Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
I1301  Info block
Liften installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Onderhoudsmedewerker van liften (m/v)  Info block
Onderhouds- en herstelmedewerker van liften (m/v)  Info block
Preventief onderhoudsmedewerker van liften (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker van skliften (m/v)  Info block
Liftmonteur (m/v)  Info block
Installatietechnicus liften (m/v)  Info block
Teamleider liftonderhoud (m/v)  Info block
Teamleider liftmontage (m/v)  Info block
Hersteller van liften (m/v)  Info block
Elektrotechnicus van liften (m/v)  Info block
Technicus-elektricien liftherstelling (m/v)  Info block
Technicus-elektricien monteur-regelaar van liften (m/v)  Info block
Monteur van liften (m/v)  Info block
Technicus-depanneur van liften (m/v)  Info block
Technicus-hersteller van liften (m/v)  Info block
Regelaar liften (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus liften (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van roltrappen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van kabelbanen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van automatische deuren (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van skiliften (m/v)  Info block
Technicus liftmodernisering (m/v)  Info block
Technicus liftmontage (m/v)  Info block
Technicus van goederenliften (m/v)  Info block
Technicus lift- en roltrappen (m/v)  Info block
Technicus dienst na verkoop liften (m/v)  Info block
Definitie
Voert het onderhoud, de herstelling, het nazicht of de installatie uit van installaties met mechanische, elektrische, elektronische, automatische, hydraulische, ... onderdelen (liften, roltrappen, transportbanden, goederenliften, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels en de reglementering. Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid/vakdiploma of diploma middelbaar beroepsonderwijs in elektriciteit, mechanica, elektronica, elektrotechniek, onderhoud, ... Een diploma hoger onderwijs in onderhoud kan worden gevraagd. Een attest voor elektrische risico's is vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële of dienstverlenende bedrijven, onderhoudsdiensten of KMO’s die gespecialiseerd zijn in transportsystemen (liften, roltrappen, transportbanden, ...), in contact met klanten, beheerders, ... Je werkzaamheden variëren naargelang de plaats waar de werken worden uitgevoerd (industriële sites, nieuwbouw- of renovatiewerven, openbare plaatsen, ...) en het soort werk (onderhoud, installatie, modernisering, ...). Je werkt soms in weekends, ‘s nachts of in wachtdiensten. Je werkt in de nabijheid van dieptes en in ongemakkelijke houdingen. Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, harnas, handschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Op grote hoogte  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkzone beveiligen  Info block
Een installatie buiten gebruik stellen  Info block
De veiligheidssystemen testen en controleren en de instellingen van mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische, ... onderdelen regelen  Info block
Defecte onderdelen opsporen en vervangen in het kader van herstel- of onderhoudswerkzaamheden  Info block
Liftonderdelen installeren  Info block
De opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de informatie aan de bevoegde dienst bezorgen  Info block
De technische kenmerken van een product beschrijven  Info block
De klant begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
Veiligheidsregels  Info block
Mechanica  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektrotechniek  Info block
Hydraulica  Info block
Automatisering  Info block
Pneumatica  Info block
Assemblage van elektrische onderdelen  Info block
Gebruik van elektrische meetapparaten (multimeter, ...)  Info block
Toestellen voor programmatiecontrole  Info block
Las technieken  Info block
Gebruik van hijs- en hefmaterieel  Info block
Elektronica  Info block
Het lezen van plannen en schema's  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Mechanische of gemechaniseerde uitrustingen onderhouden  Info block
Veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Attest elektriciteit werken zonder spanning  Info block
Attest elektriciteit werken onder spanning  Info block
De inplanting van de onderdelen van een installatie bepalen  Info block
Elektrische of elektronische besturingssystemen installeren  Info block
Reglementair conformeren  Info block
Installaties of uitrustingen moderniseren  Info block
Conformiteitsattesten opstellen voor een installatie  Info block
Behoeften aan apparatuur, materieel en grondstoffen opvolgen  Info block
Het toezicht op installaties uitvoeren vanop afstand  Info block
Gebruikers die vastzitten bijstaan en bevrijden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3113, 7412