Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1411  Info block
Prothesen en orthesen  Info block
Andere benamingen
Orthoprothesist (m/v)  Info block
Orthopedisch technieker (m/v)  Info block
Technisch assistent podoloog-orthesist (m/v)  Info block
Bandagist-technisch orthopedist (m/v)  Info block
Orthopedisch schoenmaker (m/v)  Info block
Prothesist gelaatsprotheses (m/v)  Info block
Ocularist (m/v)  Info block
Prothesist (m/v)  Info block
Orthopedisch prothesist (m/v)  Info block
Technisch medewerker orthopedie (m/v)  Info block
Medewerker podoloog-orthesist-prothesist (m/v)  Info block
Medewerker productie en plaatsing van prothesen en orthesen (m/v)  Info block
Podoloog-orthesist (m/v)  Info block
Prothesist-orthesist (m/v)  Info block
Prothesist-technisch orthopedist (m/v)  Info block
Technicus podoloog-orthesist (m/v)  Info block
Technicus podoloog-orthesist-prothesist (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt en maakt compensatieapparaten (orthesen) of vervangingsapparaten (prothesen) voor het deficiënte lichaamsdeel van de zorgvrager. Werkt volgens het medisch voorschrift of op individuele vraag. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: Het hulpmiddel plaatsen en aanpassen aan de zorgvrager. Specifieke prothesen vervaardigen (oogprothesen, gelaatsprothesen, …). Een team coördineren, een praktijk leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een attest van vakbekwaamheid of diploma middelbaar onderwijs met + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, ...) in prothesen-orthesen, podo-orthesen. Voor sommige specialiteiten (ocularist, ...) is het beroep ook toegankelijk met ervaring zonder bijzonder diploma. Bijkomende opleidingen (universitair diploma toegepaste gelaatsprothesen, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in laboratoria, ambachtelijke of semi-industriële ateliers, functionele revalidatie-instellingen, ... Soms werk je in contact met de personen met zorgbehoefte en in overleg met artsen, verzorgend personeel, leveranciers, organisaties, ... Je job kan variëren naargelang het type hulpmiddel (orthese, (gelaats)prothese, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de persoon met zorgbehoefte bepalen
Informeren over de behandeling (aantal sessies, het maken van afdrukken, types van hulpmiddelen, …)  Info block
De medische, psychologische factoren en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
De van een hulpmiddel te voorziene zone onderzoeken en de houding analyseren (looptest, grijptest, ...)  Info block
Mogelijke hulpmiddelen bepalen volgens de pathologische en medische gegevens
De persoon met zorgbehoefte begeleiden bij zijn keuze  Info block
Maten en afdrukken nemen en afgietsels maken van een prothese of orthese  Info block
De materialen snijden, vormgeven en de onderdelen van het hulpmiddel assembleren (orthese, prothese, ...)  Info block
Protheses of ortheses definitief aanbrengen  Info block
Hulpmiddelen passen bij de persoon met zorgbehoefte  Info block
De persoon met zorgbehoefte en de zorgpartners adviseren (gebruik, aanpassing, onderhoud)  Info block
Installaties ontsmetten  Info block
De werkpost onderhouden  Info block
Afval vernietigen  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
Vervormingsprocedés  Info block
Eigenschappen van composietmaterialen  Info block
Technieken voor het maken van afdrukken  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Traumatologie  Info block
Biomechanica  Info block
Thermische lastechnieken  Info block
Automatisering  Info block
Mechanica  Info block
CAx software  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Orthopedische schoenen ontwerpen  Info block
Korsetten en steungordels ontwerpen (prothesen of orthesen)  Info block
Gelaatsprotheses ontwerpen (prothesen of orthesen)  Info block
Orthopedische zolen ontwerpen  Info block
Ledemaatortheses ontwerpen  Info block
Ledemaatprotheses ontwerpen  Info block
Myo-elektrische protheses ontwerpen  Info block
Oogprotheses ontwerpen  Info block
Myologie  Info block
Scharnierelementen (mechanische, elektronische, ...) op een hulpmiddel (myo-elektrische prothese, ...) monteren  Info block
Elektronica  Info block
De esthetische vormgeving van een hulpmiddel uitvoeren (oogprothese, gelaatsprothese, ...)  Info block
Een klant of een publiek adviseren  Info block
Producten of diensten verkopen  Info block
Orthopedisch materieel  Info block
Verkooptechnieken  Info block
Klantenbetalingen opvolgen  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Boekhouding beheren  Info block
Administratief beheer uitvoeren  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Administratief beheer  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3214