Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130401  Info block
Industriële installaties installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Dispatcher van onderhoudstechnici (m/v)  Info block
Elektromechanisch hersteller van industriële uitrusting (m/v)  Info block
Elektrotechnicus in de industrie (m/v)  Info block
Elektrotechnicus industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Elektrotechnicus van exploitatie-uitrusting (m/v)  Info block
Elektrotechnicus van industriële uitrusting (m/v)  Info block
Elektrotechnicus van rotatiemachines (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor elektromechanisch onderhoud (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor het onderhoud van exploitatie-uitrusting (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor het onderhoud van productie-uitrusting (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor onderhoud van materieel (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor preventief industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Industrieel installatietechnicus (m/v)  Info block
Kunstsneeuwmaker (m/v)  Info block
Medewerker industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Montage- en onderhoudstechnicus van windmolens voor huishoudelijk gebruik (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus industrie (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van exploitatie-uitrusting (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van industriële uitrusting (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van productie-uitrusting (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van spoorwegmateriaal (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van uitrusting in attractieparken (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van windmolenparken (m/v)  Info block
Opzichter elektromechanisch onderhoud (m/v)  Info block
Opzichter industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Opzichter van een werkplaats voor industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Ploegbaas industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Polyvalent industrieel onderhoudstechnicus (m/v)  Info block
Procesonderhoudstechnicus (m/v)  Info block
Service-onderhoudstechnicus dienst na verkoop (m/v)  Info block
Teamleider industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Technicus-elektrotechnicus van exploitatie-installaties (m/v)  Info block
Technicus-elektrotechnicus van industriële installaties (m/v)  Info block
Technicus industriële installaties (m/v)  Info block
Technicus inwerkingstelling van industriële uitrusting (m/v)  Info block
Technicus mechanische constructie en productie (m/v)  Info block
Technicus van rollend materieel (m/v)  Info block
Technicus van spoorwegmateriaal (m/v)  Info block
Werfleider electromechanisch onderhoud (m/v)  Info block
Definitie
Onderhoudt, herstelt, bewaakt en installeert uitrustingen en industrieel of multitechnologisch exploitatiematerieel. Werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de onderhouds- of installatiewerkzaamheden plannen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Monteren van onderdelen of stukken van de industriële of exploitatie-uitrusting volgens de machinevoorschriften, documentatie, ...  Info block
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Bedient hijsmaterieel voor het verplaatsen van zware stukken (rolbrug, takel, hijsband, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Trekt of legt kabels en kabelpakketten
- Sluit de gemonteerde stukken aan op elektrische, hydraulische of pneumatische circuits en op het geautomatiseerde sturingssysteem (PLC)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De industriële of exploitatie-uitrusting afstellen en de werking ervan controleren  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant, de productie- en de veiligheidsvereisten
- Controleert de montage, de aansluitingen en de werking van de geïnstalleerde onderdelen
- Stelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd af (uitlijnen, balanceren, instellingen wijzigen, …)
- Draait proef met de toestellen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan onderhoud visueel en auditief op  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Een storing in de installatie lokaliseren en technische oplossingen en herstellingsvoorwaarden bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsplannen, as built tekeningen, voorschriften van fabrikanten, …)
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt zich aan de onderhoudsprocedures en de eigen bevoegdheden
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, multimeter, ...)
- Gebruikt testapparatuur (druk, vermogen, trillingen, ...)
