Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1506  Info block
Algemene verpleegkunde  Info block
Andere benamingen
Thuisverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (m/v)  Info block
Ziekenhuisverpleegkundige (m/v)  Info block
Algemeen verpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie (m/v)  Info block
Verpleegkundige hemodialyse (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de stomatherapie en in de wondverzorging (m/v)  Info block
Verpleegkundige-hygiënist (m/v)  Info block
Militair verpleegkundige (m/v)  Info block
Psychiatrisch verpleegkundige (m/v)  Info block
Sociaal verpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundig coördinator thuiszorg (m/v)  Info block
Coördinerend thuisverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundig coördinator woonzorg (m/v)  Info block
Zelfstandig verpleegkundige (m/v)  Info block
Studieverpleegkundige (m/v)  Info block
Definitie
Verleent verpleegkundige zorg en staat in voor hygiëne- en comfortzorg. Handelt volgens het medisch protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bijzondere zorgprogramma’s coördineren (verpleegkundige benadering, thuisverpleging, ...), een team coördineren en een praktijk leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van verpleegkundige. Bijkomende opleidingen (ziekenhuishygiëne, palliatieve zorgen, ...) kunnen vereist zijn. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist. Zich als zelfstandige vestigen kan pas na 3 jaar beroepservaring in de ziekenhuissector.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een praktijk, in zorginstellingen (ziekenhuis, gespecialiseerd ziekenhuiscentrum, ...) en komt in contact met de personen met een zorgbehoefte. Je werk varieert naargelang de organisatie (praktijk, ziekenhuis, woonzorgvoorziening, ...) en het domein (psychiatrie, chirurgie, geriatrie, ...). Je hebt flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker, handschoenen, ...  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Medische praktijk  Info block
Ziekenfonds  Info block
Bloedtransfusiecentrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuisverpleging  Info block
Defensie  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Nachtwerk  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)
De verzamelde informatie noteren in het patiëntendossier  Info block
Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
Het verpleegkundig materiaal voorbereiden  Info block
Verpleegkundige zorg verlenen
Communiceren met de persoon met een zorgbehoefte (beleving, pijn, ...)
Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)  Info block
De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)
De evolutie van de klinische toestand bespreken met het interdisciplinair team  Info block
Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)  Info block
Medisch-administratieve dossiers actualiseren  Info block
Installaties ontsmetten  Info block
Materieel steriliseren  Info block
Ontsmettingsmethodes voor materieel  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Stressbeheersingstechnieken  Info block
De wet op de patiëntenrechten  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Psychologie  Info block
Protocollen voor spoedverzorging  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Bloedinzameling  Info block
Hemodialyse  Info block
Bloedafname en bacteriologische staalafname  Info block
Pijnbehandeling  Info block
Ergotherapeutisch handelen binnen de psychiatrie  Info block
Zorg geven aan ouderen  Info block
Palliatieve zorg verlenen  Info block
Stomatherapie  Info block
Orgaantransplantatie  Info block
Ziekenhuishygiëne  Info block
Hemodialysetechnieken  Info block
Gedragscode transfusies  Info block
Palliatieve verzorging  Info block
Psychiatrische aandoeningen  Info block
Bloedproducten goedgekeurd voor transfusie  Info block
Ouderdomsziekten  Info block
Sociaal-therapeutische activiteiten voor de personen met een zorgbehoefte organiseren en leiden (praatgroepen, workshops, ...)  Info block
Therapeutisch educatieve programma's coördineren voor personen met een chronische zorgbehoefte  Info block
Medisch materiaal en toestellen thuis installeren (ziekenhuisbed, beademingstoestel, ...)
De werking uitleggen aan de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Een dossier voor een persoon met een zorgbehoefte thuis opstellen en de interventies coördineren (verpleegkundige zorg, revalidatie, ...)  Info block
Verpleegkundige modellen  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Klantenbetalingen opvolgen  Info block
Boekhouding beheren  Info block
Administratief beheer uitvoeren  Info block
Administratief beheer  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Opleidingen geven  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3221