Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
I1302  Info block
Geautomatiseerde installaties installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Onderhoudsmedewerker-automatiseringsdeskundige (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker elektriciteit en industriële automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker geautomatiseerde installaties (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker geautomatiseerde systemen (m/v)  Info block
Regeltechnicus instrumentatie (m/v)  Info block
Technisch medewerker elektronica en industriële automatisering (m/v)  Info block
Technicus industriële automatisering (m/v)  Info block
Hulpmecanicien cellen en motorisatie van bewapening (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige van installaties (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige onderhoud (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudselektromecanicien automatisering (m/v)  Info block
Deskundige industriële hydraulica (m/v)  Info block
Deskundige industriële hydraulica voor installaties (m/v)  Info block
Onderhoudsdeskundige industriële hydraulica (m/v)  Info block
Industrieel instrumentregelaar (m/v)  Info block
Instrumentregelaar automatische analysatoren (m/v)  Info block
Mecanicien van hydraulische elementen (m/v)  Info block
Mechatronicus (m/v)  Info block
Monteur-elektricien voor controle- en regelinstallaties (m/v)  Info block
Monteur automatisering (m/v)  Info block
Monteur industriële hydraulica (m/v)  Info block
Pneumaticus (m/v)  Info block
Regelaar instrumentatie (m/v)  Info block
Installatietechnicus automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus geautomatiseerde installaties (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus gestuurde processen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus industriële informatica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus robotica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus geautomatiseerde systemen (m/v)  Info block
Industrieel meet- en regeltechnicus (m/v)  Info block
Automatiseringstechnicus van installaties (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus automatisering (m/v)  Info block
Automatiseringstechnicus industriële analyse (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en regelt geautomatiseerde autonome installaties of industriële systemen en voert er preventief of correctief onderhoud aan uit. Werkt volgens de veiligheidsregels. Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een mbo-diploma of een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS/DUT) in gestuurde processen, industriële informatica, industriële analyse, elektriciteit, elektronica, elektrotechniek. Het beroep is ook toegankelijk voor houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid / vakdiploma in dezelfde sectoren, aangevuld met beroepservaring. Bepaalde sectoren of activiteiten (elektriciteit, nucleair, ...) vereisen specifieke attesten. Actieve kennis van het Engels (technische woordenschat) kan worden gevraagd.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die gespecialiseerd zijn in automatisering (engineeringbedrijven, dienstverlenende bedrijven, ...), in bedrijven die gebruik maken van geautomatiseerde systemen (metaalnijverheid, chemie, spoorwegen, ...) of in het leger. Je maakt verplaatsingen. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Fabricage-assemblagebedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Chemie  Info block
Fijnchemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Grafische industrie  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Petrochemie  Info block
Parachemie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Glas en bouwmaterialen  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Interventiewijzen bepalen  Info block
Elektronische installaties installeren  Info block
Het automatiseringsprogramma invoeren, resetten of wijzigen, het downloaden op een programmeerbare automaat en controleren  Info block
De installatie herstellen door elektrische, elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische componenten te vervangen en/of te herstellen  Info block
Nieuwe producten of modellen voorstellen  Info block
De opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de informatie aan de bevoegde dienst bezorgen  Info block
Kenmerken van onderhoudsdossiers  Info block
Kenmerken van technische dossiers  Info block
Automatisering  Info block
Kenmerken van regelcircuits  Info block
Gebruik van elektrische meetapparaten (multimeter, ...)  Info block
Computerized Maintenance Management System (CMMS)  Info block
Programmeertalen  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektrotechniek  Info block
Elektronica  Info block
Mechanica  Info block
Pneumatica  Info block
Hydraulica  Info block
Technische tekeningen  Info block
Industriële informatica  Info block
Robotica  Info block
Relaiskast  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Veiligheidsregels  Info block
Graphcet  Info block
Ijking  Info block
Het lezen van plannen en schema's  Info block
Gebruikt een Programmable Logic Controller (PLC)  Info block
Bedieningsmechanismen  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Attest elektriciteit werken zonder spanning  Info block
Attest elektriciteit werken onder spanning  Info block
Nucleair attest HN 1  Info block
Nucleair attest HN 2  Info block
Hydraulische vermogenselementen installeren en afstellen (cilinders, motoren, ...)  Info block
De inplanting van meet- en regelapparatuur in een industriële installatie bepalen  Info block
Metingen uitvoeren (thermisch, mechanisch, elektrisch, magnetisch, ...)
Opvolgdocumenten invullen  Info block
Een gebruiker vanop afstand ondersteunen  Info block
Testprocedures uitwerken  Info block
Onderhoudsprocedures uitwerken  Info block
Technische instructies opstellen  Info block
Redactionele normen  Info block
De klant begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
De technische kenmerken van een product beschrijven  Info block
Behoeften aan apparatuur, materieel en grondstoffen opvolgen  Info block
Software voor voorraadbeheer  Info block
Geautomatiseerde uitrusting in ontvangst nemen en de kosten en de termijn inschatten voor een herstelling  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3139