheid van onderdelen na
- Gebruikt software voor voorraadbeheer en verzending
- Voorziet de verpakking van gegevens
- Gebruikt toestellen voor goederentransport  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Metalen structuren  Info block
Micromechanica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Tafeldecoratie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswerven. Je werkt samen met verschillende diensten (onderhoud, planning, kwaliteit, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, ...), de organisatie (eilanden, lijnen), de apparatuur, de installaties (bedieningskamer, ...) en de producten. Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, masker of veiligheidsbril.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Oppervlaktebehandeling via afzetting. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7224, 8122