Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-12-13
I160301  Info block
Werf-, landbouw- en hefmachines onderhouden en herstellen  Info block
Andere benamingen
Diagnose- en interventiemedewerker landbouwmechanisering (m/v)  Info block
Hersteller van landbouwmachines (m/v)  Info block
Hulpmecanicien bouwplaats- en landbouwmachines (m/v)  Info block
Hulpmecanicien werf-, landbouw- en hefmachines (m/v)  Info block
Hulpmecanicien zware havenvoertuigen (m/v)  Info block
Landbouwmecanicien (m/v)  Info block
Mecanicien gemotoriseerde laad- en losuitrusting (m/v)  Info block
Mecanicien gemotoriseerde landbouwmachines (m/v)  Info block
Mecanicien gepantserde voertuigen (m/v)  Info block
Mecanicien-hersteller bosbouwmachines (m/v)  Info block
Mecanicien-hersteller bosbouwmaterieel (m/v)  Info block
Mecanicien-hersteller hef- en laad- en losmachines (m/v)  Info block
Mecanicien-hersteller landbouwmaterieel (m/v)  Info block
Mecanicien-hersteller werfmachines (m/v)  Info block
Mecanicien landbouwmachines (m/v)  Info block
Mecanicien werf- en bouwplaatsmachines (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien bouwplaats- en landbouwmachines (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien werf- en bouwplaatsmachines (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien werf-, landbouw- en hefmachines (m/v)  Info block
Onderhoudsmecanicien zware havenvoertuigen (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker laad- en losmaterieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus bouwmaterieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus bouwplaats- en landbouwmachines (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus landbouwmaterieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus werfmaterieel (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus zware havenvoertuigen (m/v)  Info block
Servicetechnieker werf-, landbouw- en hefmachines (m/v)  Info block
Technieker burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Technieker heftrucks (m/v)  Info block
Technieker landbouwvoertuigen (m/v)  Info block
Werfmecanicien (m/v)  Info block
Werkplaats- en werfmecanicien bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Technieker werf-, landbouw- en hefmachines (m/v)  Info block
Definitie
Herstelt en reviseert landbouw-, werf-, hef- en laad- en losmachines en -materieel, volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving.
Een bijkomende activiteit kan zijn: herstellingen ter plaatse uitvoeren (op landbouwterreinen, werven, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De aard van de interventie bepalen op basis van technische dossiers en aanwijzingen van deskundigen en klanten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, werkfiches, onderhoudsschema, …)
- Overlegt met de leidinggevende, klanten, deskundigen, …
- Identificeert en inspecteert de machine
- Interpreteert de symptomen die de klant beschrijft
- Bepaalt de werkmethode
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Geeft klanten advies over herstellingen, materialen, accessoires, …
- Legt producten, gereedschap en materiaal klaar  Info block
Kennis van automechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Machineonderdelen controleren en assembleren vóór aflevering (mechanische of hydraulische transmissie, veiligheidsuitrusting, stabilisator, ...)  Info block
- Controleert machineonderdelen aan de hand van referentietabellen (toleranties, ruwheden, …)
- Gebruikt meetinstrumenten (schuifpasser, micrometer, …)
- Assembleert uitrustingen, monteert ze op de machine en stelt ze af
- Test de werking van veiligheidsvoorzieningen (controlelampen, noodstopbedieningen, alarmen, …)
- Test de werking van hydraulische, pneumatische, elektrische en elektronische uitrustingen  Info block
Kennis van (de)montagetechnieken  Info block
Kennis van borgingstechnieken  Info block
Kennis van automechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De uitrusting onderhouden (motoren, hydraulische installaties, mechanismen, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert onderhoudswerkzaamheden uit (vloeistofniveaus bijvullen, reinigen, ontvetten, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Onderhoudt stroomkringen en laad- en ontstekingskringen (lampen, behuizing, zekeringen, kabels, bougies, …)
- Controleert de werking van de lichten en de signalisatie en stelt de lichten manueel af
- Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
- Lijnt de wielen uit met behulp van een uitlijntoestel
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …)  Info block
Kennis van automechanica  Info block
Kennis van elektrische uitrustingen (circuits, wisselstroomgenerator, ...)  Info block
Kennis van elektronische uitrustingen  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werking van de uitrusting en de conformiteit van hydraulische en pneumatische circuits controleren
Technische oplossingen bepalen voor de herstelling  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, werkfiches, onderhoudsschema, …)
- Voert een functionele test uit van werk- en rijbewegingen
- Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, lekkage, …
- Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
- Zoekt een storing in een elektrische kring door uitsluiting van mogelijke oorzaken (kabelbreuk, slecht contact, …)
- Sluit geijkte test- en diagnoseapparatuur aan en leest de meetwaarden of het foutgeheugen uit (compressietest, remmentest, olietest, lekkentest, …)
- Bepaalt acties aan de hand van waarnemingen en meetresultaten  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektrische uitrustingen (circuits, wisselstroomgenerator, ...)  Info block
Kennis van elektronische uitrustingen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Defecte onderdelen vervangen of herstellen (onderdelen van motoren, thermische of hydraulische installaties, pompen, regelorganen, ...)  Info block
