Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1406  Info block
Logopedie  Info block
Andere benamingen
Logopedist (m/v)  Info block
Spraakleraar (m/v)  Info block
Spraaktherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Corrigeert of verbetert de mondelinge, schriftelijke communicatie van personen met taal-, spraak- of stemproblemen. Stelt de logopedische balans op en organiseert revalidatiesessies. Werkt op medisch voorschrift. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: spraakrevalidatie geven aan een publiek met een bepaalde handicap (doofheid, laryngectomie, ...), een praktijk leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het attest van vakbekwaamheid ortofonie. Bijkomende opleidingen (keel-, neus- en ooraandoeningen, neurologie, gedrags- en cognitieve therapie, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een logopediepraktijk of in een zorginstelling, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met artsen, paramedisch personeel, leerkrachten, ...  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Praktijk voor logopedie  Info block
Centrum voor revalidatie  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen
De persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)  Info block
Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen  Info block
De nood aan logopedie bepalen op basis van tests
Of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...)  Info block
De nood aan logopedie bepalen op basis van tests
Of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...)  Info block
Werkt de logopediesessie uit
Past de oefeningen aan de voortgang van de persoon met zorgbehoefte aan  Info block
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Redactionele normen  Info block
Ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Gebruikt luchtstroommeter, metronoom, dictafoon, ...  Info block
Neuropsychologie  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Degeneratieve aandoeningen  Info block
Foniatrie (stemproblemen)  Info block
Psychologie  Info block
Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Psychiatrische aandoeningen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Logopedisch behandelen van afwijkingen van de orofaciale functies (gezichtsverlamming, hazenlip, ...)  Info block
Logopedisch behandelen van schriftelijke communicatie (dyslexie, dysorthografie, ...)  Info block
Logopedisch behandelen van mondelinge communicatie (stotteren, articulatie, ...)  Info block
Logopedisch behandelen van logisch-mathematisch redeneren (dyscalculie, ...)  Info block
Logopedisch behandelen van slikproblemen (dysfagie, ...) en/of eetproblemen  Info block
Logopedisch behandelen van neurologische stoornissen (dysfasie, ...)  Info block
Logopedisch behandelen van oro-oesofageale stem  Info block
Logopedisch behandelen van tracheo-oesofageale stem  Info block
Logopedisch behandelen van stemproblemen (dysfonie, ...)  Info block
Gebarentaal  Info block
Gebarentaal  Info block
Lipleestechnieken  Info block
Revalidatie met gebarentaal  Info block
Ademhalingstechnieken  Info block
Stemopwarmingstechnieken  Info block
Sliktechnieken  Info block
Technieken voor het gebruik van spraakprotheses  Info block
Gelaatsgymnastiek  Info block
Werken met volwassenen  Info block
Werken met kinderen  Info block
Werken met personen met een beperking  Info block
Preventieacties opzetten  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2266