Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1505  Info block
Sociale verpleegkunde  Info block
Andere benamingen
Bedrijfsverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige arbeidsgeneeskunde (m/v)  Info block
Preventieverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige op de arbeidsplaats (m/v)  Info block
Verpleegkundige preventieve gezondheidszorg (m/v)  Info block
Schoolverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige medisch schooltoezicht (m/v)  Info block
Definitie
Volgt de gezondheid van verschillende doelgroepen op (leerlingen, werknemers, ...). Leidt acties voor screening en gezondheidsopvoeding. Werkt volgens de sociale reglementering en het volksgezondheidsbeleid.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van verpleegkundige. Bijkomende opleidingen (interuniversitair diploma arbeidsgezondheid) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
DJe werkt in onderwijsinstellingen (lagere school, middelbare school, ...) of bedrijven, in contact met leerlingen of werknemers en in overleg met artsen, opvoedend personeel, bedrijfsleiders, personeelsafgevaardigden, ... Je werk varieert naargelang de plaats van uitoefening (scholen, bedrijven, bedrijfsgeneeskundige diensten, ...) en de doelgroep (leerlingen, werknemers, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor arbeidsgeneeskunde  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het aantal medische bezoeken en de preventieacties naargelang de doelgroep bepalen (leerlingen, werknemers, ...)  Info block
Personen met een zorgbehoefte ontvangen  Info block
Afspraken inplannen naar type onderzoek en urgentie  Info block
Controle- en screeningtests afnemen
Het gezondheidsdossier van de persoon bijwerken
De gegevens naar de preventiearts doorsturen  Info block
Verpleegkundige zorgen verstrekken
De verdere behandeling van de persoon organiseren (hulpdiensten oproepen, familie contacteren, ...)  Info block
Risicosituaties opsporen (mishandeling, stalking, ...) en personen doorverwijzen naar een arts, psycholoog, ...  Info block
Begeleiding aan een persoon voorstellen  Info block
Mishandeling vaststellen  Info block
Acties voor preventie en gezondheidsopvoeding uitwerken en lanceren  Info block
Speciaal afval verwijderen  Info block
Machines of installaties onderhouden  Info block
Lokalen onderhouden  Info block
Classificatie van de beroepsziekten  Info block
Diëtiek  Info block
Arbeidsrecht  Info block
Protocollen voor spoedverzorging  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkposten analyseren  Info block
Epi­de­mio­logisch of voedingsonderzoek doen  Info block
Een crisis- of luisterpunt voorzien  Info block
Een individueel integratieproject opstellen  Info block
Maatregelen opstellen  Info block
Gebruikt een sonometer, dosimeter, ...  Info block
Risicofactoren voor gezondheid en milieu identificeren  Info block
Ergonomie  Info block
Industriële hygiëne  Info block
Intern communiceren over de activiteiten van de dienst  Info block
De organisatie informeren over nieuwe technieken en reglementen verbonden aan de activiteiten  Info block
Interne communicatie  Info block
Preventieacties opzetten  Info block
Arbeidsgeneeskunde  Info block
Sociale wetgeving  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3221, 3253