Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
I150201  Info block
Onder water werken  Info block
Andere benamingen
Snorkelaar (m/v)  Info block
Duiker (m/v)  Info block
Duiker-helmduiker (m/v)  Info block
Duiker hulp bij doortochten (m/v)  Info block
Duiker met zuurstoffles (m/v)  Info block
Duiker-ontmijner (m/v)  Info block
Duiker openbare werken onder water (m/v)  Info block
Duikleider (m/v)  Info block
Duikploegleider (m/v)  Info block
Gevechtszwemmer (m/v)  Info block
Helmduiker (m/v)  Info block
Helmduiker-inspecteur (m/v)  Info block
Helmduiker-lasser (m/v)  Info block
Hogedrukduiker (m/v)  Info block
Hoofd werkzaamheden onder hoge druk (m/v)  Info block
Hoofd onderwaterwerken met op afstand bediende machines (m/v)  Info block
Hoofd operaties met onderwatermachine (m/v)  Info block
Koraalvisser (m/v)  Info block
Lasser-helmduiker (m/v)  Info block
Onderwaterlasser (m/v)  Info block
Onderwaterwerker (m/v)  Info block
Onderofficier-duikleider (m/v)  Info block
Onderwaterlasser-duiker (m/v)  Info block
Oppervlakteassistent (m/v)  Info block
Scheepsduiker (m/v)  Info block
Teamleider-duiker (m/v)  Info block
Technicus onderwaterwerkzaamheden (m/v)  Info block
Veiligheidsduiker (m/v)  Info block
Zee-egelduiker (m/v)  Info block
Definitie
Voert technische werkzaamheden uit onder water voor openbare werken, onderhoud, onderzoek, expertise of beveiliging van onderwaterelementen. Werkt volgens de veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren en een duik leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het onderhoud van de duikuitrusting uitvoeren en de werking ervan controleren (gasmengsels, caissons, drukken, slangen, ...)  Info block
- Controleert het materieel op zichtbare gebreken
- Controleert de aanwezigheid van de vereiste veiligheidsuitrusting
- Reinigt en voert klein onderhoud uit aan de duikuitrusting
- Bergt de duikuitrusting na gebruik op volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van de samenstelling van ademgasmengsels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
De interventiezones afbakenen en de werkzaamheden coördineren (bevoorrading, aansturing van machines, ...)  Info block
- Leest zeekaarten
- Markeert de interventiezone (met boeien, …)
- Maakt werkafspraken met andere duikers, oppervlakteassistenten, assistentieploegen aan wal, scheepspersoneel, …  Info block
Kennis van veiligheids- en duikregels  Info block
Onderzoeken, verkenningen of controles uitvoeren van de zeebodem, oevers, ...  Info block
- Gebruikt ademhalingsapparatuur en andere duikuitrusting
- Communiceert met gebaren
- Bedient onderwatervideo-apparatuur voor het maken van onderwateropnames (video-inspectie, …)
- Voert inspecties uit van schepen, civiele bouwwerken, industriële voorzieningen, …  Info block
Kennis van veiligheids- en duikregels  Info block
Kennis van dieptemeting  Info block
Kennis van hydrografie  Info block
Kennis van topografie  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Werkzaamheden en onderhoud uitvoeren aan onderwater liggende elementen (constructies, scheepsrompen, ...)  Info block
- Gebruikt ademhalingsapparatuur en andere duikuitrusting
- Gebruikt onderwatergereedschap (pneumatisch, hydraulisch, …)
- Communiceert met gebaren
- Voert herstellingen uit aan schepen, civiele bouwwerken en industriële voorzieningen (betonreparaties, coaten van staal- en betonconstructies, …)
- Stort en injecteert beton onder water
- Voert las- en brandwerkzaamheden onder water uit  Info block
Kennis van veiligheids- en duikregels  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Kennis van technieken voor onderwater werkzaamheden  Info block
Graaf- en baggerwerken uitvoeren of onderwater liggende wrakken, materialen, uitrusting, ... recupereren  Info block
- Gebruikt ademhalingsapparatuur en andere duikuitrusting
- Gebruikt onderwatergereedschap (pneumatisch, hydraulisch, …)
- Voert las- en brandwerkzaamheden onder water uit
- Communiceert met gebaren  Info block
Kennis van veiligheids- en duikregels  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Kennis van technieken voor onderwater werkzaamheden  Info block
Verslagen van interventies opstellen en doorgeven  Info block
- Houdt gegevens over duikopdrachten bij in een logboek
- Vult formulieren in
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Duiken uitvoeren:
Diepe duiken  Info block
Hogedrukduiken  Info block
Minder dan 40 m  Info block
Minder dan 60 m  Info block
Minder dan 80 m  Info block
Nitrox  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Duikbrevet  Info block
Werken in een hyperbare omgeving  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Industrieel gebruik van springstoffen  Info block
Getuigschrift duiker openbare hulpdiensten  Info block
Een afdeling organiseren:
Afstandbediende machine (robot, ...)  Info block
Duikboot  Info block
Militaire operaties uitvoeren (beveiliging, steun aan strijdtroepen, gevecht, verkenning, ...)  Info block
Ontmijningsoperaties uitvoeren, explosieven onschadelijk maken, ...  Info block
Onderwaterfauna en -flora verzamelen of er stalen van nemen (koralen, planten, ...)  Info block
- Inventariseert het natuurpatrimonium onder water
- Gebruikt vangmateriaal
- Houdt toezicht op het biologische evenwicht tussen verschillende dieren- en plantensoorten
- Past procedures toe bij de beheerswerkzaamheden van flora en fauna  Info block
Kennis van reglementering inzake beschermde gebieden en soorten  Info block
Kennis van classificatie van diersoorten onder water  Info block
Kennis van kenmerken van waterplanten  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Hulp en bijstand verlenen aan slachtoffers van ongevallen onder water of in hogedrukomgevingen  Info block
- Past technieken voor eerste hulp (EHBO) en reanimatie toe
- Gebruikt een decompressiekamer  Info block
Kennis van duiktabellen en decompressieprocedures  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Duikers en duikteams bewust maken van en opleiden in interventie-, preventie- en hulptechnieken  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van interventie-, preventie- en hulpopdrachten
- Bespreekt uitgevoerde inverventie-, preventie- en hulpopdrachten met de medewerkers
- Geeft zelf het goede voorbeeld  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Duikinterventies organiseren en leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Brandweer, hulpdiensten  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Viskwekerij  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Gespecialiseerde maritieme activiteiten (offshore)  Info block
Politie  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Op water of zee  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ondernemingen voor openbare werken, industriële bedrijven, hulpdiensten of defensie, samen met onderhouds- of exploitatiediensten, brandweer, politie, ... De werkzaamheden variëren naargelang de sector (openbare werken, industrie, leger, ...) en de aard van de interventies. Soms werk je tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts, in wachtdiensten of ben je meerdere dagen of maanden van huis. Je werkt onder water, in omgevingen onder hoge druk, in besloten ruimtes of andere risicovolle omgevingen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (ademhalingsapparatuur, wetsuit, veiligheidsharnas, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onder water werken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is een bewijs van opleiding en een medische keuring voor onderwaterwerken vereist (K.B. van 23 december 2003 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7541