Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130101  Info block
Liften installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Elektrotechnicus van liften (m/v)  Info block
Hersteller van liften (m/v)  Info block
Installatietechnicus liften (m/v)  Info block
Liftmonteur (m/v)  Info block
Lifttechnicus (m/v)  Info block
Monteur van liften (m/v)  Info block
Onderhouds- en herstelmedewerker van liften (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker van liften (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker van skliften (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van automatische deuren (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van kabelbanen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus liften (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van roltrappen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van skiliften (m/v)  Info block
Preventief onderhoudsmedewerker van liften (m/v)  Info block
Regelaar liften (m/v)  Info block
Roltrapinstallateur (m/v)  Info block
Roltrapmonteur (m/v)  Info block
Servicetechnicus liften (m/v)  Info block
Teamleider liftmontage (m/v)  Info block
Teamleider liftonderhoud (m/v)  Info block
Technicus-depanneur van liften (m/v)  Info block
Technicus dienst na verkoop liften (m/v)  Info block
Technicus-elektricien liftherstelling (m/v)  Info block
Technicus-elektricien monteur-regelaar van liften (m/v)  Info block
Technicus-hersteller van liften (m/v)  Info block
Technicus lift- en roltrappen (m/v)  Info block
Technicus liftmodernisering (m/v)  Info block
Technicus liftmontage (m/v)  Info block
Technicus van goederenliften (m/v)  Info block
Definitie
Voert het onderhoud, de herstelling, het nazicht of de installatie uit van installaties met mechanische, elektrische, elektronische, automatische, hydraulische, ... onderdelen (liften, roltrappen, transportbanden, goederenliften, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels en de reglementering.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De installatie buiten gebruik stellen en de werkzones beveiligen (stilstand, signalisatie, ...)  Info block
- Meldt aankomst en vertrek ter plaatse
- Stelt de installatie veilig (mechanische onderdelen blokkeren, stroom en spanning indien mogelijk uitschakelen, …)
- Controleert de schacht op veiligheidsafsluitingen, noodzakelijke openingen, hijshaken, obstakels, …
- Plaatst op elke verdieping ‘buiten dienst’ bordjes en/of een veiligheidshek
- Laat de bordesdeur nooit onbewaakt achter en vergewist zich van de vergrendeling  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De veiligheidssystemen testen en controleren en de instellingen van mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische, ... onderdelen regelen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, …)
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...)
- Gebruikt software voor het instellen of uitmeten van installaties
- Gaat de aanwezigheid en goede staat na van veiligheidsvoorzieningen, noodbedieningen, alarmen, …
- Stelt parameters in of regelt onderdelen bij (deuren, noodknoppen, inspectiebesturing, vanginrichting, snelheidsbegrenzer, tractiekabels, vergrendelingen, remsystemen, …)
- Test de werking van de installaties en stelt parameters en onderdelen indien nodig verder bij  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Defecte onderdelen opsporen en vervangen in het kader van herstel- of onderhoudswerkzaamheden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, schroevendraaier, tang, …)
- (De)monteert installaties, componenten en bedrading en brengt markeringen aan
- Controleert onderdelen op slijtage en functioneren
- Meet het elektrische circuit en de elektrische componenten uit met elektrische meetinstrumenten (multimeter, …)
- Interpreteert parameters en foutcodes van diagnosetoestellen, frequentiesturingen, …
- Lokaliseert de storing door het combineren van de informatie
- Plaatst reserveonderdelen, sluit ze aan en stelt ze af
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Controleert of het defect hersteld is
- Voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, oliepeilen controleren, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Onderdelen van de lift installeren (geleiders, wielen, motor, liftcabine, ...)  Info block
- Controleert of er werfstroom aanwezig is
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant (volgorde van montage, voorgeschreven spanning, gebruik van hulponderdelen, …)
