Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130301  Info block
Verdeelautomaten installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Aanvuller van verdeelautomaten (m/v)  Info block
Interventiemedewerker verdeelautomaten (m/v)  Info block
Medewerker bevoorrading van verdeelautomaten (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker dienst na verkoop verdeelautomaten (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker geldautomaten (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus speelautomaten (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker verdeelautomaten (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker verdeeltoestellen (m/v)  Info block
Technicus verdeelautomaten (m/v)  Info block
Teamleider onderhoud van speelautomaten (m/v)  Info block
Teamleider onderhoud van verdeelautomaten (m/v)  Info block
Definitie
Voert de installatie, de inwerkingstelling en het onderhoud (herstel, bevoorrading, ...) uit van verdeelautomaten (voedingswaren, kranten, toegangskaarten, treintickets, ...). Werkt volgens de hygiëne- en veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De verdeelautomaten installeren volgens de constructeursvoorschriften en de elektrische en hydraulische aansluitingen uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, schema's, …)
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekwagentjes, dollies, ramps, …)
- Plaatst automaten op een geschikte plaats (beschut, stabiele ondergrond, toegankelijk, …)
- Legt kabels en kabelpakketten
- Monteert elektrische, hydraulische of mechanische componenten, lijnt ze uit en sluit ze aan
- Controleert de montage, de aansluitingen en de werking van de geïnstalleerde onderdelen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De toestellen configureren of doseringen, hoeveelheden en betaalmogelijkheden instellen en functietesten uitvoeren bij het in werking stellen  Info block
- Programmeert toestellen met behulp van gespecialiseerde software
- Controleert de ingestelde parameters en de werking van de toestellen en regelt ze indien nodig bij  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Verdeelautomaten bevoorraden met producten (dranken, snoep, kranten, postzegels, ...) of grondstoffen (papier, ...)  Info block
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, …)
- Behandelt goederen volgens de richtlijnen (gewicht, breekbaarheid, …)
- Controleert de producten op datum en beschadiging
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van regels voor de rotatie van voedingsproducten  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Basiskennis van koeltechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Storingen aan verdeelautomaten ter plaatse of in de werkplaats opsporen en ze herstellen door stukken, componenten, ... te vervangen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, elektrische schema’s, …)
- Schakelt indien mogelijk stroom en spanning uit
- (De)monteert componenten en brengt markeringen aan
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...)
- Zoekt fouten in elektrische installaties op basis van waarnemingen en metingen
- Gebruikt software om defecten op te sporen
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen (schakelaars, lampen, kabels, …)
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Draait proef met de toestellen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Koeltechnicus categorie I  Info block
Koeltechnicus categorie II  Info block
Koeltechnicus categorie III  Info block
Koeltechnicus categorie IV  Info block
De bevoorrading of het onderhoud uitvoeren van:
Drankautomaten  Info block
Geld- of ticketautomaten (banken, treinstations, ...)  Info block
Parkeerautomaten  Info block
Speelautomaten  Info block
Verdeelautomaten van diverse producten (kranten, ...)  Info block
Voedingsautomaten (broodjes, snoep, ...)  Info block
Betalingssystemen met kaart of code installeren op een hiermee niet uitgeruste verdeelautomaat  Info block
De rondes organiseren (planning, ...)  Info block
- Legt rondes vast volgens de prioriteiten, de arbeidsorganisatie en de praktische organisatie (kortste route, snelste route, …)
- Past de planning aan wijzigende omstandigheden aan
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Klanten of gebruikers adviseren voor een optimaal gebruik van automaten en demonstraties geven  Info block
- Demonstreert de werking en bediening van de automaten
- Beantwoordt vragen van gebruikers en klanten
- Informeert de klant over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Geeft klanten advies over de vernieuwing of aanpassing van automaten
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Het geld van een automaat ophalen  Info block
Statistische werkingsgegevens van een automaat verzamelen (frequentie van gebruik, historiek van defecten, ...)  Info block
- Leest het geheugen van de automaat uit
- Interpreteert de gegevens
- Levert de gegevens aan de verantwoordelijke aan  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten in de automaten
- Volgt bestelde hoeveelheden op of geeft tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Casino  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Speelhal  Info block
Metaal  Info block
Onderhoud  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor automatische distributie of dienstverlenende ondernemingen, in contact met verschillende betrokkenen (klanten, consumenten, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang het soort werk (installatie, onderhoud, bevoorrading, ...). Soms werk je in het weekend, op feestdagen en in wachtdiensten. Je maakt verplaatsingen naar de plaats waar de automaten zich bevinden (in een bedrijf, parking, stationshal, ...) of je werkt in een werkplaats.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verdeelautomaten installeren en onderhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7412, 8212