Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I150101  Info block
Werken op hoogte  Info block
Andere benamingen
Beklimmer van gebouwen (m/v)  Info block
Industriële touwtechnieker (m/v)  Info block
Medewerker touwtechnieken (m/v)  Info block
Monteur voor werken op hoogte (m/v)  Info block
Ploegbaas werken op hoogte (m/v)  Info block
Specialist risicowerkzaamheden op hoogte aan gebouwen (m/v)  Info block
Specialist touwtechnieken aan gebouwen (m/v)  Info block
Specialist werkzaamheden op hoogte aan gebouwen (m/v)  Info block
Teamleider-touwtechnieker (m/v)  Info block
Technicus moeilijk toegankelijke werkzaamheden (m/v)  Info block
Technicus-touwtechnieker (m/v)  Info block
Touwtechnieker (m/v)  Info block
Touwtechnieker-gondelwerker (m/v)  Info block
Uitvoerder van werken op ontoegankelijke plaatsen op hoogte (m/v)  Info block
Uitvoerder van werken op hoogte (m/v)  Info block
Definitie
Voert technische werkzaamheden uit op grote hoogte en moeilijk toegankelijke plaatsen (kuis- of onderhoudswerkzaamheden, herstellingen, bescherming van gevels, ...), met behulp van stellingen, hoogwerkers, ladders, hefsteigers of touwen. Werkt volgens de veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat en de conformiteit van het interventiematerieel controleren  Info block
- Controleert de aanwezigheid en de geldigheid van keuringen en werkvergunningen
- Controleert de staat en de volledigheid van de uitrustingen (werk- en veiligheidslijnen, veiligheidsharnas, klembeugels, kabels, …)
- Controleert de verankering en de stabiliteit alvorens arbeidsmiddelen op hoogte te betreden
- Let op gladde oppervlakken (door water, olie, ijs, …)
- Houdt zich aan de veiligheidsregels en de richtlijnen van de fabrikant (maximale belasting, blootstelling aan weersomstandigheden, …)
- Reinigt materiaal en gereedschap na gebruik en bergt het op volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van procedures voor controle van materieel en uitrusting  Info block
Kennis van verankeringsprincipes  Info block
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Bepaalt opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen om vallen en vallende voorwerpen te voorkomen of de gevolgen van een val te reduceren (leuningen, kantplanken, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Beveiligt lasten bij werken op hoogte
- Respecteert de veiligheidsregels en –afstanden bij werken in de buurt van elektriciteitsinstallaties of elektrische ladingen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van klimtechnieken  Info block
Gevels en structuurelementen op hoogte schoonmaken of behandelen (silo’s, gebinten, ...)  Info block
- Behandelt oppervlakken voor (afborstelen, schuren, ontvetten, …)
- Reinigt oppervlakken met manueel of elektrisch schoonmaakmaterieel (borstel, spons, aftrekker, staalborstel, hogedrukreiniger, …)
- Reinigt gevels met droge of hydrozandstraaltechnieken
- Verwijdert oude verf- en vernislagen (afbijten, afbranden, afschuren, …)
- Brengt een grondlaag, een tussenlaag en een afwerkingslaag aan  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
De staat van een gebouw controleren en onregelmatigheden vaststellen (insijpeling, barsten, ...)  Info block
- Inspecteert de schade aan gevels en muren, dragende structuren, …
- Controleert de aanwezigheid en de opbouw van isolatiematerialen, waterdichtheidsbekleding, afwateringssystemen, …
- Controleert de staat van materialen (vochtigheid, alkaliteit, verpoedering, voorbehandelingen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van chemische en fysische verschijnselen m.b.t. gebouwen (porositeit, capillariteit, condensatie, alkaliteit, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, schimmelvorming, …)  Info block
Herstellingen uitvoeren aan kunstwerken en gevels van gebouwen op moeilijk toegankelijke en gevaarlijke plaatsen (structuurverbeteringen, barsten, steenschilfers, ...)  Info block
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, ...)
- Voert eenvoudig metselwerk uit (opvoegen, bestaand metselwerk of voegwerk vernieuwen, …)
- Plaatst balken, versterkingen, ornamenten, …
- Voert beton- en natuursteenreparaties uit
- Voert laswerkzaamheden uit
- Plaatst schoren of stutten tijdens de werken waar nodig  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van boortechnieken  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Elektrische, telecommunicatie- of beschermingsinstallaties, reclameborden, ... plaatsen en installeren  Info block
- Stelt installaties en netwerken indien mogelijk buiten spanning
- Plaatst verlichting, reclameborden, antenne-inrichtingen, … op hoogte en sluit ze aan
- Hijst en bevestigt kabels en hun accessoires aan palen volgens het piketteringsplan (bovenleidingen, elektrische leidingen, telefoonlijnen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren:
Constructie- of renovatiewerken  Info block
Waterdicht en waterafstotend maken (galvanisatie, gevelbekleding, ...)  Info block
Een constructie inspecteren en controleren (fotografisch, video, ...)  Info block
Las- en montagewerken  Info block
Elektrische/elektronische installaties plaatsen of herstellen  Info block
Onderhouds- en schoonmaakwerken  Info block
Ramen lappen  Info block
Machines en installaties op hoogte bedienen of onderhouden  Info block
Reddingsacties, stunts en begeleiden van outdooractiviteiten  Info block
In bomen (snoeien, fruit plukken, …)  Info block
Uitrusting plaatsen:
Alarmbeveiliging  Info block
Bescherming tegen duiven (picotrand, kegels, ...)  Info block
Communicatie-uitrusting (antennes, ...)  Info block
Decoraties, fresco's  Info block
Geveltoegangsinstallaties  Info block
Hout- en metaalstructuren, leidingen, ramen  Info block
Klimaat- en ventilatiesystemen  Info block
Netten (bescherming, puinscherm, ...), zeilen  Info block
Reclameborden, bliksemafleiders, elektrische uitrusting (kabels, ...)  Info block
Toegangsbeveiligingsinstallaties  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden op hoogte uitvoeren of hoogten overbruggen met behulp van ladders (trapladders, schuifladders, kooiladders, …)  Info block
- Werkt alleen op ladders als het gebruik van veiligere arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is (laag risiconiveau, korte gebruiksduur, praktische beperkingen, ...)
