Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
J130101  Info block
Polyvalent personeel in zorginstellingen  Info block
Andere benamingen
Logistiek assistent in een ziekenhuis (m/v)  Info block
Logistiek helper ziekenhuis (m/v)  Info block
Centrale sterilisatieassistent (m/v)  Info block
Logistiek helper in verzorgingsinstellingen (m/v)  Info block
Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen (m/v)  Info block
Ziekenhuismedewerker (m/v)  Info block
Medewerker intern patiëntenvervoer (m/v)  Info block
Logistiek assistent in verzorgingseenheden en/of spoeddiensten (m/v)  Info block
Logistieke hulp in een rusthuis (m/v)  Info block
Logistieke hulp in leefgemeenschappen (m/v)  Info block
Logistiek medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid (m/v)  Info block
Polyvalent medewerker in zorginstellingen (m/v)  Info block
Definitie
Reinigt de gemeenschappelijke delen van één of meerdere diensten in zorginstellingen en staat in voor het onderhoud van de leefomgeving van de personen met een zorgbehoefte. Werkt volgens de hygiëne- en netheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: voor de eet- en drankbedeling van personen met een zorgbehoefte instaan (maaltijden, vieruurtjes, ...), personen met een zorgbehoefte in de zorginstelling vervoeren en het medisch-chirurgisch materiaal steriliseren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De inhoud van de schoonmaakkar controleren
De schoonmaakproducten klaarmaken  Info block
- Vult de materieelwagen aan
- Gebruikt chemische producten (zuren, soda, oplosmiddelen, …)  Info block
De kamers en de sanitaire voorzieningen schoonmaken, ontsmetten en opruimen  Info block
- Waakt over de orde en netheid in de kamers
- Reinigt droog en/of nat
- Schikt voorwerpen terug op hun plaats
- Hanteert een opmaaktechniek volgens het soort bed en beddengoed
- Reinigt en ontsmet materieel (wasbekkens, bedpannen, …)
- Verzorgt planten en controleert de versheid van fruit en bloemen
- Bergt kleding en ander textiel op
- Helpt de kamer voor nieuwe personen met een zorgbehoefte voorbereiden
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
De gemeenschappelijke delen onderhouden en schoonmaken  Info block
- Gebruikt een reinigingstoestel
- Vult de verbandkamer aan
- Ruimt de keuken van de eenheid op (kasten, koelkast, vaat, …)
- Sorteert afval en wegwerpmaterialen
- Reinigt het materiaal vooraleer het op te bergen  Info block
Kennis van bioschoonmaaktechnieken  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Gegevens registreren (observaties, incidenten, ...)  Info block
- Brengt administratieve gegevens volgens de richtlijnen van de verpleegkundige in
- Bereidt dossiers voor en sluit ze af
- Brengt dossiers, formulieren en stukken naar de diverse diensten of klasseert ze
- Verdeelt de post op de eenheid
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Woont teamvergaderingen bij  Info block
Basiskennis terminologie gezondheidszorg  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen op een dienst:
Operatiekwartier  Info block
Isoleerkamer  Info block
Mortuarium  Info block
Recovery room  Info block
Kennis van behandelingsprocedures ziekenhuislinnen  Info block
Tussenkomen op een dienst:
Linnenkamer  Info block
- Sorteert het wasgoed volgens textielsoort
- Stelt het programma van een was-, droog-, of plooimachine in
- Controleert het linnen op slijtage
- Maakt een inventaris van linnen en producten op
- Verdeelt het wasgoed aan de hand van namen of nummers
- Vult de linnenkar aan  Info block
Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen  Info block
Kennis van behandelingsprocedures ziekenhuislinnen  Info block
Tussenkomen op een dienst:
Centrale sterilisatiedienst  Info block
- Plaatst het materiaal in de industriële vaatwasmachines of sterilisatietoestellen en stelt het programma in
- Controleert de werking van de machines en het verloop van het sterilisatieproces
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden  Info block
Kennis van ontsmettings-/sterilisatieprocedures van medisch-chirurgisch materiaal  Info block
Voor de eet- en drankbedeling van personen met een zorgbehoefte instaan (maaltijdborden aannemen, aanpassen, verdelen, bedienen, ...)  Info block
- Past het verdeelsysteem toe
- Bereidt warme dranken
- Bereidt de maaltijdkarren voor en ruimt ze op
- Sorteert afval en etensresten volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren  Info block
- Helpt bij de opname en het ontslag uit de voorziening (bagage in- en uitladen, …)
- Helpt bij het eten en drinken, behalve bij sondevoeding en slikstoornissen
- Voert een gesprek over alledaagse onderwerpen
- Helpt de verpleegkundige en zorgkundige bij het tillen en positioneren van de persoon met een zorgbehoefte
- Hanteert materieel (ziekenhuisbed, patiëntenlift, medische matras, ...)
