Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1503  Info block
Anesthesieverpleegkunde  Info block
Andere benamingen
Verpleegkundige anesthesie (m/v)  Info block
Gediplomeerd verpleegkundige anesthesie (m/v)  Info block
Definitie
Verstrekt verpleegkundige verzorging voor de anesthesie. Handelt volgens het medische protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels. Houdt toezicht op de persoon met een zorgbehoefte van bij het begin van de operatie tot het ontwaken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: in verschillende domeinen tussenkomen (pijnbehandeling, dringend medisch vervoer, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van verpleegkundige anesthesie, een diploma van verpleegkundige of vroedvrouw met 2 jaar beroepservaring in hun oorspronkelijke beroep. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) in contact met personen met een zorgbehoefte. Je hebt flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je werkt soms in een risicovolle omgeving (giftige producten, infectiekiemen, ...). Je draagt steriele persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een haarkapje, mondmasker, handschoenen en veiligheidsbril.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Gespecialiseerde medische urgentiedienst  Info block
Nachtwerk  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de biomedische toestellen en de bewakingstoestellen controleren (defibrillator, cardiorespiratoire monitoring, ventilatietoestel, ...)
Storingen signaleren  Info block
Het anesthesiemateriaal reinigen en ontsmetten
De producten in de anesthesiekamer bijvullen  Info block
De anesthesiekamer volgens het operatieschema en de noden van de persoon met een zorgbehoefte voorbereiden  Info block
De voorziene ingrepen controleren bij het onthaal van de persoon met een zorgbehoefte in het operatiekwartier
De persoon met een zorgbehoefte voorbereiden in het operatiekwartier  Info block
Anesthetica volgens de aanwijzingen van de anesthesist-reanimatiearts voorbereiden en assistentie verlenen
De verdoving bij de persoon met een zorgbehoefte opvolgen  Info block
De persoon met een zorgbehoefte verzorgen na de ingreep en naar de ontwaakruimte overbrengen
Informatie uitwisselen met het verzorgend team  Info block
De persoon met een zorgbehoefte opvolgen bij het ontwaken en de behandeling aanpassen volgens de behoeften  Info block
Technische documenten invullen bij een operatie en naar de betrokken personen doorsturen  Info block
Controleprocedures voor de anesthesiekamer  Info block
Basiselementen van operatietechnieken  Info block
Bloedtransfusie  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Protocollen inzake pijnbehandeling  Info block
Protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
Vigilantie  Info block
Stressbeheersingstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een plaatselijke anesthesie uitvoeren of eraan meehelpen volgens het medisch protocol  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3221