Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1504  Info block
Verpleegkunde operatiekwartier  Info block
Andere benamingen
Verpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Verpleegkundige operatiekwartier - operatieassistent (m/v)  Info block
Gediplomeerd verpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Verpleegkundige operatiekwartier - instrumentist (m/v)  Info block
Gespecialiseerd verpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Instrumentist in het operatiekwartier (m/v)  Info block
Verpleegkundige operatiekwartier voor het aanleggen van verbanden (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de behandeling van personen met een zorgbehoefte in het operatiekwartier en verleent technische ondersteuning aan de chirurg en de anesthesist tijdens de ingreep. Handelt volgens het chirurgisch protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: in de ziekenhuishygiëne, op de centrale sterilisatiedienst tussenkomen, … en een team coördineren .  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van verpleegkundige operatiekwartier, diploma van verpleegkundige of vroedvrouw met 2 jaar beroepservaring in hun oorspronkelijke beroep. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) in contact met de personen met een zorgbehoefte. Je werk varieert naargelang de dienst en de chirurgische specialisaties. Je hebt flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je werkt soms in een risicovolle omgeving (giftige producten, infectiekiemen, ...). Je draagt steriele persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een haarkapje, mondmasker, handschoenen en veiligheidsbril.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Nachtwerk  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van gereedschap en uitrustingen controleren  Info block
Het operatiekwartier controleren  Info block
De medisch-chirurgische instrumententafel volgens het operatieschema voorbereiden  Info block
De voorziene ingrepen controleren bij het onthaal van de persoon met een zorgbehoefte in het operatiekwartier
De persoon met een zorgbehoefte voorbereiden in het operatiekwartier  Info block
De chirurg assisteren door instrumenten aan te geven
Verpleegkundige zorgen verstrekken
Een inventaris van de instrumenten maken na de ingreep  Info block
De instrumenten en medische hulpmiddelen sorteren voor sterilisatie of vernietiging
Het operatiekwartier weer in orde brengen  Info block
Technische documenten invullen bij een operatie en naar de betrokken personen doorsturen  Info block
Bestellingen opmaken  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
Controleprocedures voor het operatiekwartier  Info block
Basiselementen van operatietechnieken  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Reanimatietechnieken  Info block
Vigilantie traject  Info block
Protocollen voor spoedverzorging  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken op een (centrale) sterilisatiedienst  Info block
Kenmerken van operatiekwartieren  Info block
Endoscopie  Info block
Interventionele radiologie  Info block
Endoscopische onderzoeken uitvoeren  Info block
Biopsieën van verschillende organen uitvoeren  Info block
Ziekenhuishygiëne  Info block
Gevoelige ruimtes desinfecteren en ontsmetten  Info block
Installaties ontsmetten  Info block
De werking van gevoelig materiaal en apparatuur controleren  Info block
Het ontwaken van de patiënt voorbereiden en de patiënt naar de ontwaakruimte brengen  Info block
De organisatie informeren over nieuwe technieken en reglementen verbonden aan de activiteiten  Info block
Interne communicatie  Info block
Opleidingen geven  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Technieken voor het leiden van een team  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3221