Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I160201  Info block
Luchtvaartuigen onderhouden en herstellen  Info block
Andere benamingen
Boordmecanicien luchtvaart (m/v)  Info block
Cabinemecanicien (m/v)  Info block
Cabinewerker (m/v)  Info block
Elektromecanicien luchtvaart (m/v)  Info block
Luchtvaartkundig afsteller (m/v)  Info block
Luchtvaartkundig onderhoudsmecanicien (m/v)  Info block
Luchtvaartonderhoudsmecanicien (m/v)  Info block
Luchtvaarttechnicus (m/v)  Info block
Luchtvaarttechnicus avionica en elektriciteit (m/v)  Info block
Luchtvaarttechnicus mechanica en elektriciteit (m/v)  Info block
Luchtvaarttechnicus routineonderhoud (m/v)  Info block
Mecanicien celstructuren, motor, elektriciteit (m/v)  Info block
Mecanicien luchtvaart (m/v)  Info block
Mecanicien luchtvaartelektronica (m/v)  Info block
Mecanicien marineluchtvaart (m/v)  Info block
Mecanicien technische controle luchtvaart (m/v)  Info block
Mecanicien voor elektriciteit, boordinstrumenten, radio (m/v)  Info block
Mecanicien voor boordinstrumenten luchtvaart (m/v)  Info block
Mecanicien voor luchtvaartbewapening (m/v)  Info block
Mecanicien voor luchtvaartelektronicasystemen (m/v)  Info block
Mecanicien voor vliegtuigmotoren (m/v)  Info block
Mecanicien voor vliegtuigstructuren (m/v)  Info block
Mecanicien voor technische vliegtuigcontrole (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien luchtvaart (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien voor helikopters (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien voor lichte vliegtuigen (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien voor vliegtuigen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus luchtvaart (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus luchtvaartelektronica (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus luchtvaart jumbojets (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor boordinstrumenten van luchtvaartuigen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus voor lijnvliegtuigen (m/v)  Info block
Plaatwerker vliegtuigonderhoud (m/v)  Info block
Technicus voor vliegtuigstructuren (m/v)  Info block
Vliegtuigbouwkundige (m/v)  Info block
Vliegtuigmecanicien (m/v)  Info block
Vliegtuigmecanicien op landingsbanen (m/v)  Info block
Vliegtuigmecanicien op landingplaatsen (m/v)  Info block
Vliegtuigmecanicien voor celstructuren (m/v)  Info block
Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud (m/v)  Info block
Vliegtuigtechnicus (m/v)  Info block
Vliegtuigtechnicus lijnonderhoud (m/v)  Info block
Vliegtuigtechnicus routineonderhoud (m/v)  Info block
Definitie
Voert controles, preventief en correctief onderhoud uit op vliegtuigen volgens inspectieprotocollen en luchtvaartwetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: inspecties uitvoeren tijdens de vlucht of op de landingsbaan, een groot onderhoud uitvoeren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkzaamheden aan het vliegtuig vastleggen naargelang het soort onderhoud en op basis van technische dossiers, boorddocumenten, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsschema, kwaliteitshandboek, werkkaarten, boorddocumenten, …)
- Houdt zich aan de constructeursinstructies
- Houdt zich aan de eigen bevoegdheden en de opgelegde procedures
- Identificeert het vliegtuigtype
- Bepaalt de werkmethode en werkvolgorde
- Overlegt met collega’s, leidinggevenden, deskundigen, …  Info block
Kennis van wettelijke voorschriften met betrekking tot vliegtuigonderhoud  Info block
De uitrusting, structuren (cellen, ...) en hydraulische, pneumatische en elektrische circuits van een luchtvaartuig demonteren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsschema, kwaliteitshandboek, werkkaarten, boorddocumenten, …)
- Opent panelen of demonteert onderdelen om achterliggende componenten te bereiken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van (de)montagetechnieken  Info block
Kennis van borgingstechnieken  Info block
De werking van uitrusting en circuits en de integriteit van de structuren controleren  Info block
- Controleert de staat van test- en diagnoseapparatuur (kalibratie-interval, …)
- Voert visuele en functionele controles en testen van vliegtuigonderdelen uit
- Sluit geijkte test- en diagnose-apparatuur aan en leest de meetwaarden of het foutgeheugen uit
- Gebruikt ingebouwde apparatuur (built-in devices) om elektrische en avionische problemen te lokaliseren en te analyseren
