Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-12-13
I160101  Info block
Pleziervaartuigen onderhouden en herstellen  Info block
Andere benamingen
Monteur-scheepsuitruster (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus watersport (m/v)  Info block
Optuiger-magazijnbediende van zeilschepen en motorboten (m/v)  Info block
Optuiger-medewerker schiemanswerk (m/v)  Info block
Optuiger zeilschepen (m/v)  Info block
Polyvalent onderhoudsverantwoordelijke pleziervaart (m/v)  Info block
Scheepsuitruster-monteur van scheepselektronica (m/v)  Info block
Scheepsuitruster-optuiger (m/v)  Info block
Technicus-optuiger (m/v)  Info block
Tuigagetechnicus (m/v)  Info block
Uitruster van boten (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker pleziervaart (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en onderhoudt materialen en specifieke scheepsuitrustingen om boten voor zee- en pleziervaart aan te passen en zeewaardig en conform te maken of houden. Houdt zich aan de regelgeving en de normen en behoeften van de klant.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De behoeften van de klant (herstelling, plaatsing, aanpassing, ...) en de functionele en fysieke beperkingen van de boot bepalen  Info block
- Bespreekt de wensen van de klant
- Voert een inspectie uit op het vaartuig (algemene toestand, specifieke schade, conformiteit, …)
- Wijst de klant op onveilige situaties
- Adviseert de klant over uit te voeren herstellingen
- Legt prioriteiten volgens de behoeften van de klant en de algemene toestand van het vaartuig
- Bepaalt de werkmethode en werkvolgorde
- Zet producten, gereedschap en materiaal klaar
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van scheepsbouwtechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Inrichtingselementen, relingen, patrijspoorten, kettingen, ... installeren of onderhouden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (montageschema’s, detailschetsen, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch en mechanisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)
- Vermijdt beschadigingen aan het vaartuig tijdens de werkzaamheden
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (harnas, veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Maakt het vaartuig na de werkzaamheden schoon
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van scheepsbouwtechnieken  Info block
Kennis van zeevaartmechanica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Uitrustingen en navigatiemateriaal plaatsen of onderhouden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Plaatst boordapparatuur (navigatiemateriaal, communicatieapparatuur, …) en sluit ze aan op het elektriciteitsnet aan boord
- Monteert hydraulische, mechanische of pneumatische elementen en sluit ze aan
- Sluit nutsvoorzieningen aan (elektriciteit, water, …)
- Stelt de apparatuur in gebruik en controleert de werking ervan
- Voert onderhoudswerken uit aan elektrische, sanitaire en aanverwante installaties (water, gas, verwarming, koeling, …)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Kennis van regelgeving m.b.t. navigatieapparatuur  Info block
De masten, tuigage, het touwwerk en stroppen onderhouden en aan de boot aanpassen  Info block
- Tuigt het vaartuig op en af (zeilen plaatsen, stag en staand want plaatsen, …)
- Assisteert bij het plaatsen, strijken en hijsen van masten
- Voert onderhoud uit aan kabels, touwen, sluitingen, …  Info block
Kennis van zeevaartmechanica  Info block
Kennis van kenmerken van het touwwerk  Info block
Kennis van kenmerken van zeilen  Info block
Kennis van knoop- en touwwerktechnieken  Info block
De staat van de veiligheidsuitrusting en hun conformiteit aan de scheepvaart verifiëren  Info block
- Blijft op de hoogte van kwaliteitsnormen en wettelijke voorschriften
- Controleert visueel de veiligheidsuitrusting aan boord
- Voert veiligheidstesten uit en controleert noodbedieningen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van het Global Marine Distress Safety System (GMDSS)  Info block
Kennis van wetgeving m.b.t. pleziervaartuigen  Info block
Klanten en gebruikers informeren en adviseren over het gebruik en het onderhoud van de uitrustingen  Info block
- Geeft de klant uitleg over de geïnstalleerde scheepsuitrustingen of over een gehuurd vaartuig (gebruik, veiligheid, onderhoud, …)  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Varen met een opleiding of attest:
Rijnpatent  Info block
STCW A II (master and deck department)  Info block
Vaarbewijs A  Info block
Vaarbewijs B  Info block
Yachtman  Info block
Zeekaarten  Info block
Werken aan:
Competitieboten  Info block
Motor- en roeiboten  Info block
Serieboten  Info block
Traditionele boten  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Kraanoperator (maritiem)  Info block
Mobiele kraan  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
Werken op hoogte  Info block
Materieel en uitrustingen verkopen (voor navigatie en manoeuvres, zeevaartijzerwaren, touwwerk, elektronica, ...)  Info block
- Geeft klanten advies in functie van hun wensen en budget
- Demonstreert de werking van scheepsuitrusting en aanverwante artikelen
- Informeert de klant over mogelijke dienstverlening (onderhoud, herstellingen, winterberging, …)  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Bevoorradingsbehoeften bepalen en bestellingen uitvoeren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Inventariseert de voorraad wisselstukken, producten en materieel