- Gebruikt handgereedschap en hulpmiddelen (sleutel, boormachine, bouten, schroeven, pluggen, …)
- Gebruikt hijs- en hefmaterieel voor het verplaatsen van zware lasten
- Plaatst geleiders loodrecht en met de neuzen loodrecht tegenover elkaar
- Plaatst op elk verdiep het middelpunt van de bordesdeuren en de kooideuren op één lijn
- Vraagt bij nieuwbouw aan de werfleider om de hoogtelijnen van de vloer uit te zetten op elke verdieping  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van montagetechnieken  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
- Legt de werking en bediening van de installaties uit (liften, roltrappen, transportbanden, …)
- Informeert de klant over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Geeft advies over wettelijke bepalingen
- Beantwoordt vragen van de klant
- Past taalgebruik aan de klanten of gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan:
Automatische deuren  Info block
Goederenliften  Info block
Hefwerktuigen  Info block
Kabelbanen  Info block
Liften  Info block
Liften met wisselende snelheden  Info block
Patiëntenliften  Info block
Roltrappen  Info block
Skiliften  Info block
Transportbanden  Info block
Trapliften  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
De plaats van de onderdelen van een installatie bepalen op basis van een technisch dossier (uitrustingsplannen, schema's, ...)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmeter, lasmeter, waterpas, schietlood, …)
- Meet de schacht, de diepte van de put en de grootte van de deuropeningen na
- Bepaalt afwijkingen tussen plan, standaardmaten van de lift en de schacht
- Bepaalt het smalste punt voor het plaatsen van de onderste geleiders  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Elektrische of elektronische (afstands)bedieningssystemen plaatsen en bedraden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (elektrische schema’s, …)
- Gebruikt handgereedschap (striptang, kabelmes, schroevendraaier, …)
- Plaatst de kabels in de kabelgoten
- Verbindt elektrische liftcomponenten met de besturing
- Sluit de kabels aan
- Sluit alle aardingskabels en contacten binnen de veiligheidskring aan
- Stelt parameters in voor frequentiebesturing
- Meet elektrische grootheden met een geschikt meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en afgeleide waarden  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Installaties moderniseren en reglementair conformeren (verhoging van de toegestane lasten, van de snelheid, ...)  Info block
Rechtsgeldige documenten opstellen om de gelijkvormigheid van een installatie aan te tonen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt standaardformulieren
- Gebruikt geijkte afkortingen en termen
- Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften  Info block
Kennis van relevante wetgeving  Info block
De noden aan onderdelen en verbruiksgoederen bepalen op basis van de voorraden en bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Het toezicht op installaties vanop afstand uitvoeren  Info block
- Neemt noodoproepen aan
- Informeert naar het probleem dat zich voordoet
- Dispatcht de melding naar de bevoegde dienst, zodat de bijstand snel kan worden opgestart
- Waarschuwt indien nodig de hulpdiensten  Info block
Gebruikers die vastzitten bijstaan en bevrijden  Info block
- Geeft aanwijzingen aan mensen die vast zitten in een lift en stelt hen gerust
- Stelt de ernst van de situatie vast en roept indien nodig hulp in
- Helpt mensen om de liftcabine te verlaten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Metaal  Info block
Onderhoud  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële of dienstverlenende bedrijven, onderhoudsdiensten of KMO’s die gespecialiseerd zijn in transportsystemen (liften, roltrappen, transportbanden, ...), in contact met klanten, beheerders, ... Je werkzaamheden variëren naargelang de plaats waar de werken worden uitgevoerd (industriële sites, nieuwbouw- of renovatiewerven, openbare plaatsen, ...) en het soort werk (onderhoud, installatie, modernisering, ...). Je werkt soms in weekends, ‘s nachts of in wachtdiensten. Je werkt in de nabijheid van dieptes en in ongemakkelijke houdingen. Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, harnas, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Liften installeren en onderhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Installateur liften en het beroep Onderhoudstechnicus liften vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3113, 7412