Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I140101  Info block
Informatica en burotica onderhouden en herstellen  Info block
Andere benamingen
Assistent micro-informatica (m/v)  Info block
Correspondent micro-informatica (m/v)  Info block
Customer service engineer (m/v)  Info block
Customer technical support engineer (m/v)  Info block
Desktop engineer (m/v)  Info block
Helpdeskassistent voor informaticagebruikers (m/v)  Info block
Helpdeskassistent websites (m/v)  Info block
Helpdeskverantwoordelijke informaticaonderhoud (m/v)  Info block
Hersteller van micro-informatica voor consumenten (m/v)  Info block
ICT technicus (m/v)  Info block
Installateur-hersteller informatica (m/v)  Info block
Installateur van reprografiemateriaal (m/v)  Info block
Medewerker ondersteuning van informaticagebruikers (m/v)  Info block
Medewerker technische ondersteuning informaticahotline (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker bureautica (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker druk- en reprografiesystemen (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker faxtoestellen (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker informatica (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker kantoormachines (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker reprografiemateriaal (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus bureaumachines (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus bureautica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus computers en randapparatuur (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus informatica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus kopieerapparatuur (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus micro-informatica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus microsystemen informatica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus telebankieren (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus telematica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van computernetwerken (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van informaticasystemen (m/v)  Info block
PC field engineer (m/v)  Info block
PC service engineer (m/v)  Info block
PC- en netwerktechnicus (m/v)  Info block
PC technicus (m/v)  Info block
Probleemmanager ICT (m/v)  Info block
Supervisor van een informaticahelpdesk (m/v)  Info block
Supervisor van een informaticahotline (m/v)  Info block
Teamleider van een informaticahelpdesk (m/v)  Info block
Technical engineer (m/v)  Info block
Technicus eerstelijnsondersteuning informatica (m/v)  Info block
Technicus informaticahelpdesk (m/v)  Info block
Technicus informaticahotline (m/v)  Info block
Technicus klantenondersteuning in informatica (m/v)  Info block
Technicus LAN-netwerken (m/v)  Info block
Technicus micro-informatica en bureautica (m/v)  Info block
Technicus ondersteuning datacommunicatiesystemen (m/v)  Info block
Technicus ondersteuning in bureautica (m/v)  Info block
Technicus PC of MAC (m/v)  Info block
Technicus voor dienst na verkoop kantoorautomatisering (m/v)  Info block
Technicus voor dienst na verkoop in informatica (m/v)  Info block
Technicus voor tele-assistentie in informatica (m/v)  Info block
Technicus voor telecommunicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke micro-informatica (m/v)  Info block
Technicus PC en kantoormateriaal (m/v)  Info block
Definitie
Herstelt, onderhoudt en installeert informatica- en bureautica-uitrusting of -uitrustingsparken (materiaal, software, netwerken, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gebruikers adviseren, opleiden en ondersteunen (ter plaatse, telefonisch, ...), uitrustingen assembleren of integreren (standaard- of specifieke configuraties, ...), een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een hardware- of softwareprobleem vanop afstand diagnosticeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Gebruikt beheerssoftware voor telefoonoproepen
- Gebruikt beheerssoftware voor een computerpark
- Verzamelt en analyseert foutmeldingen, probleembeschrijvingen, …
- Identificeert de gebruiker en bepaalt of een oplossing binnen het contract of de dienstverlening valt
- Luistert naar de problemen die de gebruiker beschrijft en stelt gerichte vragen
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem oorzaak of gevolg is
- Handelt telefoonoproepen binnen de voorziene tijdsmarges af  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van micro-informatica  Info block
Kennis van tools voor infobeheer en onderhoud op afstand (remote desktop, VNC, SSH, telnet, SNMP management software, ...)  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De middelen bepalen die nodig zijn om het probleem op te lossen en de oproep indien nodig bijsturen (onderhoud ter plaatse, gespecialiseerde technicus, ...)  Info block
- Bepaalt of het probleem vanop afstand of ter plaatste opgelost kan worden
- Overlegt met de leidinggevende, deskundigen, gebruikers en andere betrokkenen
- Verwittigt de bevoegde afdelingen of medewerkers (technici, systeembeheerders, …)
- Zoekt de benodigde onderdelen met codificatie op in de documentatie van de leverancier
- Brengt de gebruiker op de hoogte van de voorgestelde oplossing  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van micro-informatica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures met betrekking tot licenties en garanties  Info block
De gebruiker begeleiden bij het oplossen van problemen of van op afstand de controle nemen over het systeem  Info block
- Stemt de begeleiding af op het kennisniveau en de rol van de gebruiker (eindgebruiker, systeembeheerder, …)
- Stelt zich visueel de opeenvolgende schermen of situaties voor
- Begeleidt de gebruiker bij eenvoudige testen
- Verwittigt de gebruiker bij het overnemen van de bediening van de computer vanop afstand
- Blijft beleefd en correct in stresserende omstandigheden  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van micro-informatica  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De tussenkomsten bepalen op basis van informatie van de helpdesk, de hotline en informatiedossiers  Info block
- Bepaalt de uit te voeren werkzaamheden (herstellingen, vervangingen, installatie of configuratie, …)
- Legt een werkvolgorde vast
- Gaat na of alle werkzaamheden conform technische normen, procedures en afspraken uitgevoerd kunnen worden  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures met betrekking tot licenties en garanties  Info block
Defecte componenten of stukken vervangen of herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit
