Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1303  Info block
Medisch-technische assistentie  Info block
Andere benamingen
Assistent medische beeldvorming (m/v)  Info block
Assistent radiologie (m/v)  Info block
Medewerker tandheelkunde (m/v)  Info block
Radiologisch assistent (m/v)  Info block
Assistent-audioprothesist (m/v)  Info block
Tandartsassistent (m/v)  Info block
Assistent in een medische praktijk (m/v)  Info block
Medisch-technisch assistent (m/v)  Info block
Medisch-technisch assistent audioprotheses (m/v)  Info block
Technisch assistent installatie medisch materiaal (m/v)  Info block
Interventietechnicus beademingstoestellen (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt de medisch-technische elementen voor op de handelingen van de arts. Verzorgt de medisch-administratieve opvolging van de patiënten-/klantendossiers. Kan technische ondersteuning bieden aan de arts bij de verzorging. Kan medisch materiaal bij particulieren thuis installeren (ademhalingstoestel, voedingsopnamepomp, ...). Kan het administratieve beheer van de structuur uitvoeren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk vanaf het diploma middelbaar onderwijs. De beroepen tandartsassistent en assistent-audioprothesist zijn toegankelijk met een werkopleiding. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in tandartspraktijken, radiologiepraktijken, laboratoria voor audioprotheses, zorginstellingen, ... in contact met de patiënten. Het beroep kan de hantering van risicoproducten met zich meebrengen (infectiekiemen, X-stralen, ...) Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker, schort...) kan vereist zijn.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Tandartspraktijk  Info block
Centrum voor medische beeldvorming  Info block
Gezondheidscentrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Laboratorium voor medische analyse  Info block
Laboratorium voor audioprotheses  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met zorgbehoefte ontvangen en informeren over openingsuren, afspraken maken, het onderzoek, ...  Info block
De arts op de hoogte houden van de activiteiten  Info block
Afspraken inplannen naar type onderzoek en urgentie  Info block
Personen met een zorgbehoefte ontvangen  Info block
Medisch-administratieve dossiers actualiseren  Info block
De medisch-technische elementen ontsmetten, identificeren, verpakken (afdrukken, elementen voor prothesen, ...) en naar de betreffende dienst sturen  Info block
De medisch-technische elementen ontvangen
De arts en persoon met zorgbehoefte informeren met het oog op interventie  Info block
De werking van de toestellen controleren
De onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke informeren bij problemen  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
Bestellingen opmaken  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
Medische terminologie  Info block
Administratief beheer  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Sterilisatietechnieken  Info block
Protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Bewerkingsprocedures voor afval  Info block
Sterilisatie  Info block
Bioschoonmaaktechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het materiaal, de producten voorbereiden volgens de aanwijzingen van de arts en de aard van de interventie  Info block
Tandverzorgingstechnieken  Info block
Gehooraandoeningen  Info block
De tandarts assisteren tijdens de ingreep (aangeven van de instrumenten, ...)  Info block
Orthodontie  Info block
EHBO  Info block
Het materiaal en de instrumenten steriliseren en verpakken (sets samenstellen, in zakjes doen, ...)  Info block
De personen met zorgbehoefte sensibiliseren en adviseren over mond-, tandhygiëne en het onderhoud van tandprothesen  Info block
Oogtests, gehoortests uitvoeren tijdens de medische consultaties en de informatie doorsturen naar de preventiearts  Info block
Een klant of een publiek adviseren  Info block
Producten of diensten verkopen  Info block
Technieken voor het monteren van gehoorprotheses  Info block
Medisch materiaal en toestellen thuis installeren (ziekenhuisbed, beademingstoestel, ...)
De werking uitleggen aan de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Benodigdheden voor radiologie voorbereiden en radiologische opnames ontwikkelen  Info block
Dosimetrie  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Classificatie
ISCO-08-code:2240, 3211, 3251, 3252, 3256, 5329