Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130201  Info block
Geautomatiseerde installaties installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Automatiseringsdeskundige onderhoud (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige van installaties (m/v)  Info block
Automatiseringstechnicus industriële analyse (m/v)  Info block
Automatiseringstechnicus van installaties (m/v)  Info block
Deskundige industriële hydraulica (m/v)  Info block
Deskundige industriële hydraulica voor installaties (m/v)  Info block
Hulpmecanicien cellen en motorisatie van bewapening (m/v)  Info block
Industrieel instrumentregelaar (m/v)  Info block
Industrieel meet- en regeltechnicus (m/v)  Info block
Installatietechnicus automatisering (m/v)  Info block
Instrumentregelaar automatische analysatoren (m/v)  Info block
Mecanicien van hydraulische elementen (m/v)  Info block
Mechatronicus (m/v)  Info block
Meet- en regeltechnicus (m/v)  Info block
Monteur automatisering (m/v)  Info block
Monteur-elektricien voor controle- en regelinstallaties (m/v)  Info block
Monteur industriële hydraulica (m/v)  Info block
Onderhoudsdeskundige industriële hydraulica (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudselektromecanicien automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker-automatiseringsdeskundige (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker elektriciteit en industriële automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker geautomatiseerde installaties (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker geautomatiseerde systemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus automatisering (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus geautomatiseerde installaties (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus geautomatiseerde systemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus gestuurde processen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus industriële informatica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus robotica (m/v)  Info block
PLC Technicus (m/v)  Info block
Pneumaticus (m/v)  Info block
Regelaar instrumentatie (m/v)  Info block
Regeltechnicus instrumentatie (m/v)  Info block
Technicus hydraulica (m/v)  Info block
Technicus pneumatica (m/v)  Info block
Technicus industriële automatisering (m/v)  Info block
Technisch medewerker elektronica en industriële automatisering (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en regelt geautomatiseerde autonome installaties of industriële systemen en voert er preventief of correctief onderhoud aan uit. Werkt volgens de veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De voorwaarden en werkwijze bepalen op basis van een technisch dossier of van onderhoudsgegevens  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Overlegt met de leidinggevende, collega’s, klanten en andere betrokkenen
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de onderhoudsvoorschriften uitgevoerd kunnen worden
- Formuleert voorstellen voor optimalisatie
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Test meetapparatuur en stelt ze bij  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Automaten, receptoren, regelcircuits, ... op de uitrusting installeren  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant
- Trekt of legt kabels en kabelpakketten
- Plaatst en verbindt elektrische, elektronische, mechanische, hydraulische of pneumatische elementen
- Maakt aansluitingen op het geautomatiseerde sturingssysteem (PLC)
- Controleert de montage, de aansluitingen en de werking van de geïnstalleerde onderdelen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (micrometer, multimeter, …)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het automatiseringsprogramma invoeren, resetten of wijzigen, het downloaden op een programmeerbare automaat en controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, Grafcet, …)
- Houdt zich aan de onderhoudsprocedures en de eigen bevoegdheden
- Bedient een Programmable Logic Controller (PLC) via de interface (Distributed Control System)
- Voert wijzigingen uit aan de programmering van het geautomatiseerde besturingssysteem (PLC) en van de machines en installaties (robots, …)
- Controleert de werking van de installaties of systemen na het wijzigen van de programmering
- Maakt back-ups van systeemparameters  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kennis van de werking van relaiskasten  Info block
Kennis van robotica  Info block
De installatie herstellen door elektrische, elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische componenten te vervangen en/of te herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsplannen, as built tekeningen, fabrikanteninstructies, …)
- Houdt zich aan de onderhoudsprocedures en de eigen bevoegdheden
- Stelt de installatie veilig (mechanische onderdelen blokkeren, stroom en spanning indien mogelijk uitschakelen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, …)
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, multimeter, ...)