- Gebruikt software om defecten op te sporen
- Meet het elektrische circuit en de elektrische componenten uit
- Interpreteert foutcodes op de displays van installaties en componenten
- Controleert onderdelen op slijtage en functioneren
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De componenten van defecte systemen identificeren, herstellen of vervangen (tandwielstellen, kogellagers, hydraulische verdelers, onderdelen van gestuurde processen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsplannen, as built tekeningen, voorschriften van fabrikanten, …)
- Stelt de installatie veilig (mechanische onderdelen blokkeren, stroom en spanning indien mogelijk uitschakelen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- Demonteert installaties, componenten en bedrading en brengt markeringen aan
- Plaatst reserveonderdelen, sluit ze aan en stelt ze af
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, oliepeilen controleren, …)
- Voert eenvoudige verspanende bewerkingen (slijpen, boren, frezen, …), las- en soldeerbewerkingen (braseren, constructielassen) en pipingwerkzaamheden uit
- Verwijdert en vervangt constructie-elementen en isolatiemateriaal (omkasting, isolatiematten, coating, …)
- Draait proef met de toestellen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De uitrusting wijzigen of aanpassen volgens de wettelijke of productievereisten (productiesnelheid, nieuwe producten, ...)  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant en van de eigen onderneming
- Blijft op de hoogte van technologische ontwikkelingen en de evolutie van wet- en regelgeving
- Doet voorstellen voor het aanpassen of afstellen van bestaande installaties en het aankopen van nieuw materieel
- Regelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij volgens de analyses
- Evalueert gemaakte aanpassingen  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van productieautomatisering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
- Demonstreert de bediening van nieuwe of gewijzigde installaties en legt de werking ervan uit
- Informeert de gebruikers over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Beantwoordt vragen van de gebruikers
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
Nucleaire risico's  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Elektrische transpallet  Info block
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Mobiele kraan  Info block
Rolbrug  Info block
Werken aan:
Compressoren  Info block
Elektromotoren  Info block
Motoren  Info block
Pompen  Info block
Transformatoren  Info block
Turbines  Info block
Ventilatoren  Info block
Generatoren  Info block
Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen opsporen met behulp van geregistreerde programma's  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, Grafcet, …)
- Interpreteert foutcodes op de display van de PLC
- Sluit hardware (computers, meet- en controle-instrumenten, …) aan op het geautomatiseerde sturingssysteem (PLC)
- Leest het foutgeheugen van de installatie uit  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Preventieve of correctieve onderhoudswerken organiseren, plannen en opvolgen  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Legt onderhouds- en herstelwerkzaamheden vast volgens de prioriteiten, de organisatie op de werkplaats, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, ...
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Wisselt technische informatie uit met medewerkers, onderaannemers, management, …
- Zet middelen optimaal en prijsbewust in  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
De inplanting van industriële of exploitatie-uitrusting op een site bepalen  Info block
- Vraagt technische studies op
- Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van voorstellen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kunstsneeuw aanmaken en de installatie onderhouden (sneeuwkanon, ...)  Info block
Kennis van sneeuwkenmerken  Info block
Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken  Info block
- Berekent benodigde onderdelen, wisselstukken en werkuren
- Schat of berekent de kosten
- Vraagt een offerte bij leveranciers
- Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, …
- Geeft klanten advies over herstellingen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
De onderhoudsgegevens van een werkplaats of een dienst opvolgen, analyseren en afwijkingen vaststellen (kosten, onverwachte uitgaven, inventaris van losse stukken, ...)  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Verzamelt technische, financiële en voorraadgegevens
- Maakt analyses van uitvallen, onderhoudsinterventies, inzet van personeel en materieel, verbruik van wisselstukken, …
- Stelt technische en organisatorische aanpassingen voor op basis van de analyses  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
De technische documentatie van machines of installaties actualiseren (constructeursrichtlijnen, historiek van defecten, wetgeving, ...)  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Vult de historiek van de installaties aan (onderhoud, defecten, …)
- Past technische documenten aan bij wijzigingen aan de installaties of de reglementering
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Een onderhoudsploeg of een productie- of exploitatieteam technisch bijstaan  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Beantwoordt vragen van de medewerkers  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt toezicht op de uitvoering van de werken (ter plaatse of via het onderhoudssysteem)
- Controleert of het werk van onderaannemers voldoet aan de contractvoorwaarden (kwaliteit, werkprocedures, veiligheid, uitvoeringstermijn, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor materieelverhuur  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Communicatie  Info block
Confectie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Grafische industrie  Info block
Hout  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Textiel  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële ondernemingen (autoassemblage, energieproductie, staalnijverheid, chemie, ...), transportbedrijven, dienstverlenende bedrijven, de dienst na verkoop van fabrikanten of verdelers van uitrustingen, het leger, in contact met verschillende diensten (productie, methodieken, veiligheid, klantendienst, ...). Het werk varieert naargelang de sector (metaalverwerking, staalindustrie, spoorwegen, ...), de arbeidsorganisatie (TPM, ...) en de mate van automatisering van de site. Soms maak je verplaatsingen, of werk je in ploegen, in het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op hoogte of in gevarenzones (toxische of bijtende stoffen, ontploffingsgevaar, ...). Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, masker, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industriële installaties installeren en onderhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3114, 3115