Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1410  Info block
Dentaaltechniek  Info block
Andere benamingen
Dentaaltechnisch medewerker (m/v)  Info block
Hoofd dentaaltechnisch laboratorium (m/v)  Info block
Vormgever tandprothesen (m/v)  Info block
Medewerker tandprothesen (m/v)  Info block
Gipsbereider-opvuller tandprothesen (m/v)  Info block
Gipsbereider-polijster tandprothesen (m/v)  Info block
Tandprothesist (m/v)  Info block
Orthodontisch prothesist (m/v)  Info block
Dentaaltechnicus (m/v)  Info block
Technicus dentaaltechnisch laboratorium (m/v)  Info block
Technicus laboratorium voor dentofaciale orthopedie (m/v)  Info block
Technicus tandprothesen (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt, wijzigt of herstelt tandprothesen volgens de gegevens van de tandarts, … . Werkt volgens hygiëneregels en kwaliteitsvereisten. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: Dento-faciale orthopedische hulpmiddelen vervaardigen. Een team coördineren. Een tandheelkundig laboratorium leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een attest van vakbekwaamheid of een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (hoger technisch vakbekwaamheidsbrevet) van tandprothesist. Voor het beroep van productiemedewerker (gipsbereider, polijster, ...) volstaat een professionele ervaring in de sector zonder specifiek diploma. Bijkomende opleidingen (keramiek, occlusie, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid kunnen vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dentaaltechnische laboratoria, soms verbonden aan zorginstellingen of tandartspraktijken. Je werkt in overleg met tandheelkundigen, leveranciers, orthodontisten, ... Je job varieert naargelang het soort werkstuk (vaste, uitneembare prothese, orthodontisch apparaat, implantaat, ...). Soms werk je met risicoproducten en voer je (visueel) precisiewerk uit. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (jas, masker, handschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Tandartspraktijk  Info block
Gezondheidscentrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Dentaaltechnisch laboratorium  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De afdruk in ontvangst nemen
Nota nemen van de voorschriftgegevens van de opdrachtgever  Info block
De realisatie van het dentaalmedisch hulpmiddel voorbereiden (de afdruk ontsmetten, het model maken, de modellen in articulatie plaatsen, ...)  Info block
Het definitief dentaalmedisch hulpmiddel ontwerpen en vervaardigen, het verankeringssysteem realiseren en de tanden opstellen  Info block
Het dentaalmedisch hulpmiddel afwerken
De fabricagefiche en het klantendossier invullen  Info block
Dentaalmedische hulpmiddelen herstellen (rebasing, facings, klemmen, ...)  Info block
De werkpost onderhouden  Info block
Installaties ontsmetten  Info block
Afval vernietigen  Info block
De werking van apparaten controleren
Het basisonderhoud uitvoeren of de verantwoordelijke of onderhoudsdienst verwittigen  Info block
Bewerkingstechnieken  Info block
Biomechanica  Info block
CAx software  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Polymerisatietechnieken  Info block
Eigenschappen van tandheelkundige materialen (hars, metaal, keramiek, ...)  Info block
Sculptuur- en modelleringstechnieken van tandheelkundig materiaal  Info block
Mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Uitneembare prothesen ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Apparaten voor orthodontie ontwerpen (prothesen en epithesen) Apparaten voor orthodontie ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Vaste prothese ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Retentiemiddelen ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Spalken ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Plaatshouders ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Verwerking van kobalt-chroomlegeringen ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Implantaatgedragen prothesen ontwerpen (prothesen en epithesen)  Info block
Orthodontie  Info block
De kleur van kunststof of porselein voorbereiden en het materiaal verwerken  Info block
De kostprijs van een dentaalmedisch hulpmiddel bepalen  Info block
De toepassing van productieprocedures controleren  Info block
De voortgang van de productie controleren  Info block
Opleidingen geven  Info block
Acties voor personeelsbeheer opzetten  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3214