Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1407  Info block
Orthoptie  Info block
Andere benamingen
Orthoptist (m/v)  Info block
Revalidatie-orthoptist voor slechtzienden (m/v)  Info block
Definitie
Revalideert of readapteert het oculair systeem van personen met visusproblemen volgens het medisch voorschrift (strabisme, convergentiezwakte, amblyopie, ...). Kan het gezichtsvermogen onderzoeken (kleuren, gezichtsveld, ...) Kan revalidatie begeleiden van slechtzienden. Kan een praktijk leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het attest van vakbekwaamheid orthoptie. Bijkomende opleidingen (readaptatie van de visuele handicap en slechtziendheid, strabologie, klinische posturologie, neuro-oftalmologie, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een orthoptische, oftalmologische praktijk of in zorgvoorzieningen, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met kinderarts, oftalmoloog, ergotherapeut, opticien, psycholoog, ...  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Oftalmologische praktijk  Info block
Orthoptische praktijk  Info block
Gezondheidscentrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De zorgvraag evalueren en de persoon met zorgbehoefte informeren over de orthoptische consultatie (doelstellingen, stadia, ...)  Info block
De aard van de aandoening (strabisme, convergentiezwakte, ....) en de symptomen (hoofdpijn, diplopie, ....) onderzoeken
De leefomgeving van de persoon met zorgbehoefte bestuderen  Info block
De noodzaak aan orthoptische behandeling bepalen op basis van onderzoek en dit toelichten aan de persoon met zorgbehoefte  Info block
Het orthoptische revalidatieproject en de voorwaarden voor interventie uitwerken volgens de situatie van de persoon met zorgbehoefte  Info block
Het orthoptisch behandelprogramma opstellen en dit aanpassen volgens de resultaten bij de persoon met zorgbehoefte  Info block
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Gezichtsmetingstechnieken  Info block
Degeneratieve aandoeningen  Info block
Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Neurofysiologie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het gezichtsvermogen onderzoeken  Info block
Onderzoekstechnieken voor het gezichtsvermogen  Info block
Oculaire elektrofysiologietechnieken  Info block
Oogspanningsmeettechnieken  Info block
Retinografietechnieken  Info block
Onderzoekstechnieken voor het kleurenzicht  Info block
Donkeradaptatiecurvetechnieken  Info block
Revalidatie geven aan personen met een visuele beperking (sensorisch-motorische coördinatie, visueel geheugen, ...)
Uitleg geven over het gebruik van (visuele) hulpmiddelen  Info block
Revalidatie voor slechtzienden  Info block
Een persoon met zorgbehoefte of zijn omgeving informeren en adviseren over hulpmiddelen (vergrotend materiaal, ...), de inrichting van ruimtes, aangepaste verlichting, ...  Info block
Opleidingen geven  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Classificatie
ISCO-08-code:2267