- Plaatst tijdig bestellingen
- Ontvangt de bestelling en controleert of ze voldoet aan de gestelde vereisten
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Tankt water en brandstof voor vaartuigen  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Elektronische navigatietoestellen (peiltoestel, radar, radio, ...) onderhouden of afstellen  Info block
- Controleert navigatiemateriaal op afwijkingen of storingen
- Gebruikt calibratieprotocollen voor het afstellen van navigatiemateriaal
- Waarschuwt de klant voor afwijkingen aan navigatiemateriaal  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van regelgeving m.b.t. navigatieapparatuur  Info block
Kennis van PLC's  Info block
Het stroomcircuit en de elektrische boorduitrusting plaatsen, aansluiten en onderhouden  Info block
- Plaatst een elektriciteitskast
- Legt kabels en kabelpakketten
- Monteert laagspanningsuitrusting (verlichting, boordapparatuur, …) en sluit ze aan
- Controleert visueel de werking van elektrische installaties
- Zoekt eenvoudige fouten in elektrische systemen door uitsluiting van mogelijke oorzaken
- Meet elektrische grootheden met een geschikt meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en afgeleide waarden
- Verhelpt eventuele storingen of regelt de installaties bij  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Niet-structurele houten elementen onderhouden  Info block
- Gebruikt manueel gereedschap (borstels, steekijzers, bikhamers, schuurgereedschap, …)
- Gebruikt schoonmaakmaterieel
- Voert oppervlaktebehandelingen uit (schuren, ontroesten, lijmen, …)
- Brengt afwerkings- en beschermingslagen aan (verfsystemen, vernissen, …)  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van de algemene opbouw en de belangrijkste structuurelementen van een schip  Info block
Polyester rompen herstellen en onderhouden (kieling, verven, vernissen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (constructietekeningen, constructeursinstructies, …)
- Gebruikt manueel gereedschap (borstels, steekijzers, bikhamers, schuurgereedschap, …)
- Gebruikt schoonmaakmaterieel
- Spuit het onderwaterschip af volgens de wettelijke voorschriften
- Voert oppervlaktebehandelingen uit (schuren, ontroesten, lijmen, …)
- Brengt afwerkings- en beschermingslagen aan (verfsystemen, vernissen, …)
- Maakt constructieonderdelen op maat
- Past constructieonderdelen in en verzorgt de aansluiting en afdichting
- Controleert de herstelling  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van lamineertechnieken  Info block
Kennis van rompbehandelingen  Info block
Kennis van de algemene opbouw en de belangrijkste structuurelementen van een schip  Info block
Basisonderhoud aan scheepsmotoren met kleine cilinderinhoud uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Houdt zich aan de constructeursinstructies
- Voert metingen uit en controleert relevante parameters (peil, druk, temperatuur, …) aan de hand van een checklist
- Beoordeelt de bedrijfstoestand van scheepsmotoren en hulpwerktuigen aan de hand van gemeten en waargenomen parameters
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, filters en oliebaden vervangen, onderhoudschemicaliën toevoegen, ontluchten, …)
- Laat scheepsmotoren en hulpwerktuigen proefdraaien  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een dieselmotor  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een motor  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Vaartuigen hijsen, transporteren en opbokken  Info block
- Selecteert een hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, …)
- Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen
- Geeft de kraanman eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Maakt vaartuigen voor transport vast op een trailer
- Plaatst vaartuigen op bokken of schragen voor winterberging
- Maakt het vaartuig winterklaar  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Registreert onderhoudsgegevens in onderhoudsschema’s, werkkaarten, boorddocumenten, …
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Rederij  Info block
Vereniging  Info block
Verhuurbedrijf van rivierjachten met bemanning  Info block
Defensie  Info block
Handel  Info block
Scheepsbouw  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Watersport  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Op water of zee  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op scheepswerven, in bedrijven die gespecialiseerd zijn in watersport (verkoop, verhuur, ...), de marine, ... Je werkt samen met klanten, elektriciens, motortechnici, architecten, leveranciers, ... en maakt soms verplaatsingen. Je werk varieert naargelang het soort boot (zeilboot, competitieboot, motorboot, ...) en de aard van de tussenkomst (touwwerk, zeilen, elektronica, ...). Mogelijk werk je volgens aangepaste uurroosters, tijdens het weekend, op feestdagen of seizoensgebonden variaties. Je werkt op hoogte, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (harnas, veiligheidshandschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Pleziervaartuigen onderhouden en herstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten werknemers die op hoogte werken een opleiding veilig werken op hoogte volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3151