Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
H340401  Info block
Industrieel schilderwerk  Info block
Andere benamingen
Bediener van een verfrobot (m/v)  Info block
Beletteraar (m/v)  Info block
Gelcoater (m/v)  Info block
Industrieel anticorrosieschilder (m/v)  Info block
Industrieel lakker (m/v)  Info block
Industrieel pistoolschilder (m/v)  Info block
Industrieel schilder (m/v)  Info block
Industrieel schilder met spuitpistool (m/v)  Info block
Industrieel schilder-zandstraler (m/v)  Info block
Industrieel verfspuiter (m/v)  Info block
Industrieel vernisser (m/v)  Info block
Industrieel verstuiver (m/v)  Info block
Metaalschilder (m/v)  Info block
Schilder in de industrie (m/v)  Info block
Schilder voor de luchtvaart (m/v)  Info block
Operator elektrostatische verstuiving (m/v)  Info block
Operator industrieel schilderen (m/v)  Info block
Operator laklijn (m/v)  Info block
Operator productielijn schilderen (m/v)  Info block
Operator van verfrobots (m/v)  Info block
Operator van vernisrobots (m/v)  Info block
Ploegbaas industrieel schilderen (m/v)  Info block
Retoucheur op gelakte staalplaten in de automobielsector (m/v)  Info block
Schilder-bootrestaurateur (m/v)  Info block
Schilder op een scheepswerf (m/v)  Info block
Schilder-thermolakker (m/v)  Info block
Schilder van metalen meubels (m/v)  Info block
Schilder van metalen structuren (m/v)  Info block
Spuiter van wegmarkeringen (m/v)  Info block
Thermisch ontwerper (m/v)  Info block
Vliegtuigschilder (m/v)  Info block
Definitie
Brengt bekledings- of beschermingslagen (verf, lak , ...) op industriële stukken en producten aan. Werkt volgens de veiligheidsregels en de productievereisten (termijnen, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De oppervlakken klaarmaken al naargelang het soort drager (ontvetten, afdekken, zandstralen, ...)  Info block
- Onderzoekt het oppervlak ter plaatse of in het atelier
- Stelt de staat en eigenschappen van het oppervlak vast (grondstof, oneffenheden, barsten, roest, olie, vocht, …)
- Werkt problemen met de ondergrond bij
- Schermt niet te behandelen onderdelen af
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kenmerken van schuurmiddelen  Info block
Markeringen of maskering op de te schilderen oppervlakken uitzetten en aanbrengen (sjablonen, zelfklevers, ...)  Info block
- Deelt het oppervlak in volgens de opdracht  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Het product klaarmaken (kwantiteit, kleurschakering, mengsel, ...)
De apparatuur regelen  Info block
- Gebruikt instrumenten en software voor de bepaling van kleurschakeringen (colorimeter, collectie kleurstalen, ...)
- Voegt verfcomponenten, verdunners of verharders toe volgens hun verhouding en volgorde
- Bepaalt de inwerktijd en houdt zich aan de instructies
- Gaat de kwaliteit van de verf na (o.a. viscositeit, homogeniteit)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Gebruikt de beveiliging van de apparatuur volgens de instructies  Info block
Kennis van de kenmerken van verf  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van oplosmiddelen, verdunningsmiddelen  Info block
Verf, vernis of lak aanbrengen  Info block
- Gebruikt een borstel, rol, spuitpistool, …
- Brengt een grondlaag, tussenlaag en eindlaag aan
- Houdt zich aan de droogtijd van de producten
- Voorkomt aflopers, ophopingen, vervuiling van de verflaag, ...
- Houdt rekening met omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, …)  Info block
Kennis van de kenmerken van verf  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van technieken om verf aan te brengen  Info block
Het oppervlak controleren (afzetting, uitzicht, dikte, ...)
Afwijkingen vaststellen
Herstellingen, afwerkingsreparaties, ... uitvoeren  Info block
- Leest technische fiches (normbladen, ...)
- Meet de laagdikte van de verf
- Werkt fouten weg (schuren, bijschilderen, …)  Info block
Kennis van de kenmerken van verf  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kenmerken van schuurmiddelen  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van technieken om verf aan te brengen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie of uitvoering
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een bekleding of bescherming aanbrengen:
Elektrostatische, airless aanbrenging  Info block
Onderdompeling  Info block
Pneumatische projectie  Info block
Thermolakken  Info block
Een product aanbrengen:
Anticorrosie  Info block
Antifrictie, antislip  Info block
Email  Info block
Hars  Info block
Lak  Info block
Metaal  Info block
Polyvinyl  Info block
Verf  Info block
Vernis  Info block
Een behandelingsinstallatie bedienen:
Bad  Info block
Droogkamer, oven  Info block
Lijn  Info block
Robot  Info block
Verfcabine  Info block
Een oppervlak voorbereiden of afwerken:
Drogen  Info block
Gladschuren  Info block
Korrelen  Info block
Ontkorrelen  Info block
Ontvetten  Info block
Polijsten  Info block
Zandstralen  Info block
Gebruikt een spuitpistool  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rolbrug  Info block
Hoogwerker  Info block
Heftruck  Info block
Decoraties op een vliegtuig, een schip, een auto, ... uitzetten en aanbrengen  Info block
- Deelt het oppervlak in volgens de opdracht
- Maakt decoraties of belettering los uit voorgesneden folies
- Brengt stickers aan  Info block
Wegmarkeringen aanbrengen  Info block
- Leest plannen
- Bestuurt en bedient een wegmarkeringsmachine
- Plaatst waarschuwingstekens  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Stukken verpakken en verzenden  Info block
- Gebruikt plastiekfolie, mousse, golfkarton, …
- Gaat de aanwezigheid van onderdelen na
- Gebruikt software voor voorraadbeheer en verzending
- Voorziet de verpakking van gegevens
- Gebruikt toestellen voor goederentransport  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Geautomatiseerde of gerobotiseerde installaties programmeren  Info block
- Wijzigt of schrijft een CNC-programma op basis van de technische informatie
- Voert een simulatie uit
- Herstelt programmeerfouten of wijzigt de programmatie wanneer de werkstukken niet voldoen aan de technische specificaties  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Metalen structuren  Info block
Micromechanica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Hout  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Op grote hoogte  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven of op scheepswerven. Je werkt in samenwerking met verschillende diensten (onderhoud, planning, kwaliteit, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, automobielindustrie, ...), de organisatie (eilanden, lijnen), de apparatuur (verfcabines, productielijn, ...) en de producten. Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker, handschoenen of veiligheidsbril.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industrieel schilderwerk. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Industrieel schilder-bouw (m/v)

ISCO-08-code:8122