Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I140201  Info block
Elektrische huishoudtoestellen herstellen  Info block
Andere benamingen
Hersteller van bruingoed (m/v)  Info block
Hersteller van doe-het-zelfmateriaal (m/v)  Info block
Hersteller van elektrische huishoudapparatuur (m/v)  Info block
Hersteller van elektrische huishoudtoestellen (m/v)  Info block
Hersteller van elektronische apparaten (m/v)  Info block
Hersteller van fotografisch materiaal (m/v)  Info block
Hersteller van fototoestellen (m/v)  Info block
Hersteller van huishoudelijke elektro (m/v)  Info block
Hersteller van naaimachines (m/v)  Info block
Hersteller van televisies en geluidsinstallaties (m/v)  Info block
Hersteller van witgoed (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus consumentenelektronica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus elektrische huishoudtoestellen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus elektronisch huishoudmateriaal (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus fotografisch materiaal (m/v)  Info block
Reparateur van elektrische huishoudapparatuur (m/v)  Info block
Reparateur van televisies en geluidsinstallaties (m/v)  Info block
Servicetechnicus huishoudapparatuur (m/v)  Info block
Technicus bruingoed (m/v)  Info block
Technicus elektrische en elektronische huishoudtoestellen (m/v)  Info block
Technicus elektrische huishoudapparatuur (m/v)  Info block
Technicus-hersteller van fototoestellen (m/v)  Info block
Technicus-hersteller van grote elektrische huishoudtoestellen (m/v)  Info block
Technicus-hersteller van kleine elektrische huishoudtoestellen (m/v)  Info block
Technicus televisies en geluidsinstallaties (m/v)  Info block
Technicus witgoed (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bruingoed (m/v)  Info block
Verantwoordelijke dienst na verkoop van elektrische huishoudapparatuur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke witgoed (m/v)  Info block
Definitie
Herstelt elektrische huishoudtoestellen door mechanische stukken, elektrische componenten en elektronische printplaten te vervangen en af te stellen. Werkt volgens de veiligheidsregels en de geijkte technieken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: defecte onderdelen of stukken herstellen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie inwinnen over de omstandigheden van het defect en een eerste diagnose stellen  Info block
- Identificeert en inspecteert het toestel
- Luistert naar de klant en stelt gerichte vragen
- Interpreteert de symptomen die de klant beschrijft
- Geeft klanten advies over herstellingen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Een inschatting maken van de prijs en de termijn van de herstelling  Info block
- Berekent benodigde onderdelen, wisselstukken en werkuren
- Schat of berekent de kosten
- Vraagt een offerte bij leveranciers
- Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, …  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Het defect of mankement lokaliseren door controles, testen en metingen  Info block
- Controleert het toestel terwijl het draait
- Meet het elektrische circuit en de elektrische en elektronische componenten uit met elektrische meetapparatuur (multimeter, …)
- Sluit mogelijke foutoorzaken uit op basis van visuele waarnemingen en metingen
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van micromechanica  Info block
Kennis van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Defecte of versleten stukken identificeren en ze herstellen of vervangen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, …)
- Schakelt indien mogelijk stroom en spanning uit
- (De)monteert installaties, componenten en bedrading en brengt markeringen aan
- Controleert onderdelen op slijtage en functioneren
- Plaatst reserveonderdelen en sluit ze aan
- Houdt rekening met de compatibiliteit van de onderdelen
- Voert soldeer- en lasverbindingen uit
- Verzendt defecte toestellen of onderdelen naar de fabrikant  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van micromechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werking van het toestel controleren door proefdraaien en functietests, en de parameters instellen vóór teruggave aan de klant  Info block
- Gaat na of het defect hersteld is door het toestel te laten proefdraaien
- Regelt parameters bij volgens de resultaten van de test of reset ze naar fabrieksinstellingen
- Gebruikt software voor het updaten van toestellen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van micromechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De klanten opleiden in het gebruik, het onderhoud en het afstellen van de parameters  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de gebruikers aan
- Informeert de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur
- Legt de bediening en basisroutines uit
- Ondersteunt gebruikers bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van gebruikers
- Voorziet technische documentatie voor gebruikers  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Koeltechnicus categorie I  Info block
Koeltechnicus categorie II  Info block
Koeltechnicus categorie III  Info block
Koeltechnicus categorie IV  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Werken aan:
Analoge fototoestellen  Info block
Antennes (montage, plaatsing)  Info block
Bruingoed (tv, hifi-installatie, videocamera, videorecorder, bandrecorder, radio)  Info block
Digitale fototoestellen  Info block
Doe-het-zelfmateriaal (boormachine, schuurmachine, decoupeerzaag, ...)  Info block
Geluidsinstallaties  Info block
Naaimachines  Info block
Witgoed (vaatwasmachine, oven, kookplaat, koelkast, diepvriezer, kleine elektrische huishoudtoestellen, ...)  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Een defect of storing van een fototoestel opsporen en diagnosticeren op basis van een test  Info block
- Raadpleegt technische handleidingen
- Beoordeelt visueel de fotografische kwaliteit (resolutie, overbelichting, scherpstelling, ...)
