Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I131001  Info block
Mechanisch onderhoud van industriële installaties uitvoeren  Info block
Andere benamingen
Hersteller-mecanicien industriële uitrusting (m/v)  Info block
Hoofdmecanicien industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Industrieel onderhoudsmecanicien (m/v)  Info block
Industrieel onderhoudstechnicus (m/v)  Info block
Mecanicien van industriële machines (m/v)  Info block
Mecanicien van weefgetouwen (m/v)  Info block
Mecanicien voor industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Medewerker renovatie en mechanisch onderhoud van industriële machines (m/v)  Info block
Micromecanicien voor industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien in de industrie (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien in een fitterij (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien van machines (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van machines met draaiende onderdelen (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien van wapens (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien voor hydraulische systemen (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien voor pneumatische systemen (m/v)  Info block
Preventief onderhoudsmecanicien industrie (m/v)  Info block
Renovatie- en onderhoudsmedewerker industriële uitrusting (m/v)  Info block
Definitie
Voert mechanisch onderhoud, revisie of renovatie uit aan industriële exploitatie-uitrustingen en -installaties. Werkt volgens de veiligheidsregels en de productievereisten (termijn, kwaliteit, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Preventieve of correctieve onderhoudsinterventies bepalen volgens de aard van de werkzaamheden (inwerkingstelling, productiewijziging, ...) of de onderhoudshistoriek  Info block
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Legt een werkvolgorde vast
- Overlegt met de leidinggevende, collega’s, klanten en andere betrokkenen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, ...) en de kritieke punten (slijtage, smering, ...) controleren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, 3D-meetinstrumenten, multimeter, …)
- Gebruikt software om defecten op te sporen
- Voert metingen en controles uit (werkingsparameters, olie- en vloeistofpeilen, smering, slijtage, …)
- Meet de positie van mechanische onderdelen op en vergelijkt ze met de opgegeven waarden
- Interpreteert meetresultaten en parameterwaarden
- Interpreteert foutcodes op de displays van installaties en componenten
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het preventieve onderhoud van de mechanische uitrustingen uitvoeren (schoonmaken, smeren, bijstellen, aandraaien, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt de installatie veilig (mechanische onderdelen blokkeren, stroom en spanning indien mogelijk uitschakelen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- Voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, vloeistofpeilen bijvullen, luchtfilters vervangen, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Defecte mechanische stukken en onderdelen vervangen of herstellen, testen en afregelen (tandwieldrijfwerk, lagers, kettingwielen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, constructeursinstructies, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- Demonteert installaties, componenten en bedrading en brengt markeringen aan
- Monteert elektrische, hydraulische of mechanische componenten, lijnt ze uit en sluit ze aan
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Plaatst motoren, pompen, compressoren, … en sluit ze aan
- Voert verschillende verbindingstechnieken uit (las- en soldeerverbindingen, krimpen, uitzetten, persen, schroeven, pennen, klinknagels, …)
- Controleert de montage, de aansluitingen en de werking van de geïnstalleerde onderdelen
- Draait proef met de toestellen  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een motor  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De conformiteit van de werking van de installaties verzekeren (standaardinstellingen, veiligheid, milieu, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (fabrikanteninstructies, technische normen, …)
- Controleert de afstelling en de werkingsparameters van installaties vanop een pc, bedieningspaneel, …
- Toetst de werkingsparameters aan vooropgestelde kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen
- Regelt parameters en machineonderdelen manueel of computergestuurd bij volgens de analyse
- Reset de installatie
- Maakt back-ups van systeemparameters na het wijzigen van instellingen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Doet verbetervoorstellen over onderhoudsprocedures en productieprocessen
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Beantwoordt vragen van de medewerkers  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Automatisering, industriële informatica  Info block
Bewapening  Info block
Elektriciteit, elektronica en elektrotechniek  Info block
Fitterij  Info block
Hydraulica  Info block
Optica  Info block
Pneumatica  Info block
Precisiemechanica  Info block
Robotica  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
Nucleaire risico's  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Elektrische transpallet  Info block
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Rolbrug  Info block
Mechanische stukken en onderdelen lassen (vlambooglassen, solderen, ...)  Info block
- Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (laskap of handlasscherm, lashandschoenen, …)
- Schermt de werkomgeving af voor stralingslicht van de lasinstallatie en lasspatten
- Houdt de elektrode, het laspistool of de lastoorts onder een constante hoek (in lengte- en dwarsrichting) en voortloopsnelheid
- Voert de las uit met een gelijkmatige inbranding of doorlassing
- Controleert de las en maakt het werkstuk zuiver (borstelen, slak en lasspatten verwijderen, …)  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Mechanische stukken, onderdelen en systemen op maat brengen, vormgeven en aanpassen aan de installatie  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, schetsen, ...)
- Gebruikt handgereedschap (plooitang, boormachine, buizensnijder, ontbramer, ...)
- Tekent onderdelen af
- Voert eenvoudige metaalbewerkingen uit (draaien, frezen, boren, zagen, slijpen, snijbranden, ...)
- Bouwt onderdelen samen (lassen, solderen, bouten, klinken, lijmen, kitten, ...)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...)
- Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, ...)  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van smeedwerktechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Onderhoudsprocedures, werkwijzen, technische fiches, opvolginstrumenten ontwikkelen en verbeteren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, key-equipment, lijnefficiëntie, tacttijden, …
- Stelt technische procedures en instrumenten op  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Kennis van statistische procescontrole  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Operatoren en technici opleiden in procedures en technieken voor onderhoud en afregeling en ze assisteren  Info block
- Demonstreert de bediening van nieuwe of gewijzigde installaties en legt de werking ervan uit
- Informeert de gebruikers over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Beantwoordt vragen van de gebruikers
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt toezicht op de uitvoering van de werken (ter plaatse of via het onderhoudssysteem)
- Controleert of het werk van onderaannemers voldoet aan de contractvoorwaarden (kwaliteit, werkprocedures, veiligheid, uitvoeringstermijn, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Haven  Info block
Herstelatelier of dienst na verkoop  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Luchthaven  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Confectie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Hout  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Textiel  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in onderhoudsdiensten van industriële bedrijven, transportbedrijven, dienstverlenende ondernemingen of de dienst na verkoop van fabrikanten of verdelers, in samenwerking met verschillende diensten (productieafdeling, methoden en technieken, veiligheid, ...). Je maakt verplaatsingen. Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (metaal- of staalindustrie, spoorwegen, ...), de arbeidsorganisatie (total productive maintenance, ...), de mate van automatisering en de aard van de installaties. Soms werk je tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Mechanisch onderhoud industriële installaties uitvoeren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Elektromecanicien (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Technicus industriële automatisering (m/v) - competenties mechanica

Beroepskwalificatie niveau 5 - Onderhoudstechnicus (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Meet- en regeltechnicus (m/v) - competenties mechanica

ISCO-08-code:7233