Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1401  Info block
Audiologie en audiologische apparatuur  Info block
Andere benamingen
Audioloog (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert en verstrekt auditieve hulp aan slechthorenden, volgens het medisch voorschrift of de individuele vraag. Adviseert over het dragen van een hoorapparaat (informatie) en verzorgt de technische opvolging (controle, afstelling, ...). Kan deelnemen aan screening- en sensibiliseringsacties in overleg met andere betrokkenen (arbeidsarts, schoolarts, ...). Kan een team coördineren (assistenten, audiologen, ...), een organisatie leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma audiologie of het diploma dokter in de geneeskunde, aangevuld met het attest van technische studies akoestiek van hoorapparaten. Bijkomende opleidingen (slechthorendheid bij kinderen, ingeplante audioprothese, ...) kunnen vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een audiologische praktijk, ziekenfondsen, revalidatie-instellingen, productiebedrijven, ... Je werkt met personen met zorgbehoefte en in overleg met artsen, logopedisten, psychologen, ...  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Gezondheidscentrum  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Fabrikant van hoorapparaten  Info block
Laboratorium voor audioprotheses  Info block
Optiekzaak  Info block
Apotheek  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag naar en de noden bij een hoorapparaat bepalen (wensen, beperkingen, sociale omgeving, werkomgeving, budget, ...)  Info block
Het gehoor evalueren en de persoon met zorgbehoefte informeren over mogelijke hulpmiddelen  Info block
Eigenschappen van hoorapparaten en vergoedingsvoorwaarden uitleggen (sociale zekerheid, ziekenfonds, financieringsplan, ...)
Samen met de persoon met zorgbehoefte een keuze maken  Info block
De afdruk van de gehoorgang maken en voorschriften bij het maken van het hoorapparaat naar de betrokken dienst doorsturen  Info block
Hulpmiddelen passen bij de persoon met zorgbehoefte  Info block
Het hoorapparaat onderhouden op vraag van de persoon met zorgbehoefte (hinder, gefluit of gesuis, evolutie van het gehoor, ...)  Info block
Klantenbetalingen opvolgen  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Auditieve revalidatie  Info block
Gebruikt otoscopen, gehoorapparaten, audiometers, ...  Info block
Gehoormetingstechnieken  Info block
Psychopathologie  Info block
Modaliteiten voor het afnemen van gehoortesten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Advies verlenen over professionele communicatie  Info block
Sensibiliseren over gehoorscreening  Info block
Advies verlenen over gehoorscreening  Info block
Werken met volwassenen  Info block
Werken met kinderen  Info block
Werken met personen met een beperking  Info block
Werken met ouderen  Info block
Producten of diensten verkopen  Info block
Een klant of een publiek adviseren  Info block
Verkooptechnieken  Info block
Technische oplossingen voorstellen voor doven of slechthorenden (lichtbakens, trilsignalen, ...)  Info block
Analysemethodes akoestiek  Info block
Elektroakoestiek  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
Leveringen controleren  Info block
Herbevoorrading opstarten  Info block
Activiteitsgegevens van de organisatie of dienst analyseren en verbeteringen voorstellen  Info block
Een dienst of organisatie leiden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Classificatie
ISCO-08-code:2266, 7311