Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130501  Info block
Elektronicasystemen installeren en onderhouden  Info block
Andere benamingen
Elektronicus van boordinstrumenten (m/v)  Info block
Hersteller van elektromagnetische instrumenten (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor elektronicaonderhoud (m/v)  Info block
Installatie-elektronicus (m/v)  Info block
Installatietechnicus elektronica ter plaatse (m/v)  Info block
Installatietechnicus-elektronicus (m/v)  Info block
Installatietechnicus elektronische materialen (m/v)  Info block
Instrumentregelaar van elektronische toestellen (m/v)  Info block
Interventiemedewerker elektronische installaties (m/v)  Info block
Medewerker technische ondersteuning elektronica (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus biomedisch materiaal (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus luchtvaart (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus productie (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus scheepvaart (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus telecommunicatiesystemen (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus verdeelautomaten (m/v)  Info block
Onderhoudselektronicus voor boordapparatuur (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker elektronica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus geluidsmateriaal (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus radars (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van lasersystemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van meet- en regelapparatuur (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van printplaten (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor biomedisch materieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor de dienst na verkoop digitale besturing (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor detectiesystemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor elektronica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor elektronische microtechniek (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor elektronische regelsystemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor geschutstorens- en vuurleidingssystemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor informatiesystemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor industriële elektronica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor medisch materieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor microtechniek (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor opto-elektronisch materieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor optronicasystemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor professionele audio-video (m/v)  Info block
Ploegbaas elektronicaonderhoud (m/v)  Info block
Regelaar-afsteller van elektronica (m/v)  Info block
Technicus beeld- en geluidsmateriaal (m/v)  Info block
Technicus-elektronicus installatie en inwerkingstelling (m/v)  Info block
Technicus mechatronica (m/v)  Info block
Technicus optronica (m/v)  Info block
Technicus van elektrische en elektronische controle- en regelapparatuur (m/v)  Info block
Technicus voor de dienst na verkoop van een labo voor medische analyses (m/v)  Info block
Technicus voor de integratie van elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor klantenondersteuning in elektronica (m/v)  Info block
Technisch medewerker elektronica controle en herstel  Info block
Technisch medewerker elektronica controle en onderhoud (m/v)  Info block
Technicus elektronische installaties (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en voert preventief en correctief onderhoud uit aan toestellen, uitrustingen, installaties of systemen met hoofdzakelijk elektronische onderdelen. Werkt volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gebruikers telefonisch ondersteunen (hotline), een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De interventies op elektronische installaties bepalen op basis van technische dossiers en klantendossiers  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Overlegt met de leidinggevende, klanten en andere betrokkenen
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Legt een werkvolgorde vast  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De benodigde materialen en gereedschappen selecteren (elektronische componenten en modules, testapparaten, signaalgeneratoren, ...)  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
De onderdelen van de elektronische installatie installeren en aansluiten in functie van de behoeften en gebruiksdoelen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant
- Trekt of legt kabels en kabelpakketten
- Plaatst en verbindt elektrische, elektronische en mechanische elementen
- Lijnt de diverse onderdelen uit
- Maakt aansluitingen op het geautomatiseerde sturingssysteem (PLC)
- Controleert de montage, de aansluitingen en de werking van de geïnstalleerde onderdelen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (micrometer, multimeter, …)  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De installatie configureren en afstellen  Info block
- Interpreteert de configuraties van de toestellen
- Stelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd af (uitlijnen, balanceren, instellingen wijzigen, …)
- Programmeert toestellen met behulp van gespecialiseerde software
- Reset de installatie
- Maakt back-ups van systeemparameters  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van optronica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van elektromagnetische normen  Info block
Storingen aan elektronische uitrustingen opsporen en het defect lokaliseren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, schema's,...)
- Informeert ter plaatse naar de storing
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter,...)
- Gebruikt software om defecten op te sporen
- Interpreteert foutcodes op de display van de PLC
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Defecte componenten identificeren en vervangen (printplaten, ...)  Info block
- Schakelt indien mogelijk stroom en spanning uit
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- (De)monteert componenten en brengt markeringen aan
- Controleert onderdelen van de machine op hun werking
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen (schakelaars, lampen, kabels, …)
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Draait proef met de toestellen  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Kennis van optische vezeltechnologie  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan elektronische installaties of systemen:
Automatisering, industriële informatica, digitale besturing  Info block
Boordapparatuur  Info block
Controle- en meetinstrumenten  Info block
Detectie- en navigatieapparatuur  Info block
Geluids- en/of beeldinstallaties  Info block
Medisch-chirurgische installaties en systemen (radiologie, medische beeldvorming, ...)  Info block
Optronica, opto-elektronica  Info block
Telecommunicatie-uitrusting, alarm- en veiligheidssystemen, telefonie  Info block
Vermogenselektronica  Info block
Kennis van elektromagnetisme  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van micro-elektronica  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Militaire uitrusting, materieel en wapensystemen controleren en gebruiksklaar houden  Info block
Kennis van de werking van militaire uitrusting en materieel  Info block
Een installatieprocedure of een elektronische systeemconfiguratie bepalen in functie van de klantomgeving  Info block
Een elektronische installatie aanpassen aan de nieuwe behoeften van een gebruiker of aan een nieuwe omgeving (veranderende omgeving, evolutie van de reglementering, ...)  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant en van de eigen onderneming
- Blijft op de hoogte van technologische ontwikkelingen en de evolutie van wet- en regelgeving
- Doet voorstellen voor het aanpassen of afstellen van bestaande installaties en het aankopen van nieuw materieel
- Regelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij volgens de analyses
- Evalueert gemaakte aanpassingen  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Legt onderhouds- en herstelwerkzaamheden vast volgens de prioriteiten, de organisatie op de werkplaats, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, ...
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Wisselt technische informatie uit met medewerkers, onderaannemers, management, …
- Zet middelen optimaal en prijsbewust in  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken  Info block
- Berekent benodigde onderdelen, wisselstukken en werkuren
- Schat of berekent de kosten
- Vraagt een offerte bij leveranciers
- Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, …
- Geeft klanten advies over herstellingen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
De gebruikers van installaties ondersteunen vanop afstand  Info block
- Gebruikt beheersoftware voor telefoonoproepen of voor ondersteuning vanop afstand
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Informeert naar het probleem dat zich voordoet
- Geeft instructies en advies aan de gebruiker
- Geeft het probleem indien nodig door aan de bevoegde dienst  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
- Demonstreert de bediening van nieuwe of gewijzigde installaties en legt de werking ervan uit
- Informeert de gebruikers over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Beantwoordt vragen van de gebruikers
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Defensie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Informatica  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Medische instrumentatie  Info block
Optica, optronica  Info block
Spoorwegen  Info block
Telecommunicatie  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële ondernemingen, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, dienstverlenende bedrijven, het leger, ... in contact met verschillende betrokkenen (productieafdeling, afdeling methodieken, studiedienst, klantendienst, leveranciers, ...). Soms maak je verplaatsingen of werk je in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je werkt soms tijdens het weekend, ’s nachts of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installatie en onderhoud van elektronica. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3114, 3522