Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1202  Info block
Apotheek  Info block
Andere benamingen
Apotheker (m/v)  Info block
Apotheker-scheikundige in het leger (m/v)  Info block
Apotheker-titularis (m/v)  Info block
Adjunct-apotheker (m/v)  Info block
Ziekenhuisapotheker (m/v)  Info block
Apotheker-verdeler (m/v)  Info block
Definitie
Verstrekt farmaceutische producten en vervaardigt farmaceutische bereidingen voor klanten/patiënten volgens het medisch voorschrift of de individuele vraag. Kan advies verlenen, andere producten verkopen (parafarmacie, medisch materiaal, orthopedisch materiaal, ...). Kan tussenkomen in het kader van opleidingsacties. Kan een team coördineren, een apotheek of een dienst leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van master in de farmacie. Om de activiteit in ziekenhuisinstellingen uit te voeren, is het specialisatiediploma ziekenhuis- en openbare apotheek vereist. Bijkomende opleidingen (universitair diploma orthopedie, sterilisatie, master farmaceutische verdeling, ...) kunnen vereist zijn. Aanwerving in openbare ziekenhuisinstellingen na examen op grond van diploma's. De inschrijving op de ledenlijst van de Orde van Apothekers is verplicht. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in apotheken of zorgvoorzieningen, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met voorschrijvende artsen, zorgverleners, kaderleden in de gezondheidssector, leveranciers, ... Soms werk je tijdens het weekend en in wachtdiensten.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Apotheek  Info block
Farmaceutische groothandel  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De ontvankelijkheid van het voorschrift controleren
Onverenigbaarheden, tegenindicaties, ... identificeren en indien nodig de voorschrijvende arts contacteren  Info block
De voorwaarden voor aflevering van geneesmiddelen controleren  Info block
De strategische doelstellingen van een organisatie bepalen  Info block
De geneesmiddelen verstrekken aan de persoon met zorgbehoefte of aan de zorgverlener
Informeren over de voorgeschreven behandeling  Info block
Administratieve taken opnemen
Geneesmiddelenverstrekking in het orderboek, het register van verdovende middelen, ... opvolgen  Info block
Het personeel technisch ondersteunen  Info block
Farmaceutische bereidingen uitvoeren  Info block
Leveringen controleren  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
Herbevoorrading opstarten  Info block
Stock- en bevoorradingsbeheer  Info block
Goede praktijken van ziekenhuisapotheek  Info block
Richtlijnen van de goede officinale farmaceutische praktijkvoering  Info block
Statistische analyse  Info block
Classificatie van geneesmiddelen  Info block
Wetgeving over volksgezondheid  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Cytotoxische geneesmiddelen  Info block
Sondevoeding  Info block
Radiofarmaceutische bereidingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verdeeltrajecten van medische gassen controleren  Info block
Geneesmiddelenbewaking organiseren en toepassen  Info block
Meewerken aan klinische proeven  Info block
Geneesmiddelenbewaking  Info block
Vigilantie traject  Info block
Werken op een (centrale) sterilisatiedienst  Info block
Apotheek voor intern gebruik  Info block
Producten of diensten verkopen  Info block
Een klant of een publiek adviseren  Info block
Medisch materiaal  Info block
Paramedisch materiaal  Info block
Orthopedisch materieel  Info block
Commerciële gesprekstechnieken  Info block
Fytotherapie  Info block
Homeopathie  Info block
Sensibiliserings- en preventieacties organiseren voor het publiek (diabetes, hoge bloeddruk, ..)  Info block
Administratief beheer uitvoeren  Info block
Boekhouding beheren  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Administratief beheer  Info block
Acties voor personeelsbeheer opzetten  Info block
Sociale wetgeving  Info block
Opleidingen geven  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2262