Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1304  Info block
Kinderverzorging  Info block
Andere benamingen
Medewerker kinderverzorging (m/v)  Info block
Definitie
Verzorgt kinderen van nul tot vijftien jaar, begeleidt hen bij de dagelijkse handelingen en staat in voor hun hygiëne en comfort om bij te dragen tot hun welzijn en hun ontwikkeling.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma hulp in de kinderverzorging. Bijkomende opleidingen (pijnbehandeling, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in zorginstellingen (ziekenhuis, kliniek, ...), opvangstructuren (crèche, kinderopvang, ...), in contact met de kinderen en hun familie en binnen een pluridisciplinair team (kinderverzorgster, vroedvrouw, opvoeder, ...). Het beroep kan variëren naargelang het soort organisatie (kraamafdeling, crèche, ...) en het soort publiek (gezonde, zieke, gehandicapte kinderen). Het beroep kan worden uitgeoefend met flexibele of onderbroken werkuren, in shifts, tijdens het weekend, 's nachts en kan wachtdiensten in een ziekenhuismilieu inhouden.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst  Info block
Eten klaarmaken en het kind eten en eventueel medicijnen volgens het voorschrift geven  Info block
Het kind verzorgen
Veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind aan de kinderverzorgers, ouders, ... signaleren  Info block
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en groepsregels  Info block
Samenwerken met alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel te realiseren  Info block
De activiteiten opvolgen  Info block
Lokalen onderhouden  Info block
De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren  Info block
Kinderziektes  Info block
Kinderpsychologie  Info block
Persoonsverzorging  Info block
Psychomotoriek  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Diëtiek  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken op een kraamafdeling  Info block
Kinderchirurgie  Info block
Neonatologie  Info block
Pediatrie  Info block
Kinderpsychiatrie  Info block
Verloskunde  Info block
Psychiatrische aandoeningen  Info block
Behandelingsvoorschriften van kinderen op de dienst neonatalogie  Info block
Verzorgingsvoorschriften voor en na operaties  Info block
De verloskamer en het materiaal vorbereiden voor de opvang en het onderzoek van de baby
Het verzorgingsteam helpen bij de geboorte  Info block
Protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
De moeder begeleiden bij hun eerste handelingen (aan de borst leggen, flesje geven, de baby wassen, luier verversen, ...)  Info block
De klinische toestand van een kind opvolgen
Het verzorgingsteam informeren indien nodig  Info block
Ontwikkelingsactiviteiten voorstellen en animeren
Bij valpartijen, ruzies, ... ingrijpen  Info block
Biometrische metingen uitvoeren bij een kind (gewicht, lengte, ...)
De informatie meedelen aan het medisch team  Info block
Het materiaal en de medische instrumenten sorteren naargelang de behandeling (sterilisatie, vernietiging, ...)  Info block
Sterilisatietechnieken  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3221