- Plaatst ladders volgens de veiligheidsregels (in een veilige hoek, op een stabiele en stevige ondergrond, indien nodig op een verdeelplaat, nooit op één ladderboom, ...)
- Beklimt ladders op een veilige manier (gezicht naar de ladder, beide handen vrij houden, enkel lichte lasten dragen, …)
- Neemt een veilige werkhouding aan op de ladder (niet verder dan een armlengte uitstrekken, niet op de drie hoogste sporten staan, één hand vrij houden, ...)
- Vermijdt dat mensen tijdens de werken onder de ladder komen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Werkzaamheden op hoogte uitvoeren met behulp van stellingen, rolstellingen, torenstellingen, …  Info block
- Betreedt stellingen via de toegangspunten en enkel als de stelling gecontroleerd en vrijgegeven is
- Plaatst rol- en torenstellingen stabiel op een horizontale of weinig hellende ondergrond
- Blokkeert de wielen van rolstellingen om onvoorziene bewegingen te voorkomen
- Verlaat de mobiele stelling vooraleer ze te (laten) verplaatsen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de invloed van windlast en grote hoogtes  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Werkzaamheden op hoogte uitvoeren met behulp van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen  Info block
- Werkt alleen aan touwen als het gebruik van veiligere arbeidsmiddelen praktisch niet mogelijk is (toegankelijkheid van de werf, bereikbaarheid van onderdelen, …)
- Gebruikt het voorziene stijg- en daalmechanisme op de werklijn om de werkzone te bereiken
- Bevestigt klein gereedschap aan het veiligheidsharnas en groot gereedschap aan een apart ophangingssysteem  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van klimtechnieken  Info block
Kennis van de invloed van windlast en grote hoogtes  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Werkzaamheden op hoogte uitvoeren met behulp van hoogwerkers, hefsteigers, …  Info block
- Stempelt de hoogwerker indien nodig af en plaatst stempelschotten onder de stempelpoten
- Verplaatst de hoogwerker met het werkplatform zo laag mogelijk tegen de grond
- Laat een hefsteiger langzaam dalen of stijgen en houdt hem in min of meer horizontale positie
- Let op obstakels bij het bewegen van de hefsteiger (openstaande ramen, uitspringende delen, …)
- Verdeelt lasten zo gelijk mogelijk om de stabiliteit te waarborgen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de invloed van windlast en grote hoogtes  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Gebouwen en werkstukken preventief of correctief behandelen (roestwering, houtbescherming, ...)  Info block
- Stelt de staat van het oppervlak vast (roest, olie, vocht, schimmel, houtworm, …)
- Schermt niet te behandelen onderdelen af
- Gebruikt afwerkingsgereedschap (borstels, rollen, spuitpistool, …)
- Brengt beschermingsproducten aan (roestwering, schimmelwering, waterafstotende producten, anti-graffitisystemen, biocides, …)
- Houdt rekening met omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, …) bij het aanbrengen van beschermingsproducten
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
Preventieve of correctieve technische oplossingen adviseren en voorschrijven (toegangsbeveiliging, bescherming)  Info block
- Maakt een risicoanalyse vooraleer werkzaamheden op hoogte uit te (laten) voeren
- Bepaalt welke arbeidsmiddelen het meest geschikt zijn volgens de veiligheidsregels, risicoanalyses en de mogelijkheden op de werf (stellingen, hefsteigers, touwen, …)
- Voorziet een reddings- en evacuatieplan bij werken aan touwen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Werkzaamheden organiseren en de conformiteit van de uitvoering controleren (veiligheid, termijn, ...)  Info block
- Organiseert de opdracht zodat zo weinig mogelijk werkzaamheden op hoogte moeten gebeuren
- Laat werkzaamheden op hoogte enkel uitvoeren door personen die de nodige opleidingen volgden en competenties bezitten
- Neemt contact op met de bevoegde autoriteiten om de risico’s bij werken in de buurt van elektriciteitsinstallaties te bepalen (elektrische schokken, vonkbruggen, statische elektriciteit, …)
- Neemt de nodige maatregelen bij werkzaamheden in de buurt van elektriciteitsinstallaties (isolerende veiligheidsuitrusting, geïsoleerde werktuigen, barrières, …)  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bouwbedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Bosbouw  Info block
Bouw  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Elektriciteit  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Evenementen  Info block
Informatica  Info block
Montage  Info block
Onderhoud  Info block
Renovatie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Schoonmaak  Info block
Telecommunicatie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Transport van elektriciteit  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, soms in samenspraak met klanten. Je werkzaamheden variëren naargelang de plaats en de aard van de werkzaamheden (kuisen, herstellingen uitvoeren, monteren van constructies of reclameborden, ...). Je werkt in de diepte of op grote hoogte, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, harnas, ...). Soms werk je in wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Werken op hoogte. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten werknemers die op hoogte werken een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:9123, 9129