Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
J130501  Info block
Ziekenwagens besturen  Info block
Andere benamingen
Ambulancier (m/v)  Info block
Ambulancier dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) (m/v)  Info block
Ziekenhuisambulancier (m/v)  Info block
Hulpambulancier (m/v)  Info block
Ziekenwagenchauffeur (m/v)  Info block
Ziekenwagenchauffeur voor zittend vervoer (m/v)  Info block
Bestuurder-ambulancier (m/v)  Info block
Bestuurder-ambulancier dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) (m/v)  Info block
Chauffeur-ziekenhuisambulancier (m/v)  Info block
Dringende geneeskundige hulpverlener (DGH) (m/v)  Info block
Ziekendrager (m/v)  Info block
Hulpverlener (m/v)  Info block
Niet-dringend ziekenvervoerder (m/v)  Info block
Ambulancier van een 100- of 112-ziekenwagen (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor het medisch vervoer of de begeleiding van personen naar zorgvoorzieningen (personen met een zorgbehoefte, gewonden of slachtoffers van een ongeval, ...). Handelt volgens de hygiëne-, comfort- en veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: personen in noodsituaties vervoeren en EHBO verlenen (hartmassage, beademing, ...), nevenacties of -opdrachten verrichten (administratieve formaliteiten, collectief vervoer van een bepaald publiek, operaties voor humanitaire bijstand, ...) en een team coördineren of een structuur leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de ziekenwagenuitrusting controleren
Storingen vaststellen en aan de verantwoordelijke of de technicus melden  Info block
- Controleert de inhoud van de ziekenwagen aan de hand van een checklist
- Test de communicatiemiddelen aan boord van het voertuig  Info block
Kennis van controleprocedures voor medisch-verpleegkundig materiaal en uitrustingen  Info block
De persoon met een zorgbehoefte in de ziekenwagen volgens de medische richtlijnen installeren
Aan de persoon met een zorgbehoefte bijstand verlenen  Info block
- Houdt zich aan de procedures voor het uitvoeren van interventies
- Stelt vragen aan of over de persoon met een zorgbehoefte
- Past hef- en tiltechnieken bij personen toe
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
Kennis van technieken voor patiënthandling  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Medisch-administratieve verrichtingen voor de persoon met een zorgbehoefte uitvoeren
Facturatie- en inningsverrichtingen uitvoeren  Info block
- Geeft inlichtingen over de persoon met een zorgbehoefte aan de ontvangende dienst (ziekenhuis, spoeddienst, woonzorgcentrum, …)
- Stelt rapporten op
- Houdt gegevens bij over de uitvoering (vertrekuur, kilometers, interventie, …)
- Geeft alle gegevens voor facturatie aan de boekhouding door  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt contact met de dispatching of de dienst 100
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Gebruikt coderingen (NATO-alfabet, …)
- Communiceert met andere hulpverleners tijdens gemeenschappelijke interventies
- Houdt zich aan de richtlijnen van de organisatie  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
Kennis van communicatiesystemen  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De sanitaire cel van de ziekenwagen reinigen, ontsmetten en opruimen
Het afval sorteren  Info block
- Desinfecteert de ruimte, de instrumenten, … na elke interventie
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Vervangt het bevuilde linnen
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Maakt het materieel en de uitrusting inzet klaar (verbandkoffer, brancard, rolstoel, AED, zuurstofflessen, …)
- Plaatst het materieel en de uitrusting op de voorziene plaats in de ziekenwagen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van ziekenhuishygiëne  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen aan boord van een ziekenwagen:
Dringend ziekenvervoer van een ziekenhuis, een kruisvereniging of een privédienst  Info block
Dringend ziekenvervoer van de openbare hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)  Info block
- Volgt onmiddellijk een interventieoproep van de dienst 100 op
- Bestuurt een prioritair voertuig
- Studeert het stratenplan van een zone uit het hoofd
- Beoordeelt de toestand van het slachtoffer (bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop)
- Dient de eerste zorgen toe aan slachtoffers (voor de ademhaling zorgen, bloedingen stelpen, snelverband aanleggen, brandwonden behandelen, eerste hulp verlenen bij mensen in shock en bij botbreuken, gevolgen van vergiftiging bestrijden en het slachtoffer verplaatsen)
- Roept MUG-bijstand in indien nodig en beperkt manipulatie van het slachtoffer tot een minimum
- Begeleidt tijdens het vervoer het slachtoffer in de sanitaire cel van de ziekenwagen  Info block
Kennis van reglementering inzake dringende medische hulp  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Kennis van urgentiegraden  Info block
Kennis van kaartlezen  Info block
Tussenkomen aan boord van een ziekenwagen:
Niet-dringend (liggend) ziekenvervoer  Info block
Zittend ziekenvervoer  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Brevet hulpverlener-ambulancier (100-badge)  Info block
Eerste hulp  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Het medisch-verpleegkundig materiaal voorbereiden
Het medisch team bij dringend ziekenvervoer assisteren (positioneren, immobiliseren, zuurstof toedienen, ...)  Info block
- Bewaakt het slachtoffer tot de spoedarts en –verpleegkundige aankomen
- Brengt verslag uit aan de spoedarts bij aankomst
- Voert de aanwijzingen van de spoedarts of -verpleegkundige uit
- Deelt de bestuurder van de MUG-wagen het ziekenhuis van bestemming mee, aangewezen door de dienst 100  Info block
Basisonderhoud uitvoeren
Het voertuig reinigen  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, ...)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van automechanica  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Letten op het welzijn van deelnemers aan sport- of vrijetijdsactiviteiten (wielerwedstrijden, concerten, andere evenementen)  Info block
- Staat in voor waterbevoorrading
- Leeft veiligheid- en beschermingsvoorschriften na
- Herkent ziektebeelden, hartproblemen, … bij slachtoffers en neemt actie  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor ziekenvervoer  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Gespecialiseerde medische urgentiedienst  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Revalidatiecentrum  Info block
Medisch-pedagogisch instituut (MPI)  Info block
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)  Info block
Brandweer, hulpdiensten  Info block
Civiele bescherming  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Welzijnszorg  Info block
Defensie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Als zelfstandige  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Nachtwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor ziekenvervoer, zorginstellingen (ziekenhuis, ...), gespecialiseerde urgentiediensten, ... in contact met de personen met een zorgbehoefte en in overleg met artsen, verpleegkundigen, de brandweer, ... Je werkt soms in het weekend, op feestdagen en 's nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Ziekenwagens besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor dit beroep als hulpverlener-ambulancier dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) houder zijn van het brevet hulpverlener-ambulancier en aan de voorwaarden voldoen (zie KB van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers en wijzigingen in het KB van 19 maart 1998, het KB van 23 maart 1999 en het KB van 11 mei 2007).
Voor dit beroep als hulpverlener-ambulancier niet-dringend ziekenvervoer moet je voldoen aan de voorwaarden, bepaald in het KB nr. 78 van 10 november 1967, betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, meer bepaald in hoofdstuk II, de uitoefening van de paramedische beroepen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221, 3258, 8322