- Lokaliseert storingen en bepaalt de oorzaak ervan
- Controleert de aard en de staat van vliegtuigmaterialen en –structuren (slijtage, corrosie, barsten, spankracht, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, …)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van de algemene opbouwstructuur van een vliegtuig  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Defecte onderdelen en wisselstukken identificeren en aanvoeren (gecertificeerde reserveonderdelen, ...).  Info block
- Voorziet producten, wisselstukken en gereedschap voor de uitvoering van de opdracht
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van kwaliteitszorgsystemen (ISO, PART, AQAP, …)  Info block
Uitrusting, structuren en circuits opnieuw monteren, afstellen en hun werking controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsschema, kwaliteitshandboek, werkkaarten, boorddocumenten, …)
- Stelt de uitrustingen veilig voor het uitvoeren van onderhoud (mechanische onderdelen blokkeren, stroom en spanning uitschakelen, …)
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Herstelt of vervangt onderdelen
- Stelt opgegeven of gewenste parameters (opnieuw) in
- Controleert of het defect hersteld is
- Installeert nieuwe uitrustingen en sluit ze aan
- Test de werking van nieuwe uitrustingen
- Sluit de motorkap en tuigt inspectiepanelen voor snelle toegang op
- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
- Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van principes van stabiliteit  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van avionica  Info block
Kennis van motorcontrolesystemen  Info block
Kennis van brandstofmeetsystemen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Structuur en uitrusting van het vliegtuig op de landingsplaats inspecteren  Info block
- Voert een lijnonderhoud uit volgens een checklist
- Voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, vloeistofniveaus bijvullen, reinigen, ontvetten, beschermingsmiddelen aanbrengen, …)
- Volgt specifieke onderhoudsinstructies na een blikseminslag, harde landing, …  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van inspectietechnieken  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Registreert onderhoudsgegevens in onderhoudsschema’s, werkkaarten, boorddocumenten, …
- Stelt een defect report op voor elke conditie die de luchtwaardigheid van het vliegtuig kan aantasten
- Geeft een release to service voor zelf uitgevoerde werkzaamheden
- Controleert of alle onderhoudsopdrachten binnen de eigen bevoegdheid conform de richtlijnen zijn uitgevoerd en tekent werkkaarten af
- Meldt technische problemen aan de verantwoordelijke
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)  Info block
Kennis van wettelijke voorschriften met betrekking tot vliegtuigonderhoud  Info block
Kennis van luchtwaardigheidsvoorschriften  Info block
Kennis van kwaliteitszorgsystemen (ISO, PART, AQAP, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan vliegtuigen:
Gevechtsvliegtuigen  Info block
Helikopters  Info block
Lichte vliegtuigen (-5,7 ton)  Info block
Passagiersvliegtuigen  Info block
Sportvliegtuigen  Info block
Ultralichte vliegtuigen (ULM)  Info block
Verkenningsvliegtuigen  Info block
Vrachtvliegtuigen  Info block
Watervliegtuigen  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van vliegtuigen  Info block
Werken aan aandrijvingssystemen:
Straalmotoren  Info block
Turbopropellers  Info block
Zuigermotoren  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van zuigermotoren  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van turbinemotoren  Info block
Werken aan:
Bewegende onderdelen (stuurinrichting, landingsgestel, remmen, ...)  Info block
Boordinstallaties (brandstof, hydraulica, airconditioning, brandbestrijdingsmaterieel, ...)  Info block
Componenten van hydraulische, pneumatische en vacuümsystemen (APU, compressoren, accumulatoren, reservoirs, drukcontrole, …)  Info block
Elektrische uitrusting  Info block
Elektronische instrumenten en cabine-uitrusting (amusementsuitrusting, ...)  Info block
Onderdelen van krachtbronnen (uitlaatsecties, luchtzuigers, filters, start- en ontstekingssystemen, hulpaggregaten, motorcontrolesystemen, …)  Info block
Structuurelementen (vleugels, romp, ...)  Info block
Vlieguitrusting (instrumenten, radionavigatie, ...)  Info block
Inspecties van of onderhoudsoperaties aan een vliegtuig uitvoeren volgens een inspectieprotocol:
Inspectie tijdens de vlucht of op de landingsplaats (vóór de vlucht, transit, dagelijks, ...)  Info block
Wekelijkse inspectie  Info block
Klein onderhoud (check A)  Info block
Groot onderhoud (check B)  Info block
Groot onderhoud (check C en D)  Info block
Uitrusting reviseren en op punt stellen (gespecialiseerde werkplaatsen)  Info block
De conformiteit van een interventie verifiëren of de goedkeuring geven om een vliegtuig opnieuw in dienst te nemen, met een vergunning:
PART 66 A (lijnonderhoud, uitsluitend eigen werkzaamheden)  Info block
PART 66 B1 (lijnonderhoud met inbegrip van werkzaamheden aan de constructie, de voortstuwingsinstallatie en mechanische en elektrische systemen)  Info block
PART 66 B2 (lijnonderhoud van elektronische en elektrische systemen van vliegtuigen en helikopters)  Info block
PART 66 C (grondig onderhoud op het gehele vliegtuig)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren aan boord of op de landingsplaats:
Bevoorrading (energie, lucht, water)  Info block
Geleiding (vertrekbegeleiding, vergrendelen van het vliegtuig, ...)  Info block
- Assisteert bij het verslepen en taxiën van vliegtuigen
- Gebruikt hulpmiddelen om vliegtuigen op te heffen en te schragen
- Positioneert vliegtuigen en dokt ze in
- Waterpast en weegt vliegtuigen
- Berekent balanslimieten
- Bevoorraadt het vliegtuig volgens de procedures (brandstof, water, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor de luchthaven  Info block
Kennis van tankprocedures  Info block
Kennis van gebaren voor de communicatie met het personeel van de start- en landingsbaan  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Rolbrug  Info block
Cabine-uitrusting controleren en herstellen  Info block
- Herstelt en vervangt cabinetoebehoren (zetels, bagagerekken, gordels, reddingsvesten, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van (de)montagetechnieken  Info block
Militaire uitrusting, materieel en wapensystemen controleren en gebruiksklaar houden  Info block
De structuur van een vliegtuig (romp, vleugels, ...) onderhouden of wijzigen (anticorrosiebehandeling, aanpassing aan omstandigheden, ...)  Info block
- Brengt corrosiewerende en andere beschermende producten aan
- Herstelt en vervangt onderdelen van de romp (deuren en plakkaten van interne compartimenten)  Info block
Kennis van plaatwerk  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van oppervlaktebehandelingsprocedés  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
De technische documentatie van een vliegtuigonderhoudsatelier actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Houdt onderhoudsplannen, instructieboeken, … up-to-date (technologische ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf gespecialiseerd in luchtvaartactiviteiten  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Luchttaxibedrijf  Info block
Vliegclub  Info block
Vliegtuigbouwer  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Luchtvaart  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In ploegen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in luchtvaartmaatschappijen, de onderhoudsafdeling van een vliegclub, dienstverlenende bedrijven voor luchtvaarttechnisch onderhoud of het leger, in samenwerking met bemanning, klanten en andere afdelingen (technische, kwaliteits- en logistieke diensten). Soms maak je verplaatsingen of ben je meerdere dagen of maanden van huis (leger, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (lichte vliegtuigen, commerciële luchtvaart, leger, ...) en de organisatie. Soms werk je volgens flexibele of onderbroken werkuren (landingsplaatsen), in ploegen en wachtdiensten, in openlucht (landingsbaan), in een vliegtuigloods, in een werkplaats of op vliegdekschepen, en in moeilijke posities (bereikbaarheid van installaties). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, werkkledij, hoofdtelefoon, handschoenen, veiligheidsbril, fluorescerende vest, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Luchtvaartuigen onderhouden en herstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is iedere bevoegdheid tot het verrichten van onderhoudstaken igebonden aan het bezit van de juiste licentie volgens wettelijk bepaalde opleidingsvoorwaarden. Leden van de certifying staff (gelegitimeerd om onderdelen of het volledige vliegtuig luchtwaardig te verklaren) moeten in het bezit zijn van een overeenkomstige PART 66 licentie (A, B1, B2 of C).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7232