- Meet het elektrische circuit en de elektrische componenten uit
- Leest parameters en interpreteert foutcodes op de displays van installaties en componenten
- Demonteert installaties en componenten en brengt markeringen aan
- Voert onderhoudswerkzaamheden uit (afstellen, smeren, zandstralen, drogen, bleeder cleaning, …)
- Bedient hijsmaterieel voor het verplaatsen van zware stukken (rolbrug, takel, hijsband, …)
- Stelt de gereviseerde installatie in werking (uitlijnen, balanceren, controle op lekkages, …)
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van robotica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De mogelijkheden van de installatie aan klanten en gebruikers voorstellen  Info block
- Demonstreert de werking van machines en installaties
- Geeft uitleg over uitgevoerde wijzigingen (programmering, bijkomende uitrusting, …)
- Geeft advies over mogelijke aanpassingen aan machines en installaties
- Beantwoordt vragen van gebruikers en klanten
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Bewaart back-ups van gewijzigde instellingen
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
Nucleaire risico's  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Mobiele kraan  Info block
Hydraulische vermogenselementen installeren en afstellen (cilinders, motoren, ...)  Info block
- Stelt frequentieregelaars in om de motorsnelheid af te stellen
- Stelt beveiligingen en terugmeldingsschakelaars in
- Past de draaizin aan  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
De inplanting van meet- en regelapparatuur in een industriële installatie bepalen  Info block
- Analyseert de werkprocessen en de inzet van machines en installaties
- Analyseert functionele behoeften
- Beslist over bijkomende uitrustingen of wijzigingen aan bestaande uitrustingen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Metingen uitvoeren (thermisch, mechanisch, elektrisch, magnetisch, ...)
Opvolgdocumenten invullen  Info block
- Meet de positie van mechanische onderdelen op (robotarmen, kabelgeleidingen, …)
- Vergelijkt meetwaarden met richtwaarden en stelt bij indien nodig
- Kalibreert robotten en regelt meettoestellen af aan de hand van meetwaarden en correctietabellen
- Gebruikt software voor kalibratie
- Vult formulieren in  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De gebruikers van installaties ondersteunen vanop afstand  Info block
- Gebruikt beheersoftware voor telefoonoproepen of voor ondersteuning vanop afstand
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Informeert naar het probleem dat zich voordoet
- Geeft instructies en advies aan de gebruiker
- Geeft het probleem indien nodig door aan de bevoegde dienst  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Technische instructies, onderhoudsprocedures, testprocedures, ... opstellen en aanpassen  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, key-equipment, lijnefficiëntie, tacttijdanalyse, …
- Houdt technische informatie up-to-date (onderhoudsplannen, procedures, instructieboeken, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Kennis van statistische procescontrole  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
- Demonstreert de bediening van nieuwe of gewijzigde installaties en legt de werking ervan uit
- Informeert de gebruikers over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Beantwoordt vragen van de gebruikers
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De noden aan onderdelen en verbruiksgoederen bepalen op basis van de voorraden en bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Geautomatiseerde uitrusting in ontvangst nemen en de kosten en termijn voor een herstelling inschatten  Info block
- Berekent benodigde onderdelen, wisselstukken en werkuren
- Schat of berekent de kosten
- Vraagt een offerte bij leveranciers
- Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, …
- Geeft klanten advies over herstellingen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Fabricage-assemblagebedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Confectie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Grafische industrie  Info block
Hout  Info block
Informatica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Textiel  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Herhaalde bewegingen maken  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die gespecialiseerd zijn in automatisering (engineeringbedrijven, dienstverlenende bedrijven, ...), in bedrijven die gebruik maken van geautomatiseerde systemen (metaalnijverheid, chemie, spoorwegen, ...) of in het leger. Je maakt verplaatsingen. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Geautomatiseerde installaties installeren en onderhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Technicus industriële automatisering (m/v) - competenties automatisering

Beroepskwalificatie niveau 5 - Meet- en regeltechnicus (m/v) - competenties automatisering

ISCO-08-code:3139