Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J140501  Info block
Optiek  Info block
Andere benamingen
Monteur-verkoper-optieker (m/v)  Info block
Monteur-verkoper-opticien (m/v)  Info block
Opticien (m/v)  Info block
Opticien winkelverantwoordelijke (m/v)  Info block
Optieker (m/v)  Info block
Opticien-optometrist (m/v)  Info block
Ocularist (m/v)  Info block
Definitie
Monteert optische correctiemiddelen en levert ze af aan personen met een gezichtsstoornis. Werkt volgens het medisch voorschrift of de individuele vraag. Verkoopt artikelen (zonnebrillen, etuis, optische instrumenten, bewaar- en reinigingsproducten, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de gezichtsscherpte meten en bepalen welke optische correctie de persoon nodig heeft, een team coördineren (monteur-verkoper, opticien, administratief personeel, …), één of meerdere optiekzaken leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de klant identificeren en hem informeren volgens zijn verwachtingen (advies, aankoop, reparatie, ...)  Info block
- Verwelkomt de klant
- Stelt gerichte vragen om de wens helder te krijgen
- Past taalgebruik aan de klant aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De klant informeren over de optische middelen, de terugbetalingsvoorwaarden van de ziekenfondsen, ... en adviseren bij de keuze  Info block
- Interpreteert de gegevens uit een oogmeting
- Legt de mogelijkheden uit om een oogafwijking te corrigeren en hoe deze te combineren zijn
- Geeft advies over types brilglazen, veredelingen op brilglazen en brekingsindices
- Geeft advies over monturen naar uitvoering en materiaal
- Stemt het advies over monturen af op de benodigde brilglazen en op uiterlijk, anatomie en stijl van de klant
- Bepaalt pupildistantie, inslijphoogte en hoornvliesafstand
- Informeert de klant over de kostprijs op basis van een prijslijst inclusief vergoedingen
- Geeft een indicatie naar levertijd
- Komt tot een optimale dienstverlening door samen te werken met andere dienst- en zorgverleners
- Luistert naar en handelt klachten af  Info block
Kennis van eigenschappen van optische glazen  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Metingen doen voor de realisatie van optische middelen en de werkfiche opstellen  Info block
- Voert bijkomende berekeningen uit (rand- versus middendikte van de glazen, beeldsprong, prismatische werking, hoogtecompensatie, ...)
- Komt tot een duidelijk overzicht van de te bestellen glazen
- Geeft in de werkfiche aan op welke wijze de brilglazen en de bril te monteren  Info block
Kennis van eigenschappen van optische glazen  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van optische meettechnieken  Info block
De glazen voorbereiden (centreren, monteren, ...), de klant laten passen
Aanpassingen aan brillen doorvoeren  Info block
- Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
- Controleert de sterkte van de glazen en markeert asrichting en optisch middelpunt
- Brengt de zuiger aan
- Tracet het montuur of de mal
- Slijpt de brilglazen op maat en facetteert ze
- Werkt scherpe randjes af en maakt indien nodig groef of boorgaatjes in het glas
- Assembleert glazen en montuur
- Controleert en richt de geassembleerde bril uit
- Vervangt neuspads, stelt veren bij, verkort of verlengt oortips
- Werkt volgens de veiligheidsregels  Info block
Kennis van eigenschappen van optische glazen  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van optische meettechnieken  Info block
Kennis van technieken voor de behandeling van de glazen  Info block
De klant adviseren over de optische artikelen, de accessoires en deze verkopen  Info block
- Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
- Geeft informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de producten
- Begeleidt de klant bij zijn keuze  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Registreert gegevens in het dossier
- Bezorgt documenten voor vergoeding  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De eigenschappen van contactlenzen en de voorwaarden om ze te dragen uitleggen
De klant informeren over het gebruik en onderhoud, ...  Info block
- Informeert de klant over types contactlenzen en hun gebruik
- Informeert over contactlensvloeistoffen op productniveau
- Informeert over bijproducten (doosjes, zuigertjes), services en garanties
- Instrueert en begeleidt klanten bij het inzetten en uithalen van lenzen
- Informeert over nazorg, onderhoud en gewenningsverschijnselen  Info block
Kennis van contactologie  Info block
Het gezichtsvermogen van een klant onderzoeken, de visuscorrectie bepalen of doorverwijzen naar een oogarts, een huisarts, ...  Info block
- Verzamelt basisinformatie over de afwijking van het oog en klachten over het zien
- Informeert de klant over het meetproces en geeft hem instructies
- Past taalgebruik aan de klant aan
- Gebruikt meetapparatuur
- Voert een automatische objectieve oogmeting uit en verkrijgt een indicatie over de correctiewaarde
- Bepaalt nauwkeurig de ametropie van de ogen op basis van een subjectieve refractie
- Bepaalt de waarde van de binoculaire correctie voor het bekomen van de meest comfortabele correctiewaarde en optimale visus
- Verwijst de klant, indien nodig, door naar oogarts, …  Info block
Kennis van optometrie  Info block
Een klant adviseren over hulpmiddelen voor slechtzienden (verlichte loepen, televergroters, ...)
Apparaten ontwerpen of aanpassen  Info block
- Adviseert over vergroting, lichtsterkte, gezichtsveld, …
- Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
- Verricht bijzondere opdrachten (het vervaardigen van een complexe glasbril, ptosisbril, loepbril of hoorbril, …)  Info block
De status van de productvoorraad opvolgen en bestellingen opmaken
Leveringen controleren
Producten presenteren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering
- Presenteert en prijst de artikelen
- Plaatst promotiemateriaal  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders
- Houdt de eigen kennis up-to-date  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Gezondheidscentrum  Info block
Optiekzaak  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in optiekzaken, in contact met klanten en in overleg met verschillende zorgverstrekkers (oogartsen, orthoptisten, ...). Soms werk je in een atelier (montage, reiniging, reparatie, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Optiek. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het zelfstandig uitoefenen van het beroep opticien voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in het KB betreffende beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer (21 december 2006).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3254, 7549