Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
J141001  Info block
Dentaaltechniek  Info block
Andere benamingen
Dentaaltechnicus (m/v)  Info block
Dentaaltechnisch medewerker (m/v)  Info block
Hoofd dentaaltechnisch laboratorium (m/v)  Info block
Medewerker tandprothesen (m/v)  Info block
Gipsbereider-opvuller tandprothesen (m/v)  Info block
Gipsbereider-polijster tandprothesen (m/v)  Info block
Tandtechnicus (m/v)  Info block
Technicus dentaaltechnisch laboratorium (m/v)  Info block
Technicus laboratorium voor dentofaciale orthopedie (m/v)  Info block
Technicus tandprothesen (m/v)  Info block
Vormgever tandprothesen (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt, vervaardigt, wijzigt, onderhoudt en herstelt tandprothesen, apparaten voor orthodontische correcties en in het algemeen alle apparaten en technische hulpmiddelen die nodig zijn voor het stellen van de diagnose in de mond of bestemd zijn om tanden, delen van tanden of naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen. Werkt voor het naar maat maken van deze dentaalmedische hulpmiddelen op medisch voorschrift.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren, een dentaaltechnisch laboratorium leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De afdruk in ontvangst nemen
Nota nemen van de voorschriftgegevens van de opdrachtgever  Info block
- Beoordeelt de kwaliteit van de analoge afdruk
- Neemt de aangeleverde digitale afdruk op in het CAD/CAM- systeem
- Werkt volgens de aanwijzingen van het medisch voorschrift en volgens de aard van de modellen
- Stelt een werkfiche en –plan op, respecteert hierbij de gevraagde leveringstermijn
- Vraagt, indien nodig, bijkomende inlichtingen aan de opdrachtgever  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van tandheelkundige terminologie  Info block
Kennis van bedrijfsorganisatie  Info block
Kennis van eigenschappen en samenstelling van de materialen  Info block
De realisatie van het dentaalmedisch hulpmiddel voorbereiden (de afdruk ontsmetten, het model maken, de modellen in articulatie plaatsen, ...)  Info block
- Werkt volgens de aanwijzingen van de opdrachtgever, de prothetische hulplijnen en gegevens over de persoon met zorgbehoefte
- Voorkomt kruisbesmetting
- Mengt de nodige hoeveelheid gipspoeder met water of de twee kunststofcomponenten volgens de opgegeven verhoudingen van de fabrikanten
- Giet het modelmateriaal uit in de afdruk
- Dompelt de afdruk onder in een elektrolytisch bad en vult de metalen toplaag aan met gips of kunststof
- Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels
- Labelt en plaatst de modellen en werkstukken steeds op de afgesproken plaats
- Maakt basisplaten uit schellak, autopolymeriserende of lichthardende kunststof volgens diverse technieken aangepast aan het te construeren hulpmiddel
- Verwarmt was en vormt een beetwal op de basisplaat
- Plaatst de gevraagde intra- of extra-orale registratieapparatuur zodat de tandheelkundige de beetrelatie kan bepalen
- Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de gegevens van de persoon met zorgbehoefte en bootst zo de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na
- Communiceert over het ontwerp met de opdrachtgever en stelt aanpassingen voor  Info block
Basiskennis biomechanica  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van de technieken en werkmethodes  Info block
Kennis van eigenschappen en samenstelling van de materialen  Info block
Kennis van eigenschappen en gebruik van de toegepaste apparatuur  Info block
Kennis van polymerisatietechnieken  Info block
Het definitief dentaalmedisch hulpmiddel ontwerpen en vervaardigen, het verankeringssysteem realiseren en de tanden opstellen  Info block
- Bepaalt de invoerrichting van prothesen aan de hand van een surveyor
- Tekent de vorm van het patroon van het dentaalhulpmiddel op het model
- Bepaalt de nodige retentiemiddelen volgens functionele en esthetische eisen
- Stelt tanden op volgens diverse systemen
- Digitaliseert het model voor CAD/CAM-technologie
- Modelleert patronen in was of kunststof volgens het ontwerp
- Modelleert het patroon digitaal voor toepassing van CAD/CAM-technologie
- Maakt een matrijs van het patroon
- Zet het was- of kunststofpatroon om in een definitief materiaal
- Freest metalen onderdelen vrijhandig of volgens de CAD/CAM- techniek
- Bouwt kronen en bruggen rechtstreeks op in kunststof of porselein
- Slijpt en indien nodig polijst het werkstuk tussentijds
- Soldeert of last metalen onderdelen aan elkaar
- Bedekt metalen onderdelen met tandkleurige kunststof of porselein  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van morfologie en nomenclatuur van de tanden, melkgebit en blijvend gebit  Info block
Basiskennis biomechanica  Info block
Kennis van ontwerptekenen  Info block