- Herstelt of vervangt de onderdelen van verbrandingsmotoren (cilinders, zuigers, drijfstang, krukas, vliegwiel, nokkenas, kleppen, …)
- Herstelt of vervangt onderdelen van hydraulische, pneumatische, elektrische of elektronische uitrustingen
- Herstelt of vervangt de onderdelen van het koelsysteem (radiator, expansietank, waterpomp, ventiel, thermostaat, …)  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een motor  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een airconditioningsysteem  Info block
Kennis van elektronische uitrustingen  Info block
Kennis van automechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Motoren, mechanismen, veiligheidsuitrusting, ... testen en afstellen  Info block
- Stelt motor- en machineonderdelen af of regelt ze bij (kleppen, injectoren, hydraulische en pneumatische uitrustingen, transmissie, hydrostatische aandrijving, … )
- Stelt verbrandingsmotoren af op basis van een emissiediagnose
- Regelt de druk van onderdelen bij (hijsdruk, spreaderfuncties, wiellagers, remmen, …)
- Voert na de herstelling een testrit uit of draait proef met de machine
- Geeft de machine pas vrij voor gebruik als alle opgemerkte defecten hersteld zijn  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een motor  Info block
Kennis van automechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Vult een onderhoudsverslag in (voor facturatie, verduidelijking van uitgevoerde werkzaamheden, melding van terugkerende problemen, …)
- Vult de onderhoudsfiche van de machine aan
- Beschrijft nieuwe of aangepaste uitrustingen in de technische documentatie
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Merkt de nood aan onderhoud op
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan motoren:
Aardgas  Info block
Benzine  Info block
Biobrandstof (Diester, ...)  Info block
Diesel  Info block
Elektrisch  Info block
LPG  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Mobiele kraan  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs G  Info block
Werken aan materieel:
Bosbouwmaterieel (velmachine, maaimachine, forwarder, ...)  Info block
Hef-, laad- en losmaterieel (heftruck, autoporteur, telescopische arm, hoogwerker, kraan, rolbrug, ...)  Info block
Landbouwmaterieel (tractoren, werktuigen voor aanplanten, teeltbescherming, hooien, ...)  Info block
Machines voor mijnbouw  Info block
Werfmaterieel (nivelleerder, graafmachine, bulldozer, delfmachine, rupsvoertuig, ...)  Info block
Werken aan voertuigen:
Gepantserde voertuigen en machines  Info block
Zware havenvoertuigen (straddle carrier, reach stacker, terminal tractor, …)  Info block
Bijkomende uitrusting installeren (cabines, aandrijvingen, comfort- of beschermingsinrichting, ...)  Info block
Kennis van (de)montagetechnieken  Info block
Kennis van elektrische uitrustingen (circuits, wisselstroomgenerator, ...)  Info block
Kennis van elektronische uitrustingen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Onderdelen of wisselstukken bewerken  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, …)
- Voert metaalbewerkingen uit (draaien, frezen, boren, zagen, slijpen, snijbranden, …)
- Bouwt onderdelen samen (lassen, solderen, bouten, klinken, lijmen, kitten, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Gerecupereerde bestanddelen en vloeistoffen sorteren en naar de behandelings- of opslagzones brengen (batterijen, koolwaterstoffen, smeermiddelen, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Herstellingen ter plaatse uitvoeren (op een landbouwterrein, langs de weg, ...)
Een machine slepen (werfmachine, landbouwmachine, ...)  Info block
- Verrijdt de machine indien mogelijk naar een geschikte plaats
- Brengt signalisatie aan bij gevaarlijke situaties
- Beveiligt de machine en geeft ze pas vrij na de werkzaamheden
- Gebruikt sleep- of hijsmateriaal voor het slepen of verplaatsen van de machine  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de wegcode  Info block
De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten  Info block
- Stemt de planning af op de organisatie van de werkplaats en de prioriteiten
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Plaatst tijdig bestellingen  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken  Info block
- Berekent benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren
- Schat of berekent de kosten
- Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten in de werkplaats, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, …
- Schat de schade na een ongeval  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bedrijf voor landbouwwerkzaamheden, parken en tuinen  Info block
Bedrijf voor materieelverhuur  Info block
Concessiehouder  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Garage  Info block
KMO  Info block
Landbouwbedrijf  Info block
Landbouwcoöperatie  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Goederenbehandeling  Info block
Handel  Info block
Landbouw  Info block
Onderhoud  Info block
Transport en logistiek  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ateliers voor herstellingen, garages, concessiehouders, defensie, ... in contact met klanten en andere betrokkenen. Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de machines (werfmachines, landbouwmachines, laad- en losmachines, ...) en de organisatie (klein bedrijf, concessiehouder, landbouwbedrijf, bouwbedrijf, ...). Je werkt soms in het weekend of hebt te maken met seizoensgebonden variaties (landbouw). Soms werk je in moeilijke houdingen. Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Werf-, landbouw- en hefmachines onderhouden en herstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder gelden voor de uitoefening van dit beroep als zelfstandige specifieke vereisten betreffende de beroepsbekwaamheid (K.B. van 21/12/2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7231, 7233