Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130901  Info block
Elektrisch onderhoud van industriële installaties uitvoeren  Info block
Andere benamingen
Elektricien in een onderhoudsatelier (m/v)  Info block
Elektricien van boordapparatuur (m/v)  Info block
Elektromecanicien van vuurtorens (m/v)  Info block
Elektromecanicien voor het onderhoud van elektrische installaties (m/v)  Info block
Elektromecanicien voor preventief onderhoud van elektrische installaties (m/v)  Info block
Elektromecanicien voor signalisatie met laag- en middenspanning (m/v)  Info block
Elektrotechnisch onderhoudsarbeider (m/v)  Info block
Hersteller-elektricien van industriële uitrusting (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats voor elektronisch onderhoud (m/v)  Info block
Hulponderhoudselektricien (m/v)  Info block
Industrieel elektrotechnieker (m/v)  Info block
Industrieel onderhoudselektricien (m/v)  Info block
Medewerker voor de renovatie en het elektrische onderhoud van industriële machines (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien in de dienstensector (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien in de industrie (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien op de baan (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien van hydraulische centrales (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien van industriële uitrusting (m/v)  Info block
Onderhoudselektricien van nucleaire centrales (m/v)  Info block
Onderhoudselektrotechnicus (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van controleapparaten voor electriciteitsnetwerken (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker van elektrische uitrusting (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus hoogspanning (m/v)  Info block
Onderhoudstechnieker (m/v)  Info block
Ploegbaas elektrisch onderhoud (m/v)  Info block
Procesonderhoudstechnicus-elektricien (m/v)  Info block
Teamleider van onderhoudselektriciens (m/v)  Info block
Technicus-elektricien dienst na verkoop (m/v)  Info block
Technicus voor elektromechanisch onderhoud (m/v)  Info block
Technicus voor het herstel van elektrische uitrusting (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud en herstelling van industriële elektriciteit (m/v)  Info block
Definitie
Voert preventief of correctief onderhoud uit aan elektrische uitrustingen en installaties, op basis van elektrische schema’s of technische plannen. Werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: elektrische materialen installeren of wijzigen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De voorwaarden en modaliteiten voor interventies aan elektrische installaties of uitrusting bepalen en het gereedschap klaarmaken  Info block
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Legt een werkvolgorde vast
- Overlegt met de leidinggevende, collega’s, klanten en andere betrokkenen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Een defect of storing van elektrische oorsprong of onreglementaire situaties lokaliseren en diagnosticeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Informeert ter plaatse naar de storing
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan onderhoud visueel en auditief op
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten(multimeter, ...)
- Meet het elektrische circuit en de elektrische componenten uit
- Gebruikt software om defecten op te sporen
- Interpreteert foutcodes op de displays van installaties en componenten
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie
- Sluit mogelijke oorzaken van fouten in de elektrische installatie één voor één uit  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie of uitrusting nodig zijn en de defecte onderdelen opsporen  Info block
- Houdt zich aan de onderhoudsprocedures en de voorschriften van de fabrikant
- Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, ...)
- Controleert onderdelen op slijtage en functioneren
- Kiest vervangonderdelen, componenten, kabelsecties, …
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
De onderdelen van de drager (behuizing, kasten, afdekking, ...) demonteren, vervangen of herstellen  Info block
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Schakelt indien mogelijk stroom en spanning uit
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- (De)monteert componenten en brengt markeringen aan
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen (schakelaars, lampen, kabels, …)
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen van de elektrische installatie of uitrusting  Info block
- Brengt de kringen systematisch volgens het schema onder spanning
- Controleert de werking van installaties of onderdelen en de draaizin van machines
- Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, ...)
- Interpreteert meetresultaten
- Regelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij volgens de analyses
- Draait proef met de toestellen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van stroomlekken opsporen  Info block
- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
- Gebruikt meetinstrumenten (isolatiemeter, multimeter, …)
- Meet spanning, stroom, weerstand en verlies
- Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
Chemische risico's  Info block
Nucleaire risico's  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Technische werken uitvoeren:
Elektriciteitskasten bekabelen (relais, besturingsrelais, ...)  Info block
Elektrische uitrusting installeren  Info block
Kabels trekken  Info block
Printplaten vervangen  Info block
Registratietoestellen plaatsen (druk, intensiteit, verbruik, ...)  Info block
De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Legt onderhouds- en herstelwerkzaamheden vast volgens de prioriteiten, de organisatie op de werkplaats, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, ...
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Wisselt technische informatie uit met medewerkers, onderaannemers, management, …
- Zet middelen optimaal en prijsbewust in  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen opsporen met behulp van geregistreerde programma's  Info block
- Sluit hardware aan op de installatie (computers, meet- en controle-instrumenten, …)
- Leest het foutgeheugen van de installatie uit
- Interpreteert foutcodes
- Controleert de programmatie van toestellen vanop een pc, bedieningspaneel, …  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Toezicht houden op werkende installaties (rondes, ...)  Info block
- Gebruikt installaties voor monitorbewaking
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Interpreteert de controlegegevens
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Een opvolgsysteem voor voorraden bijhouden (verbruik van losse stukken, ...)  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Communicatie  Info block
Confectie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Grafische industrie  Info block
Hout  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Textiel  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in onderhoudsafdelingen van industriële ondernemingen (automotive, energieproductie, staalindustrie, chemie, …), transportbedrijven, de dienst na verkoop van fabrikanten of verdelers van elektrische uitrusting, het leger, … in samenwerking met verschillende personen en diensten (productieafdeling, methoden en technieken, veiligheid, klantendienst, …). Je maakt verplaatsingen. Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (elektriciteit, elektronica, energie, kernenergie, …), de arbeidsorganisatie (total productive maintenance, …), en de mate van automatisering. Je werkt soms tijdens het weekend of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektrisch onderhoud industriële installaties uitvoeren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Elektromecanicien (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Technicus industriële automatisering (m/v) - competenties elektriciteit

Beroepskwalificatie niveau 5 - Onderhoudstechnicus (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Meet- en regeltechnicus (m/v) - competenties elektriciteit

ISCO-08-code:3113, 7412, 7421