Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1502  Info block
Een medische of paramedische dienst coördineren  Info block
Andere benamingen
Hoofdverpleegkundige op een zorgeenheid (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige op een zorgeenheid of op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Verpleegkundig staflid (m/v)  Info block
Hoofdvroedvrouw (m/v)  Info block
Ziekenhuishygiënist (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige (m/v)  Info block
Coördinator educatief therapeutische acties (m/v)  Info block
Hoofdverantwoordelijke verpleegafdeling (m/v)  Info block
Verpleegkundig manager (m/v)  Info block
Verpleegkundige leidinggevende (m/v)  Info block
Leidinggevende op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Hoofdverantwoordelijke op een zorgdienst (m/v)  Info block
Afdelingsverantwoordelijke op een zorgeenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteiten en coördineert de menselijke en materiële middelen van één of meerdere medische of paramedische diensten. Handelt volgens het beleid van de organisatie en de noden van de personen met een zorgbehoefte.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma van hoofdverpleegkundige, een paramedisch diploma (verpleegkunde, kinesitherapie, ...) of medisch diploma (vroedvrouw) die beroepservaring in de betreffende specialisatie kunnen aantonen. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) of opvangdiensten (revalidatiecentrum, ...) in overleg met medisch en paramedisch personeel, leveranciers, het directieteam, algemene diensten, ... Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en ‘s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Welzijnszorg  Info block
Nachtwerk  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De beschikbaarheid en functioneren van mensen en middelen opvolgen, coördineren en controleren  Info block
Opvolgdocumenten van activiteiten registreren  Info block
De activiteiten van een dienst plannen  Info block
De activiteiten opvolgen  Info block
Protocollen voor gezondheidsbescherming uitwerken en opstarten  Info block
De toepassing van veiligheids-, gezondheids- en milieuprocedures controleren  Info block
Verzorgingsprotocollen uitwerken en invoeren  Info block
Kwaliteitsprocedures opzetten  Info block
De toepassing van de verzorgingsprotocollen controleren  Info block
Het personeel technisch ondersteunen  Info block
De personeelsadministratie beheren  Info block
Acties voor personeelsbeheer opzetten  Info block
Correctieve maatregelen bepalen  Info block
Het verloop van de maaltijdbedeling controleren  Info block
De omgeving informeren bij een overlijden  Info block
De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren over de (para)medische dienstverlening  Info block
Interventierichtlijnen opstellen  Info block
Een organisatie vertegenwoordigen tijdens evenementen (vakbeurzen, ...)  Info block
Vakdocumentatie bijwerken  Info block
Een netwerk van partners, leveranciers en medewerkers uitbouwen  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  Info block
Sociale wetgeving  Info block
Verpleegkundige verzorging  Info block
Producten voor kinderverzorging  Info block
Kenmerken van operatiekwartieren  Info block
Anesthesie/reanimatie  Info block
Kinesitherapie  Info block
Podologie  Info block
Medische beeldvorming  Info block
Ergotherapie  Info block
Psychomotoriek  Info block
Logopedie  Info block
Orthoptie  Info block
Medische analyse  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een verzorgingsvisie bepalen  Info block
Acties inzake veiligheid, gezondheid en milieu coördineren en invoeren  Info block
Projectbeheer  Info block
Therapeutisch educatieve programma's coördineren voor personen met een chronische zorgbehoefte  Info block
Het budget van een organisatie beheren  Info block
Budgetbeheer  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1342, 2221