Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1501  Info block
Zorgkunde  Info block
Andere benamingen
Zorgkundige (m/v)  Info block
Zorgkundige in de thuisverpleging (m/v)  Info block
Zorgkundige in de ouderenzorg (m/v)  Info block
Zorgkundige in de pediatrie (m/v)  Info block
Zorgkundige in ziekenhuizen (m/v)  Info block
Definitie
Volgt de gezondheidstoestand van personen met een zorgbehoefte op, begeleidt hen bij de activiteiten van het dagelijks leven en staat in voor de lichaamsverzorging en comfortzorg. Werkt volgens het zorgplan en de aanwijzingen van het verzorgend personeel.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van hulpverzorger. Bijkomende opleidingen (zorg voor demente bejaarden, stervensbegeleiding, ...) kunnen vereist zijn. Rijbewijs B kan vereist zijn voor interventies aan huis. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ziekenhuizen, woonzorgvoorzieningen, ... of bij de patiënten thuis. Je overlegt met het verzorgingsteam (verpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuisdiensten, artsen, ...). Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuisverpleging  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Nachtwerk  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met een zorgbehoefte informeren over de verblijfsafspraken op de afdeling (installatie in de kamer, bezoekuren, ...)
De persoon met een zorgbehoefte informeren over de behandelingswijze thuis  Info block
De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de inname van geneesmiddelen via orale weg
De verpleegkundige informeren over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ...  Info block
De vitale functies van de persoon met een zorgbehoefte meten, de medische hulpmiddelen en apparaten controleren en de informatie overmaken aan de verpleegkundige  Info block
Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan  Info block
Veranderingen opmerken in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte  Info block
De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  Info block
Maaltijden en lichte maaltijden bedelen aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan  Info block
De activiteiten opvolgen  Info block
Samenwerken met alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel te realiseren  Info block
Proper linnen ontvangen en verdelen
Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren  Info block
Speciaal afval verwijderen  Info block
Gereedschap of materieel onderhouden  Info block
Installaties ontsmetten  Info block
Manipulatietechnieken voor personen met een zorgbehoefte  Info block
Persoonsverzorging  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Bewerkingsprocedures voor afval  Info block
Protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
Hantering van materieel (ziekenhuisbedden, patiëntenliften, ...)  Info block
Diëtiek  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Palliatieve zorg verlenen  Info block
Geriatrie  Info block
Geestelijke gezondheidszorg  Info block
Pediatrie  Info block
Huisartsengeneeskunde  Info block
Chirurgie  Info block
Psychiatrische aandoeningen  Info block
Ouderdomsziekten  Info block
Kinderziektes  Info block
Een persoon met een zorgbehoefte klaarmaken voor een medische of heelkundige ingreep
De verpleegkundige bij de verzorging assisteren  Info block
Verzorgingsvoorschriften voor en na operaties  Info block
Personen met een zorgbehoefte informeren over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten of hen tijdens deze activiteiten begeleiden  Info block
Overledenen verzorgen  Info block
Lokalen onderhouden  Info block
Schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
De opvolgdocumenten (uurrooster, plaats, ...) invullen en de betrokkenen informeren over afwijkingen  Info block
Materieel steriliseren  Info block
Verpakkingsprocedures van medisch-chirurgisch materiaal  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3256, 5321, 5322