- Gebruikt handgereedschap (schroevendraaier, tang, …)
- Meet het elektrische circuit en de elektrische en elektronische componenten uit met elektrische meetinstrumenten (multimeter, …)
- (De)monteert installaties, componenten en bedrading en brengt markeringen aan
- Controleert of het defect hersteld is  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van optische vezeltechnologie  Info block
Kennis van lossoldeertechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werkpost configureren aan de behoeften van de gebruiker en functietests uitvoeren  Info block
- Configureert hardware volgens het netwerk en de noden en rechten van de gebruiker
- Installeert besturingssystemen
- Installeert toepassingssoftware (standaardpakketten of eigen toepassingen)
- Sluit randapparatuur aan met kabels en connectoren
- Bouwt interfaces in voor randapparatuur
- Personaliseert het werkstation van de gebruiker
- Kent de gebruiker rechten toe (toegang tot gedeelde bronnen, printers, …) volgens de systeemrollen (gebruiker, administrator, klant, …)
- Controleert de werking van hardware, software en randapparatuur  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van micro-informatica  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kennis van procedures voor de uitrol van een installatie  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Het materiaal en de uitrusting schoonmaken en instellen  Info block
- Configureert netwerkomgevingen (VOIP, VPN, …)
- Controleert settings
- Stelt virussoftware in
- Voert virusscans uit en verwijdert virussen
- Verwijdert illegale software
- Controleert de geheugencapaciteit
- Defragmenteert de harde schijf
- Houdt de software up-to-date
- Maakt back ups van het systeem
- Reinigt onderdelen (filter, ventilatoren, koeling)  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van procedures voor de uitrol van een installatie  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Geeft commerciële informatie over klanten intern door  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een besturingssysteem:
Aix  Info block
AS 400  Info block
Gcos  Info block
HP-Ux  Info block
Irix  Info block
Linux  Info block
MacOS  Info block
MVS  Info block
Solaris  Info block
Unix  Info block
Windows  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Informatica- of bureautica-uitrusting installeren of configureren:
Netwerkserver  Info block
Standaardconfiguratie op een werkpost  Info block
Uitrustingen in de klantomgeving  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Een interventie uitvoeren:
Ter plaatse of bij klanten  Info block
Vanop afstand  Info block
Onderdelen van informatica- of bureautica-uitrusting assembleren of integreren  Info block
- Houdt zich aan de technische fiches
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, …)
- Plaatst en verbindt elektrische onderdelen
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Bouwt onderdelen in en voorziet de benodigde verluchting  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Informatica-uitrusting demonteren en de onderdelen sorteren met het oog op hergebruik of recyclage  Info block
- Demonteert installaties en componenten en beoordeelt welk materiaal herbruikbaar is
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de richtlijnen voor recyclage  Info block
Kennis van de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)  Info block
Kennis van soldeertechnieken  Info block
Een netwerk van informatica- of bureauticamateriaal bekabelen  Info block
- Controleert of de bekabeling getest werd
- Ontmantelt kabels
- Plaatst connectoren op de netwerkkabels (UTP, STP, FTP, coax)
- Installeert netwerkapparatuur (hub, modem, switch, signaalversterker, …)
- Sluit de netwerkkabels aan
- Labelt kabels en maakt een bekabelingsschema op  Info block
Kennis van connectortechnieken  Info block
Kennis van datacommunicatienetwerken (ISDN, xDSL, HFC, …)  Info block
Kennis van netwerkverbindingen  Info block
Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken  Info block
- Berekent benodigde onderdelen, wisselstukken en werkuren
- Schat of berekent de kosten
- Vraagt een offerte bij leveranciers
- Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, …
- Geeft klanten advies over herstellingen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Oude versies van informatica- of bureauticasystemen implementeren (tijdelijke oplossing)  Info block
- Installeert oude (of verouderde versies van) software
- Houdt rekening met de compatibiliteit bij het inbouwen van verouderde onderdelen  Info block
Kennis van informatica  Info block
Een opvolgsysteem voor voorraden bijhouden (verbruik van losse stukken, ...)  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Opleidingen geven in het gebruik van informatica- of bureaumaticasystemen of -uitrusting  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de gebruikers aan
- Informeert de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur
- Legt de bediening en basisroutines uit
- Ondersteunt gebruikers bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van gebruikers
- Voorziet technische documentatie voor gebruikers  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Technische ondersteuning leveren bij de uitwerking van een commercieel voorstel  Info block
- Analyseert de vraag van de klant (nood aan apparatuur, toepassingen, technische ondersteuning, …)
- Beoordeelt de staat van bestaande informatica- of bureauticasystemen
- Geeft advies over vernieuwing of uitbreiding van hardware, software, netwerken, …
- Werkt technische documentatie over producten en dienstverlening uit voor commerciële medewerkers  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Callcenter  Info block
Fabricage-assemblagebedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Handel  Info block
Industrie  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven (IT-services, outsourcing van onderhoud, …), gespecialiseerde informaticabedrijven (assembleurs, systeemintegratoren, fabrikanten, …), onderhoudsdiensten van ondernemingen, het leger, in contact met verschillende diensten en betrokkenen (administratie, boekhouding, klanten, …). Soms maak je verplaatsingen of werk je in wachtdiensten. Je werkzaamheden variëren naargelang het soort interventie (hotline, helpdesk, systeemintegratie in het atelier of op een platform, uitrol bij klanten, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Informatica en burotica onderhouden en herstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3114, 3511, 3522