- Sluit mogelijke foutoorzaken uit op basis van waarnemingen en metingen
- Vervangt onderdelen indien mogelijk of regelt de parameters bij
- Verzendt defecte toestellen of onderdelen naar de fabrikant  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
De componenten van een printplaat identificeren en vervangen  Info block
- Meet componenten op de printplaat uit om defecten te lokaliseren
- Vervangt defecte componenten (lossolderen en nieuwe componenten op dezelfde plaats vastsolderen)
- Bevestigt componenten op de printplaat via connectoren (inschuiven of vastklikken)  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van lossoldeertechnieken  Info block
Elektrische en elektronische toestellen laden, lossen en transporteren  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften van de constructeur
- Maakt toestellen en onderdelen transportklaar en beschermt ze tegen beschadiging
- Gebruikt hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (steekkarren, dollies, laadklep, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Consumentenelektronica of elektrische huishoudapparatuur installeren en in werking stellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, …)
- Plaatst toestellen volgens de aanwijzingen van de klant en bevestigt ze (met pluggen, vijzen, …)
- Plaatst een omkasting op maat voor inbouwtoestellen
- Voorziet de nodige verluchting voor inbouwtoestellen (roosters, …)
- Sluit toestellen aan op het elektriciteitsnet, kabel, gas- of waterleiding, …
- Stelt toestellen af volgens de fabrikanteninstructies en de wensen van de klant
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen (verpakkingen, …)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Onderdelen of wisselstukken bewerken  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, schetsen, …)
- Bedient een conventionele of automatisch gestuurde werktuigmachine
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, zagen, …)
- Voert eenvoudige metaalbewerkingen uit (draaien, frezen, boren, zagen, slijpen, snijbranden, …)
- Bouwt onderdelen samen (lassen, solderen, bouten, klinken, lijmen, kitten, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...)  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De afdichting van toestellen herstellen (water- of luchtdichtheid)  Info block
- Vervangt afdichtingen voor isolatie, water- of luchtdichtheid (rubbers, profielen, …)
- Brengt behuizingen en afdichtingen aan om elektrische toestellen te beschermen tegen extreme weersomstandigheden (fototoestellen, …)  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
De parameters van een fototoestel instellen  Info block
De technische documentatie van elektrische huishoudtoestellen updaten  Info block
- Raadpleegt documentatie (internet, constructeursvoorschriften, …)
- Beschrijft nieuwe toestellen, functies, technieken, veiligheidsregels, … in de technische informatie (handleidingen, folders, …)
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Erkende hersteldienst  Info block
Herstelatelier of dienst na verkoop  Info block
Defensie  Info block
Kleinhandel  Info block
Privésector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in de dienst na verkoop van distributiebedrijven, fabrikanten van elektrische huishoudtoestellen of erkende herstelcentra, in samenwerking met de technische diensten van fabrikanten en met klanten. Je maakt verplaatsingen naar klanten, maar je werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in een atelier. Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektrische huishoudtoestellen herstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Technicus-doe-het-zelf-materiaal , het beroep Technicus elektrische en elektronische toestellen-bruingoed en het beroep Technicus elektrische en elektronische toestellen-witgoed vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7412