- Stemt de begeleidingsstijl af op de eigenheid van de persoon met een zorgbehoefte (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, ...)
- Houdt rekening met de wensen en de mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte
- Past taalgebruik aan de persoon met een zorgbehoefte aan
- Stimuleert tot zelfredzaamheid
- Herkent problemen van fysieke, psychische of sociale aard
- Signaleert problemen aan de verpleegkundige  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De persoon met een zorgbehoefte naar de betrokken dienst brengen
Het materieel onderhouden  Info block
- Informeert zich over de wijze van vervoer bij de verpleegkundige
- Verwittigt de verpleegkundige bij het ophalen en terugbrengen van de persoon met een zorgbehoefte
- Hanteert een rolstoel, brancard of ziekenhuisbed of begeleidt te voet
- Voert tijdens het transport een gesprek en stelt de persoon met een zorgbehoefte gerust
- Raadpleegt de verpleegkundige indien de persoon met een zorgbehoefte zich niet in de vereiste transportvoorwaarden bevindt
- Meldt defecten van het materieel aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van eigenschappen van de patiëntenvervoersuitrusting (bed, rolstoel, ...)  Info block
Kennis van methodes voor het reinigen van rolstoelen  Info block
Het medisch-chirurgisch materiaal van een dienst ontvangen
De opvolgdocumenten bijwerken (datum, batchnummer, verwijzing naar het sterilisatietoestel, ...)  Info block
- Haalt het materieel en de instrumentensets op in de operatiekwartieren en/of eenheden
- Sorteert het opgehaalde materieel en demonteert de instrumentensets aan de hand van handleidingen
- Controleert de volledigheid van een set
- Spoelt het materieel af en verwijdert het grof vuil in de daartoe bestemde zonde
- Meldt ontbrekend materiaal of defecten aan de verantwoordelijke  Info block
De bestellingen van steriel materieel voorbereiden (sets samenstellen, ...)
Steriel materieel over de zorgeenheden, de operatiekwartieren, ... verdelen  Info block
- Volgt de handleiding voor het samenstellen van de sets
- Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
- Voorziet de steriele sets van een etiket
- Levert in dringende gevallen medische instrumenten uit steriele sets en stelt de set nadien opnieuw samen  Info block
Kennis van verpakkingsprocedures van medisch-chirurgisch materiaal  Info block
Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze activiteiten begeleiden  Info block
- Doet voorstellen voor het uitvoeren van activiteiten
- Houdt rekening met de mogelijkheden en de wensen van de persoon met een zorgbehoefte  Info block
De eenheid bij het transport van medisch materiaal ondersteunen  Info block
- Haalt medicatie af in de apotheek
- Brengt door de verpleegkundigen of laboranten geïdentificeerde stalen naar het laboratorium
- Haalt het steriel verzorgingsmateriaal en medische toestellen af en brengt ze terug  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Defensie  Info block
Schoonmaak  Info block
Welzijnszorg  Info block
Nachtwerk  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ziekenhuizen, klinieken, woonzorgvoorzieningen, revalidatiecentra, ... en komt in contact met verschillende diensten (verzorging, keuken, linnen, onderhoud, ...). Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in ploegen, tijdens het weekend en op feestdagen.
Als logistiek assistent werk je in een zorginstelling steeds met en onder toezicht van het verzorgend en verplegend personeel.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Polyvalent personeel zorginstellingen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor dit beroep als ondersteuning van een verpleegkundige equipe voldoen aan de voorwaarden in het Ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent en de wijzigingen in het Ministerieel Besluit van 27 april 2007.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5329, 9112, 9412