Kennis van de verwerkingsmogelijkheden van de materialen  Info block
Kennis van soldeertechnieken  Info block
Kennis van toegepaste CAD/CAM technieken  Info block
Kennis van statische en dynamische opstelsystemen voor tanden  Info block
Kennis van eigenschappen en samenstelling van de materialen  Info block
Kennis van tand- gebit- en schedelafwijkingen, oorsprong en classificatie  Info block
Kennis van sculptuur- en modelleertechnieken voor producten voor dentaaltechnisch gebruik  Info block
Kennis van eigenschappen van dentaaltechnische materialen kunststof, metaal, porselein  Info block
Kennis van mondpathologie  Info block
Kennis van anatomie van schedel, mond, kaakgewricht en kauwstelsel  Info block
Het dentaalmedisch hulpmiddel afwerken
De fabricagefiche en het klantendossier invullen  Info block
- Zorgt voor voldoende verlichting en werkt onder afzuiging zoals voorzien door de werkgever
- Werkt het hulpmiddel definitief af door slijpen en polijsten
- Reinigt het werkstuk ultrasonisch of stoomt het af, en verpakt het zorgvuldig zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd
- Zorgt voor garantiebewijs en conformiteitattest
- Organiseert volgens een afgesproken planning het ophalen en afleveren van werkstukken bij de opdrachtgever  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen  Info block
Dentaalmedische hulpmiddelen herstellen (rebasing, facings, klemmen, ...)  Info block
- Herstelt breuken van kunststofbases en metalen frames
- Past onstabiele kunststofbases aan door vervanging van de basis, het heropstellen van de tanden, ...
- Breidt prothesebases uit door toevoegen van tanden en retentieonderdelen
- Vervangt beschadigde onderdelen, klemmen, precisieankers, tanden, facings, ...
- Reinigt dentaalmedische hulpmiddelen  Info block
De werkplaats en het materiaal ordelijk, net houden en desinfecteren
Het afval afvoeren en vernietigen  Info block
- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen
- Volgt de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke stoffen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
De werking van apparaten controleren
Het basisonderhoud uitvoeren of de verantwoordelijke of onderhoudsdienst verwittigen  Info block
- Gebruikt apparaten en instrumenten volgens veiligheidsvoorschriften
- Onderhoudt persoonlijk werkmaterieel en apparaten volgens de gemaakte afspraken
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Prothesen en epithesen ontwerpen:
Uitneembare prothesen  Info block
Apparaten voor orthodontie  Info block
Vaste prothese  Info block
Retentiemiddelen  Info block
Spalken  Info block
Plaatshouders  Info block
Implantaatgedragen prothesen  Info block
Basiskennis orthodontie  Info block
Basiskennis van implantologie  Info block
Basiskennis van fysiologie  Info block
De kleur van kunststof of porselein voorbereiden en het materiaal verwerken  Info block
- Analyseert vorm en kleur in detail
- Bakt porselein en kunststof in de juiste vorm en kleur
- Bedekt metalen onderdelen met tandkleurige kunststof of porselein  Info block
De kostprijs van een dentaalmedisch hulpmiddel bepalen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Berekent de realisatiekosten op basis van het medisch voorschrift en het kostprijsberekeningplan van het bedrijf
- Evalueert de rendabiliteit  Info block
Het toepassen van de procedures en de voortgang van de productie controleren  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders
- Houdt de eigen kennis up-to-date  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dentaaltechnisch laboratorium  Info block
Dentaaltechnisch laboratorium bij een tandartspraktijk  Info block
Dentaaltechnisch laboratorium bij een zorgvoorziening  Info block
Gezondheidscentrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dentaaltechnische laboratoria, soms verbonden aan zorginstellingen of tandartspraktijken. Je werkt in overleg met tandheelkundigen, leveranciers, orthodontisten, ... Je job varieert naargelang het soort werkstuk (vaste, uitneembare prothese, orthodontisch apparaat, implantaat, ...). Soms werk je met risicoproducten en voer je (visueel) precisiewerk uit. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (jas, masker, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Dentaaltechniek. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het zelfstandig uitoefenen van het beroep dentaaltechnicus voldoen aan de voorwaarden van beroepsbekwaamheid vastgelegd in het KB betreffende beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer (21 december 2006).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Dentaaltechnisch medewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Dentaaltechnicus (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 6 - Dentaaltechnoloog (m/v)

ISCO-08-code:3214