Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1412  Info block
Psychomotorische therapie  Info block
Andere benamingen
Psychomotorisch therapeut (m/v)  Info block
Revalidatiewerker psychomotoriek (m/v)  Info block
Psychomotorisch revalidatiewerker (m/v)  Info block
Therapeut psychomotoriek (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt motorische therapieën voor de verbetering van het evenwicht en de harmonie van het lichaam. Behandelt personen met psycho- of neuromotorische problemen (verstoring van het lichaamsschema, tics, remmingen, ...). Werkt volgens het medisch voorschrift of de individuele vraag. Een bijkomende activiteit kan zijn: specifieke therapieën geven (muziektherapie, equitherapie, ...) en een praktijk leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van psychomotorisch therapeut. Bijkomende opleidingen (fysiek afhankelijke personen, thuiskomst en thuisbehandeling, klinische vervolmaking en psychomotorisch onderzoek, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ziekenhuizen, gespecialiseerde centra, verenigingen, een praktijk, … Je werkt met personen met een zorgbehoefte en in overleg met verschillende betrokkenen artsen, psychologen, kinesitherapeuten, spraaktherapeuten, pedagogen, ...  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Medische praktijk  Info block
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Centrum voor revalidatie  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Welzijnszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De omgeving en de problemen van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen (psychologisch, familiaal, (cognitieve) mogelijkheden, aandachtstoornissen, ...)
De persoon met zorgbehoefte informeren over psychomotorische therapie  Info block
Psychomotorische testen afnemen
De door onderzoek verzamelde informatie analyseren (klinische symptomen, motivatie, ...)  Info block
Het therapeutische project en de interventies uitwerken
Communiceren met de persoon met zorgbehoefte en de arts  Info block
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
Neurofysiologie  Info block
Degeneratieve aandoeningen  Info block
Psychiatrische aandoeningen  Info block
Redactionele normen  Info block
Psychopathologie  Info block
Relaxatietechnieken  Info block
Technieken voor lichaamsexpressie  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Ontwikkelingspsychologie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Revalideren met ritmische activiteiten (turnen, dansen, ...)  Info block
Revalideren  Info block
Kunsttherapie  Info block
Equitherapie  Info block
Vechtsporten  Info block
Technieken van hydrotherapie  Info block
Muziektherapie  Info block
Therapeutische relaxatie  Info block
Mimetechnieken  Info block
Werken met volwassenen  Info block
Werken met adolescenten  Info block
Werken met kinderen  Info block
Werken met zwangeren  Info block
Werken met personen met een psychiatrische aandoening  Info block
Werken met baby's  Info block
Werken met personen met een verslavingsproblematiek  Info block
Werken met personen met een beperking  Info block
Werken met ouderen  Info block
Werken met leerlingen  Info block
Preventieacties opzetten  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2269